Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybeJ.Biliūno g. 31, LT-29111, Anykščiai
Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50860
El. p. avp.anyksciai@gmail.com 

europos ženkliukas

Atributika

PROGIMNAZIJOS EMBLEMA

 logonaujas

PROGIMNAZIJOS HIMNAS

Tavo žodžių šviesa

Kada obelys ima žydėti,
Kai prasiveria saulėn langai,
Kaip Tavęs, kaip tavęs neliūdėti
- Atsiliepki, sakyk, kur dingai?!

Priedainis:
Prie Šventosios Čia vakarą ramų
Pievas vilgo Skaidrioji rasa...
Čia Anykščių Brangiausioji žemė
Kalba mums Tavo žodžių šviesa.

Kas atkels vartelius ankstų rytą,
Pasilabinęs ranką paduos?
Tavo žodį, gražiai pasakytą,
Tartum saulę už rankos veduos.

Priedainis

Tik čionai ežeran paskenduolės
Niekada jau daugiau nebebris...
Ir padangėj žvaigždelė Vienuolio
Amžinai švies ir niekad nekris.

Priedainis

(Vygando Telksnio muzika, Stasio Žlibino žodžiai)