Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybe . Biliūno g. 31, LT-29111 Anykščiai    Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50862
El. p. info@aavp.lt  

europos ženkliukas

Karjeros ugdymas

Karjera šiuolaikiniame pasaulyje suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera - tai gebėjimas derinti darbą, mokymąsi, laisvalaikį, skirtingus socialinius vaidmenis ir būti patenkintam pasirinktu gyvenimo keliu.

Asmens karjera prasideda jau mokykloje, čia dedami svarbūs pamatai tolimesnės karjeros sėkmei, todėl ypač svarbu, kad mokiniui kurti savo karjeros kelią profesionaliai padėtų mokytojai, karjeros specialistai ir tėvai. Padedamas jų, mokinys turėtų mokytis pažinti save, sistemingai įgyti žinias, konstruktyviai žvelgti į ateitį, lavinti gebėjimus, ugdyti kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, planuoti ateitį bei realizuoti save darbo rinkoje. 

KARJEROS UGDYMO KOORDINATORIUS - mokytoja Audra Steponavičiūtė.
Ugdymo karjerai koordinatorius mokinius ir tėvus konsultuoja penktadienais nuo 9.00 - 9.30 val. (individualios konsultacijos).
Konsultacijos vyksta 11 kabinete.


Atmintinė mokiniams, renkantis profesiją. Skaitykite čia

Dėl intensyvaus technologijų vystymosi per pastaruosius pora dešimtmečių pasaulis globaliai pasikeitė. Šie pokyčiai turėjo ir tebeturi esminės įtakos darbo pasaulio kaitai: kinta darbo pobūdis, pastebima darbo krūvio, atlygio ir darbo vietų dinamika, atsiranda naujo tipo organizacinės struktūros.

Žmogus, siekiantis rasti sau vietą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, turi sugebėti tikslingai veikti kintančioje situacijoje, atsižvelgiant į rinkos poreikius bei asmenines savirealizacijos tikslus. Karjeros kompetencijas žmogus ugdosi visą gyvenimą.

Mokymosi bendrojo ugdymo mokykloje laikotarpis yra ypatingas karjeros kompetencijų įgijimo prasme, nes būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, priimami pirmieji karjeros sprendimai. Todėl bendro lavinimo mokyklose buvo įvesta karjeros ugdymo programa. Mūsų progimnazijoje karjeros ugdymo pamokos vyksta per klasės valandėles.

Ugdymo karjerai sistema MUKIS

Mukis