Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybe . Biliūno g. 31, LT-29111 Anykščiai    Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50862
El. p. info@aavp.lt  

europos ženkliukas

Metodinė taryba

 

Kalbų mokytojų metodinė grupė. Pirmininkė Kristina Karvelytė.

Matematikos, ekonomikos, informacinių technologijų,gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė. Pirmininkė Jurgita Blažienė.

Istorijos, geografijos, fizinio ugdymo metodinė grupė Skaidrutė Kvietkauskienė.

Meninio, dorinio ugdymo, šokio, technologijų mokytojų metodinė grupė. Pirmininkė Rūta Kalinauskienė.

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė. Pirmininkė Vilija Gimbutienė.

Pagalbos mokiniui specialistų ir 5–8 klasių auklėtojų metodinė grupė. Pirmininkė Audra Steponavičiūtė