A- A A+

Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybe . Biliūno g. 31, LT-29111 Anykščiai    Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50862
El. p. info@aavp.lt  

europos ženkliukas

Kokybės krepšelis

smsm logo logo nsaKK logoAnykščių logo.PNGbe raidžių

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija dalyvauja projekte „KOKYBĖS KREPŠELIS“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamame Europos socialinio fondo lėšomis.

Projektui įgyvendinti sudaryta darbo grupė ir parengtas Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos veiklos tobulinimo planas.

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos VTP, patvirtinto 2022-01-31 direktoriaus įsakymu Nr. V-12, patikslinimas Nr. 1

Įsakymas dėl AAVPVTP patikslinimo

Pranešimas Vilniaus „Ryto“ progimnazijoje

Pranešimai respubikinėje konferencijoje „Mokytojo sėkmė – mokinio sėkmė?“:

Kokybės krepšelis – kas tai...?

Mokyklos aplinkos įveiklinimas geografijos ugdymo procese

Sėkmingos ir motyvuojančios ugdymo aplinkos kūrimas pasitelkiant skaitmenines priemones:https://view.genial.ly/64353eec7f7b770017dc6dfe/interactive-content-sekmingos-ir-motyvuojancios

Kinestetinių metodų ir projektinių veiklų naudojimas ugdymo procese 

TOC metodai kuriant terapines pasakas pristatymas

Kokybės krepšelio priemonių naudojimas

 Akimirkos iš ugdomosios veiklos, panaudojant projekto lėšomis įsigytas priemones:

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

Akimirkos iš kvalifikacijos tobulinimo renginių

Pamokos netradicinėse erdvėse 

Suasmenintas ugdymas užsienio klabų pamokose 

Patyriminio ir integruoto ugdymo dienų akimirkos 

Kinestetinių metodų naudojimas:

Skaitymo skatinimo renginiai:

Mokinių projektiniai-tiriamieji darbai