Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybeJ.Biliūno g. 31, LT-29111, Anykščiai
Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50860
El. p. avp.anyksciai@gmail.com 

europos ženkliukas

Mokytojai

01 MK AA A4 4

ANYKŠČIŲ ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS MOKYTOJAI 2020–2021 m.m.

Eil Nr.  Pavardė, vardas Mokomieji dalykai,
turimos pareigos
1. Bakūrienė Rūta Istorijos mokytoja
2. Baukytė Irma Šokio mokytoja
3. Bimbienė Jaunė Prancūzų kalbos mokytoja
4. Blažienė Jurgita Matematikos, informacinių technologijų mokytoja, 6b klasės auklėtoja
5. Butėnienė Žibutė Pradinių klasių mokytoja, 3a klasė
6. Gaidienė Rasytė Biologijos mokytoja
7. Gailevičiūtė Dangira Specialioji pedagogė
8. Gimbutienė Vilija Pradinių klasių mokytoja, lb klasė
9. Grinienė Asta Pradinių klasių mokytoja, 3b klasė
10. Gudėnas Valentinas Biologijos, žmogaus saugos, ekonomikos mokytojas, 6c klasės auklėtojas
11. Jakniūnienė Audronė Pradinių klasių mokytoja, 4a klasė
12. Juodėnaitė Svajonė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
13. Kalinauskienė Rūta Technologijų mokytoja
14. Karosienė Jolita Pradinių klasių mokytoja, 1 a klasė
15. Keibienė Dalia Geografijos, gamta ir žmogus mokytoja, 5a klasės auklėtoja
16. Kireilienė Dalia Pradinių klasių mokytoja, 4b klasė
17. Kisielienė Diana Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
18. Kvietkauskienė Skaidrė Geografijos, fizinio ugdymo, gamta ir žmogus mokytoja, 6a klasės auklėtoja
19. Laskauskienė Asta Pradinių klasių mokytoja, 2a klasė
20. Ligita Morkūnienė Būrelio vadovė
21. Meškauskienė Skaivė Būrelio vadovė
22. Mikučionytė Vilė Muzikos mokytoja
23 Narbutienė Raimonda Anglų kalbos mokytoja
24. Neniškienė Violeta Vokiečių kalbos mokytoja
25. Oznanskienė Asta Anglų kalbos mokytoja, 7a klasės auklėtoja
26. Pačinskaitė Laima Pradinių klasių mokytoja, 4c klasė
27. Petravičiūtė Audronė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
28. Petrošiūtė Miglė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
29. Pupštienė Dalia Anglų kalbos mokytoja
30. Raugalienė Violeta Matematikos, informacinių technologijų mokytoja, 5b klasės auklėtoja
31. Ribokienė Zita Psichologė
32. Satkevičienė Kristina Anglų kalbos mokytoja, 8a klasės auklėtoja
33. Sprindys Ričardas Technologijų mokytojas
34. Steponavičiūtė Audra Istorijos mokytoja, 7c klasės auklėtoja
35. Striogienė Asta Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja
36. Strolienė Laima Specialioji pedagogė
37. Šaltenytė Nijolė Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
38. Šerelienė Asta Chemijos mokytoja
39. Šilaika Egidijus Fizinio ugdymo mokytojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
40. Šilaika Eugenijus Fizinio ugdymo mokytojas
41. Širvinskienė Daiva Muzikos mokytoja, 7b klasės auklėtoja
42. Taleišienė Eglė Fizikos mokytoja
43. Tartilienė Ilona Pradinių klasių mokytoja, 2b klasė
44.  Trumpienė Rasa Informacinių technologijų mokytoja
45. Tuskenienė Julija Socialinė pedagogė
46. Tuskenienė Tatjana Pradinių klasių mokytoja, 2c klasė
47. Tveritnevienė Ridi ta Logopedė
48. Valančiūnienė Gitana Rusų kalbos mokytoja, bibliotekos vedėja
49. Vincent Regina Dailės mokytoja
50. Žiliukienė Gražina Rusų kalbos mokytoja
51. Živatkauskas Silvijus Fizinio ugdymo mokytojas