Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybe . Biliūno g. 31, LT-29111 Anykščiai    Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50862
El. p. info@aavp.lt  

europos ženkliukas

Logopedas

RT

Logopedės Riditos Tveritnevienės darbo grafikas

LOGOPEDO TEIKIAMOS PASLAUGOS

Pagrindiniai Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos logopedės Riditos Tveritnevienės veiklos tikslai ir uždaviniai:

 1. Teikti korekcinę logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 2. Nustatyti, įvertinti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ugdymo įstaigoje.
 3. Kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, rašymo, skaitymo sutrikimų prevencija.

Mokslo metų pradžioje logopedė įvertina moksleivių kalbėjimo, skaitymo, rašymo bei kitus komunikacijos įgūdžius, pildo kalbos korteles bei skiria korekcinę logopedinę pagalbą. Progimnazijos logopediniame kabinete šiems mokiniams vedamos individualios, pogrupinės (2-4mok.) ir grupinės (5-8mok.) pratybos pagal logopedo sudarytas, specialiojo ugdymo komisijos aprobuotas bei progimnazijos direktorės patvirtintas programas.

Logopedė dirba Specialiojo ugdymo komisijoje, įvertina moksleivių specialiuosius ugdymosi poreikius, ruošia dokumentus komisijos posėdžiams bei Pedagoginei- psichologinei tarnybai.

Progimnazijos logopedė:

 • konsultuoja pedagogus, dirbančius su specialiųjų poreikių moksleiviais;
 • padeda sudaryti individualias, modifikuotas, adaptuotas dalykų mokymo programas;
 • rengia atmintines, rekomendacijas praktiniam darbui.;
 • konsultuoja rajono mokytojus, moksleivius;
 • konsultuoja moksleivių tėvus, globėjus, kitus bendruomenės narius kalbos ugdymo klausimais;
 • siunčia moksleivius, turinčius kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, pas gydytojus konsultacijai, tyrimui, gydymui.

Progimnazijos logopediniame kabinete kaupiama metodinė medžiaga, vaizdinės ir metodinės priemonės;

 • smulkiajai motorikai lavinti;
 • garsų tarimo mokymui ir įtvirtinimui;
 • klausos dėmesiui lavinti;
 • girdimajam suvokimui lavinti;
 • foneminei klausai lavinti,;
 • garsų analizės ir sintezės įgūdžiams sudaryti;
 • kalbos gramatiniam taisyklingumui ugdyti;
 • žodynui tikslinti ir plėsti;
 • rišliajai kalbai ugdyti;
 • pažintinei veiklai ugdyti;
 • dėmesiui, atminčiai lavinti.

Logopedė nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvauja progimnazijoje, rajone, respublikoje organizuojamuose seminaruose, kursuose, mokymuose, projektuose, parodose.