Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybeJ.Biliūno g. 31, LT-29111, Anykščiai
Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50860
El. p. avp.anyksciai@gmail.com 

europos ženkliukas

Erasmus +

erasmus plus logo

ERASMUS+ bendrojo ugdymo švietimo darbuotojų mobilumo projektas „Inovatyvus mokymas (is) taikant modelį „SMART“ pedagogų skaitmeninių kompetencijų ir mokinių pasiekimų gerinimui“ 

Norime pasidžiaugti, kad mūsų rengtas ERASMUS+ bendrojo ugdymo švietimo darbuotojų mobilumo projektas „Inovatyvus mokymas (is) taikant modelį „SMART“ pedagogų skaitmeninių kompetencijų ir mokinių pasiekimų gerinimui“ gavo 15 576 eurų dotaciją. Projektas prasidės rugsėjo 1 dieną ir truks 14 mėnesių.

Projekto tikslas: togbulinant mokytojų skaitmenines kompetencijas gerinti mokinių pasiekumus.

Projekto iniciatyvinė grupė - progimnazijos direktorė Danutė Mažvylienė, matematikos ir informacinių technologijų mokytojos Violeta Raugalienė ir Jurgita Blažienė, anglų kalbos mokytojos Kristina Satkevičienė ir Raimonda Narbutienė.
Projekto grupės nariai vyks į mobilumo vizitus Austrijoje, Ispanijoje, Airijoje ir Kroatijoje.


ERASMUS+KA1 projektas „Mokinių kritinio mąstymo ugdymas su TOC (Apribojimų teorijos) įrankiais“ /The education of student's critical thinking with the help of TOC (Theory of Constrains) tools

Mokinių kritinio mąstymo ugdymas su TOC įrankiais (metodinė medžiaga mokytojams ir klasių auklėtojams)

2017 m. rugsėjo 1 d. pradėjome vykdyti Europos Komisijos finansuojamą ERASMUS+KA1 projektą „Mokinių kritinio mąstymo ugdymas su TOC (Apribojimų teorijos) įrankiais“ Nr. 2017-1-LT01-KA101-034922. Jo trukmė - 12 mėn.

Esame vienintelė mokykla Lietuvoje, kurios 22 mokytojai yra išklausę pedagogės ir lektorės iš Olandijos Petros Pouw-Legene mokymų kursą „Kritinio mąstymo ugdymas, problemų ir konfliktų sprendimas naudojant TOC (Apribojimų teorijos) įrankius“ ir turime sertifikatą, kuris leidžia mokykloje mokinių ugdymui naudoti TOC (Apribojimų teorijos) įrankius. Dalis mokytojų naudoja juos kai kurių dalykų mokyme bei klasės auklėtojo veiklose.

Norime taikyti TOC (Apribojimų teorijos) metodikos įrankius ugdymo procese, naudoti jos įrankius mokinių kritinio mąstymo ugdymui bei elgesio korekcijai. Šio projekto tikslas - tobulinti mokytojų žinias ir įgūdžius, įgyti kompetencijų, leidžiančių nuolat ugdymo procese naudoti TOC (Apribojimų teorijos) įrankius siekiant mokinių pažangos, konfliktų sprendimų ir socialinių emocinių kompetencijų tobulinimo.

2017 m. rugsėjo 11 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-131 sudaryta koordinacinė grupė projekto veikloms vykdyti:

 • Jurgita Banienė, direktorė - koordinatorė;
 • Danutė Mažvylienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - koordinatorė;
 • Dalia Keibienė, mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė - narė;
 • Asta Laskauskienė, mokytoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė - narė;
 • Jurgita Blažienė, mokytoja, matematikos, ekonomikos, informacinių technologijų, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė - narė;
 • Audra Steponavičiūtė, mokytoja, pagalbos mokiniui specialistų ir 5-8 klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė - narė;
 • Kristina Satkevičienė, mokytoja - narė.

2017 m. lapkričio 5-11 d. ši pedagogų grupė vyksta į Niepubliczne Gymnazjum Thinking Zone Gdansk (Lenkija) darbo stebėjimo vizitui. Jo metu mūsų mokyklos mokytojams vyks seminarai ,susitikimai su Lenkijos pedagogais, jie lankysis pamokose, planuojama pamoka muziejuje, tai pat aplankys Gdansko apylinkėse esančią pradinę mokyklą.

Sugrįžus planuojama išbandyti TOC (Apribojimų teorijos) įrankius mūsų mokykloje, paruoši metodinę priemonę. Projekto pabaigoje planuojame seminarą rajono pedagogams apie TOC (Apribojimų teorijos) metodikos įrankių taikymą ugdymo procese.

Informaciją apie projekto veiklas skelbsime mokyklos svetainėje, FB paskyroje, „Mobility Tool+“ platformoje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto koordinatorė Danutė Mažvylienė


Erasmus+KA2 strateginių partnerysčių projektas „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui''/School And Parents Partneship For A Sustainable Education

2017-2019 m. Anykščių Antano Vienuolio progimnazija vykdys Erasmus+KA2 strateginių partnerysčių projektą „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui''/School And Parents Partneship For A Sustainable Education.

Projektą finansuoja Europos Komisija Erasmus+ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Dalyvauja:
Ceip Cervantes Vila-Real, Ispanija (koordinatoriai)
Diaconu Coresi, Fieni, Rumunija (partneriai)
Anykščių Antano Vienuolio progimnazija, Lietuva (partneriai)

Sudaryta progimnazijos koordinacinė grupė projekto veikloms koordinuoti ir vykdyti:

 • Danutė Mažvylienė,
 • Asta Oznanskienė,
 • Raimonda Narbutienė,
 • Audra Steponavičiūrė,
 • Jolita Karosienė,
 • Skaidrutė Kvietkauskienė.

Vienas iš projekto tikslų yra kurti mokyklos ir tėvų partnerystę grįstą bendravimu, bendradarbiavimu, į(si)traukimu ir atsakomybės pasidalijimu.

Planuojame sukurti projekto logotipą, lankstinuką, kalendorių, šeimos albumus, brošiūras gerosios patirties sklaidai. Trijų projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniai ir mokytojai turės galimybę dalyvauti bendruose užsiėmimuose.

Erasmus + KA2 tarptautinio projekto „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ mokytojų komanda dėkoja Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos mokinių tėvams, kurie labai aktyviai atsakinėjo į vaikų klausimus. Kaip ir buvo žadėta, jau turime atspausdintą lankstinuką, kuriame tarp klausimų ir atsakymų iš trijų šalių- partnerių (Ispanija, Rumunija, Lietuva) gal atrasite savo posakius ar atpažinsite savo vaikų piešinius.
Elektroninė lankstinuko versija patalpinta tarptautinės platformos eTwinning erdvėje:
https://twinspace.etwinning.net/49450/pages/page/388612
Ačiū istorijos mokytojai Audrai Steponavičiūtei už lankstinuko maketą.

Erasmus + KA2 tarptautinio projekto „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ gerosios patirties vadovas


Erasmus+KA2 projektas „Mokykis išmaniai ateities šalyje/Learn Smart in FutureLand“ 

2018 - 2020 m. Anykščių Antano Vienuolio progimnazija vykdo Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių projektą „Mokykis išmaniai ateities šalyje“. Projektą finansuoja Europos Komisija Erasmus+ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja švietimo mainų paramos fondas.

Dalyvauja:
Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Tallinn, Estija (koordinatoriai)
Ecole de Saou, Saou, Prancūzija
VS Gutenberg, Weiz, Austrija
Paradijsvogel, Den Haag, Olandija
Anykščių Antano Vienuolio progimnazija, Lietuva


Sudaryta progimnazijos koordinacinė grupė projekto veikloms koordinuoti ir vykdyti:

 • Asta Laskauskienė,
 • Vilija Gimbutienė,
 • Audronė Jakniūnienė,
 • Kristina Satkevičienė,
 • Violeta Raugalienė.

Tikslas:
Dalintis gerąja patirtimi ir tobulinti pedagogų kompetencijas naudojant skaitmenines technologijas ugdymo procese.

Projekto dalyviai planuoja sukurti ir išbandyti ugdymo metodus, kuriuose yra naudojamos IRT priemonės. Jie bus naudojami visų mokinių bendriesiems įgūdžiams gerinti, ypač mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymo(si) poreikius. Bus sukurta metodika bei vaizdo pamokos ir bendrai naudojami eTwinning platformoje bei YouTube kanale.

Informaciją talpinsime eTwinning platformoje ir progimnazijos tinklapyje.