Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybeJ.Biliūno g. 31, LT-29111, Anykščiai
Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50860
El. p. avp.anyksciai@gmail.com 

europos ženkliukas

Metodinė taryba

Dalia Keibienė - geografijos mokytoja metodininkė - Metodinės tarybos pirmininkė.
Svajonė Juodėnaitė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė - kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
Jurgita Blažienė - matematikos ir informacinių technologijų vyresnioji mokytoja - matematikos, IKT, ekonomikos ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
Skaidrutė Kvietkauskienė - geografijos vyresnioji mokytoja, kūno kultūros mokytoja metodininkė - geografijos-istorijos ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
Nijolė Šaltenytė - etikos vyresnioji mokytoja - dorinio ir meninio ugdymo, šokio ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
Audronė Jakniūnienė - pradinių klasių mokytoja metodininkė - pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
Audra Steponavičiūtė - istorijos mokytoja metodininkė - klasių auklėtojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė.

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos Metodinės tarybos veiklos planas 2020–2021 m. m.

Parsisiųsti .DOC formatu