Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybeJ.Biliūno g. 31, LT-29111, Anykščiai
Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50860
El. p. avp.anyksciai@gmail.com 

europos ženkliukas

demesio

1. 8a klasės mokinę Vasarę Budreikaitę vokiečių kalbos konkurse, rajoniniame etape, užėmusią I vietą (mokytoja Violeta Neniškienė);
2. 8c klasės mokinę Ugnę Gadliauskaitę vokiečių kalbos konkurse, rajoniniame etape, užėmusią II vietą (mokytoja Violeta Neniškienė);
3. 8a klasės mokinį Kasparą Juodelį vokiečių kalbos konkurse, rajoniniame etape, užėmusį III vietą (mokytoja Violeta Neniškienė)

demesio

Lietuvos sporto muziejaus PADĖKA 8b klasės mokinei Vakarei Jasevičiūtei, mokytojai Skaidrutei Kvietkauskienei už dalyvavimą mokinių rašinių konkurse „Ką gyvenime turėčiau nuveikti, kad mane prisimintų“.

Antano Vienuolio progimnazija tęsia tradiciją visai bendruomenei kartu sugiedoti „Tautiššką giesmę“ pasitinkant Vasario 16-ąją – tokia svarbią valstybei dieną. Visus – mokinius, mokytojus, darbuotojus – ššventės proga pasveikino Ššimtmečio anykšštėnai – progimnazijos vadovai ir mokytojai. Pilietišškumo pamoka nuteikė ššvęsti meilę šalia esančiam ir Tėvynei Lietuvai!

demesio

1. 7a klasės mokinę Elžbietą Bugailiškytę meninio skaitymo konkurse, rajoniniame etape, užėmusią II vietą (mokytojas Alvydas Rimavičius)
2. 8c klasės mokinę Faustą Bagočiūnaitę rusų kalbos meninio skaitymo konkurse, rajoniniame etape, užėmusią I vietą (mokytoja Gitana Valančiūnienė)
3. 8b klasės mokinę Kotryną Unčiūraitę rusų kalbos meninio skaitymo konkurse, rajoniniame etape, užėmusią II vietą (mokytoja Gitana Valančiūnienė)
4. 5b klasės mokinę Aurėją Čepėnaitę rusų kalbos meninio skaitymo konkurse, rajoniniame etape, užėmusią I vietą (mokytoja Gražina Žiliukienė)
5. 5c klasės mokinę Sandrą Sunklodaitę rusų kalbos meninio skaitymo konkurse, rajoniniame etape, užėmusią II vietą (mokytoja Gitana Valančiūnienė)

demesio

1. Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos mokiniai dalyvavo Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2019 - Rudens sesija“ ir gavo 10 medalių, 136 diplomus ir 33 padėkas.
2. Lietuvos Katechetikos centro PADĖKA Astai Striogienei ir jos vadovaujamų 4, 6, 8 klasių mokiniams už aktyvų dalyvavimą piešinių konkurse „Švenčiant ypatingąjį misijų mėnesį spalį 2019“.

Džiaugiamės edukacinio konkurso „Olympis 2019 – Rudens sesija“ rezultatais. Įvairių dalykų (lietuvių k., anglų k., matematikos, biologijos, IT, istorijos, geografijos) konkursuose dalyvavo 20 mokinių iš 1–4 klasių ir 49 5–8 klasių mokiniai. Konkursuose dalyvavę mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais, diplomais, tušinukais. Sėkmingiausiai pasirodę dalyviai gavo ir „Olympis 2019 – Rudens sesija“ medalius. Iš viso Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos mokiniai gavo net 10 tokių medalių. Net 5 iš jų gavo 6a klasės mokinys Rokas Gedvilas, kuris be medalių gavo net 7 I-ojo laipsnio diplomus. Po vieną medalį iškovojo 4b klasės mokiniai Armandas Statkevičius, Renaldas Nikitinas ir Martynas Šatkus, 5a klasės mokinė Kamilė Čelkauskaitė, 6c klasės mokinys Augustas Blažys. Sveikiname konkursų nugalėtojus.

demesio

Rajono matematikos olimpiados nugalėtojus:
5c klasės mokinę Rusnę Urbutytę, užėmusią I vietą (mokytoja Violeta Raugalienė)
5b klasės mokinę Simoną Šeštokaitę, užėmusią II vietą (mokytoja Jurgita Blažienė)
6a klasės mokinį Roką Gedvilą, užėmusį I vietą (mokytoja Violeta Raugalienė)
6b klasės mokinę Valeriją Galvonaitę, užėmusią II vietą (mokytoja Jurgita Blažienė)
6b klasės mokinę Eglę Raščiauskaitę, užėmusią III vietą (mokytoja Jurgita Blažienė)
8a klasės mokinę Urtę Filinskają, užėmusią I vietą (mokytoja Violeta Raugalienė)
8c klasės mokinį Beną Puolį, užėmusį II vietą (mokytoja Violeta Raugalienė)
8b klasės mokinę Vaivą Unčiūraitę, užėmusią III vietą (mokytoja Violeta Raugalienė)

Kasmet sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, languose degančios žvakelės primena - niekas nepamiršta, niekas neužmirštas. Antano Vienuolio progimnazijos mokiniai ir mokytojai jau penktus metus tradiciškai prisijungė prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija...“. Mokyklos šurmulys dešimčiai minučių nurimo.

Pastatui skendint tamsoje visi susikaupę tyliai išreiškė pagarbą žuvusiems už Tėvynės laisvę 1991 metų sausį, kuomet vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Progimnazijos fojė sukurta instaliacija papildė atminties dienos temą. Vėliavos kėlimo ceremonijoje prie paminklo Laisvei A. Baranausko aikštėje dalyvavo šeštokai.

demesio

 1. Transparency international Lietuvos skyriaus PADĖKA Rūtai Bakūrienei, Audrai Steponavičiūtei, Ilonai Tartilienei už dalyvavimą „Vertybių žemėlapių“ iniciatyvoje 2019 m. minint Tarptautinę antikorupcijos dieną.

2. Gitanai Valančiūnienei, Rūtai Kalinauskienei, Žibutei Būtėnienei, Riditai Tveritnevienei, Rimui Būtėnui, Vladui Baniui ir Laimučiui Stulpinui už originalios eglutės kompoziciją sukurtą Anykščių „Kalėdinių eglučių parkui“.

3. Anykščių rajono savivaldybės Mero PADĖKA Anykščių Antano Vienuolio progimnazijai Už originalios eglutės kompoziciją, sukurtą Anykščių „Kalėdinių eglučių parkui“.