Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybe . Biliūno g. 31, LT-29111 Anykščiai    Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50862
El. p. info@aavp.lt  

europos ženkliukas

Vizija, misija, vertybės

Progimnazijos vizija

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija – moderni, besimokanti, sumani, ambicinga Anykščių krašto progimnazija, kur saugu ir gera, įdomu mokytis, dirbti ir kurti kartu.

Progimnazijos misija

Sudaryti  tinkamas sąlygas kokybiškam mokymui(si), teikti pradinį, pagrindinio išsilavinimo pirmos dalies išsilavinimą ir vykdyti  neformaliojo švietimo programas, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gebėjimus.

Vertybės:

  • Saugi ir sveika aplinka;
  • Kiekvieno mokinio sėkmė;
  • Pagarba ir pasitikėjimas;
  • Lyderystė ir bendruomeniškumas;
  • Tautiškumas ir pilietiškumas;
  • Demokratija ir lygios galimybės;
  • Mokymasis visą gyvenimą.