Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybe . Biliūno g. 31, LT-29111 Anykščiai    Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50862
El. p. info@aavp.lt  

europos ženkliukas

Emile klasė

Nuorodos, kur galima mokytis prancūzų kalbos:

http://www.prancuzuinstitutas.lt
http://www.kalba.lt
http://prancuzu24.lt
http://www.langmaster.com


1. EMILE PROJEKTASemile logo court
Nuo 2013 m. Anykščių Antano Vienuolio progimnazija dalyvauja projekte „EMILE klasė“. Šis projektas skirtas mokiniams, kurie nori mokytis labai gražią ir aristokratišką prancūzų kalbą. Projektą „EMILE klasė“, koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija bei remia Prancūzų institutas Lietuvoje.
Projekto Lietuvoje klipo nuoroda čia

2. KAS YRA EMILE KLASĖ?
EMILE klasės profilis paremtas integruotu dalyko ir užsienio kalbos mokymu : vienas ar keli dalykai iš dalies mokomi prancūzų kalba, tokiu būdu mokinys įvaldo dalyko sąvokas abiem kalbom.
EMILE metodus įtraukti į švietimo sistemas rekomenduoja Europos Taryba, skatinanti Europos piliečių daugiakalbystę. Todėl „EMILE klasės“ projekto metu siekiame atrasti Europą su prancūzų kalba, nes:
tai, kalba, kuria kalbama visame pasaulyje;
tai, kalba, kuri padeda rasti darbą;
tai mokslo ir studijų kalba;
tai antroji tarptautinių santykių kalba;
tai, kalba, kuri padeda mokytis kitų kalbų.

3. „EMILE KLASĖS“ TIKSLAI
Suteikti žinių apie frankofoniškų šalių (Kanada, Šveicarija, Belgija ir Afrikos kontinentas) kultūras.
Lavinti tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius.
Gerinti kalbinę kompetenciją ir bendravimo žodžiu įgūdžius.
Skatinti domėtis daugiakalbyste.
Suteikti besimokantiesiems galimybę dažniau bendrauti prancūzų kalba.
Įvairinti mokymo ir mokymosi metodus.
Stiprinti mokinių motyvaciją mokantis prancūzų kalbos ir kitų mokomųjų dalykų.

4. „EMILE KLASĖS“ NAUDA
Lingvistinė
Daugiau dėmesio tikslinei kalbai;
Kalba tampa mokymosi įrankiu ir tai stiprina mokinių motyvaciją;
Dalykinių kompetencijų įgijimas: muzikos, matematikos, fizikos mokymas prancūzų kalba;
Gimtosios kalbos kompetencijų stiprinimas taikant gretinimo metodą mokant prancūzų kalbos
Kognityvi
Kas atrodo ,, akivaizdu ir suprantama'' gimtąja kalba, tas yra nesuprantama kita kalba: labiau nei bet kuris kitas metodas, EMIL'is mokymo procese naudojantis tokias strategijas kaip sąvokų suformulavimas kitaip, jų paaiškinimas, leidžia mokiniui tobulinti kritinį mastymą.
Tyrimai, atlikti šalyse, kuriose mokoma EMILE metodu rodo, kad mokinių rezultatai yra identiški, dažnai net aukštesni, nei tų mokinių, kurie mokėsi dalykų viena kalba.
Kultūrinė
Galimybė naudotis autentiškais tekstais prancūzų kalba;
Kitų pedagoginių tradicijų įnašais praturtintas mokymas;
Langas į Prancūzijos ir frankofoniškų šalių kultūrą;
Mokinys, kuris mokėsi EMILE būdu, yra labiau pasiruošęs pasinaudoti Europos siūlomomis mobilumo programomis ir pratęsti studijas Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje…

4. „EMILE KLASĖS“ DALYVIAI
Projekte dalyvauja 5-8 klasių mokiniai, besimokantys prancūzų kalbą. 2015-2016 mokslo metais „EMILE klasės“ projekte dalyvauja 49 progimnazijos mokiniai.
Šis projektas reikalauja glaudaus kalbos ir dalyko mokytojų bendradarbiavimo. Projekte dalyvauja:
prancūzų kalbos vyr. mokytoja - Jaunė Bimbienė
muzikos mokytoja metodininkė - Vilė Mikučionytė