Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybe . Biliūno g. 31, LT-29111 Anykščiai    Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50862
El. p. info@aavp.lt  

europos ženkliukas

Trumpi faktai apie progimnaziją šiandien

2022–2023 m. m. progimnazijoje mokosi 499 mokiniai (mokinių skaičius nurodytas 2022 m. rugsėjo 12 d.), iš jų: 1–4 klasėse – 236 mokiniai; 5–8 klasėse – 263 mokiniai.

Progimnazijoje yra 20 klasių komplektų: 1–4 klasėse – 10; 5–8 klasėse – 10.

Progimnazijoje dirba 54 pedagoginiai darbuotojai, iš jų: 2 mokytojai ekspertai, 23 mokytojai metodininkai; 23 vyresnieji mokytojai; 6 mokytojai.