Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybeJ.Biliūno g. 31, LT-29111, Anykščiai
Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50860
El. p. avp.anyksciai@gmail.com 

europos ženkliukas

Saulėtą rugsėjo 23 - iosios rytą progimnazijos pradinių klasių mokinukai skubėjo į Rudenėlio šventę, nešini dėdės Derliaus dovanomis. Kaip iš gausybės rago pasipylė pasakų veikėjai, nuostabūs pudeliai, pasakiško grožio gėlės. Išskleidę savo bures , plaukiojo laivai. Atskrido ir pulkelis gražiausių paukščių, šalia puikavosi pingvinų porelė. Šnypšdamos rangėsi gyvatės, o didžiulis voras tykojo sau grobio. Nugalėjęs baimę, atstriksėjo kiškis ilgaausis ir įsitaisė šalia mašinų parado. Ežiukų šeimyna susiruošė į kelionę aplink pasaulį. O gražuolis arklys pozavo šalia Eifelio bokšto. Iš visų savo dydžiu išsiskyrė moliūgas, pasipuošęs plačiabryle skrybėle. Visus parodėlės gyventojus akylai stebėjo didžiulė sraigė.
Džiugu, kad mokiniai, dar išlaikę glaudų ryšį su gamta, gali atskleisti savo kūrybiškumą, vaizduotę pagamindami žaismingus kūrinėlius.
Dėkojame 1-4 klasių mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams už „Rudenėlio šventės“ parodos organizavimą.
Pradinių klasių mokytoja Tatjana Tuskenienė

2019 m. rugsėjo 23 d. (pirmadienį) per 7 pamoką 23 kab. 7a klasėje atvirą dailės pamoką veda dailės mokytoja metodininkė Regina Vincent. Tema „Spalvos“. Kviečiame dalyvauti.
2019 m. rugsėjo 24 d. (antradienį) 15 val. Jono Biliūno gimnazijoje vyks rajono geografijos mokytojų metodini s pasitarimas. Mokytojos Dalia Keibienė, Skaidrutė Kvietkauskienė
2019 m. rugsėjo 25 d. (trečiadienį) 15 val. Jono Biliūno gimnazijoje vyks rajono biologijos mokytojų metodinis pasitarimas. Rasytė Gaidienė, Valentinas Gudėnas, Danutė Mažvylienė
2019 m. rugsėjo 25 d. (trečiadienį) 15 val. Menų inkubatoriuje vyks rajono technologijų mokytojų metodinis pasitarimas. Rūta Kalinauskienė, Greta Radzevičienė, Ričardas Sprindys
2019 m. rugsėjo 26 d. (ketvirtadienį) 14 val. Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje vyks rajono muzikos mokytojų metodinis pasitarimas. Daiva Širvinskienė, Vilė Mikučionytė
2019 m. rugsėjo 26 d. (ketvirtadienį) 14 val. Antano Vienuolio progimnazijoje vyks rajono fizinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas. Eugenijus Šilaika, Egidijus Šilaika, Skaidrutė Kvietkauskienė, Silvijus Živatkauskas
2019 m. spalio 3 d. 17.15 val. vyks mokinių tėvų susirinkimas.
2019 m. spalio 4 d. (penktadienį) 13 val. Menų inkubatoriuje vyks Mokytojo dienos renginys. Jo dalis yra paskaitos, registruotis į jas www.semiplius.lt
2019 m. spalio 30 d. (trečiadienį) 8 val. metodinė mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų išvyka į Vilnių, Antano Vienuolio progimnaziją.

2019 m. rugsėjo 17 d. (antradienį) 14 val. Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje vyks rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. Danguolė Rimavičienė, Svajonė Juodėnaitė, Audronė Petravičiūtė, Alvydas Rimavičius
2019 m. rugsėjo 17 d. (antradienį) 15 val. Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje vyks rajono fizikos mokytojų metodinis pasitarimas. Mokytoja Eglė Taleišienė
2019 m. rugsėjo 17 d. (antradienį) 15 val. Jono Biliūno gimnazijoje vyks rajono chemijos mokytojų metodinis pasitarimas. Mokytoja Asta Šerelienė
2019 m. rugsėjo 17 d. (antradienį) 15 val. Antano Vienuolio progimnazijoje vyks rajono matematikos, IKT, ekonomikos mokytojų metodinis pasitarimas. Violeta Raugalienė, Rasa Trumpienė, Jurgita Blažienė, Valentinas Gudėnas
2019 m. rugsėjo 17 d. (antradienį) 15 val. Jono Biliūno gimnazijojevyks rajono anglų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. Kristina Satkevičienė, Asta Oznanskienė, Dalia Pupštienė, Raimonda Narbutienė
2019 m. rugsėjo 18 d. (trečiadienį) 15 val. Jono Biliūno gimnazijoje vyks rajono rusų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. Mokytojos Gitana Valančiūnienė, Tatjana Tuskenienė, Gražina Žiliukienė

Skaityti daugiau
demesio1.    Tarptautinės olimpiados „Kings“ PADĖKA Raimondai Narbutienei už mokinių aktyvų skatinimą papildomai domėtis mokomaisiais dalykais ir pagalbą mokiniams pasiruošti olimpiados finalui.
2.    Tarptautinės olimpiados „Kings“  PADĖKA Jurgitai Blažienei už mokinių aktyvų skatinimą papildomai domėtis mokomaisiais dalykais ir pagalbą mokiniams pasiruošti olimpiados finalui.
3.    Tarptautinės olimpiados „Kings“  PADĖKA Anykščių Antano Vienuolio progimnazijai ir jos bendruomenei už bendradarbiavimą ugdant jaunosios kartoos akademinius gebėjimus.
4.    Tarptautinės olimpiados „Kings“  PADĖKA Augustui Blažiui už dalyvavimą KINGS matematikos olimpiados finale ir pasiektą trečiąjį žinių lygmenį savo amžiaus grupėje.
5.    Tarptautinio matematikos konkurso KENGŪRA DIPLOMAS Rokui Gedvilui 5 kl. 2019 m. tarptautiniame matematikos konkurse „Kings“  Anykščių rajono savivaldybėje užėmus I vietą.
6.    KINGS DIPLOMAS Tomui Grigoniui už puikius rezultatus ir sėkmingą dalyvavimą anglų kalbos olimpiadoje.

Rugsėjo 13 d. mokytojos Violeta Raugalienė, Kristina Satkevičienė, Raimonda Narbutienė ir Asta Oznanskienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Jaunieji programuotojai Robotikos būrelyje“, kuri vyko Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje. Gerąja patirtimi dalinosi tarptautinius projektus vykdę ir vykdantys Anykščių krašto mokytojai bei svečiai iš užsienio.

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos mokytoja Asta Oznanskienė pristatė dvejus metus trukusio Erasmus+KA2 projekto „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui” įvykdytas veiklas ir leidinius

 

Prieš jus – 440 pradinių klasių mokytojų iš visos Lietuvos, kurie šiandien startavo bit&Byte technologinės kūrybos mentorystės programoje „Technologijų vedliai“. Tarp jų - mūsų progimnazijos pradinių klasių mokytoja Vilija Gimbutienė.
Ateinančius tris mėnesius mokytojai narstys programavimo konceptus, susipažins su virtualia realybe, mobiliųjų programėlių kūrimu bei dirbtinio intelekto galimybėmis ir... taikydami programos turinį klasėse, taps vaikų technologinių įgūdžių vedliais.

bite byte

 
2019-09-02 progimnazijoje mokosi 510 mokiniai: 1-4 klasėse - 240; 5-8 klasėse - 270. Yra 21 klasių komplektas.
2019 m. rugsėjo 10 d. (antradienį) 15 val. Parapijos namuose vyks rajono dorinio ugdymo mokytojų pasitarimas. Mokytojos Nijolė Šaltenytė, Asta Striogienė
2019 m. rugsėjo 10 d. (antradienį) po 3 pamokų direktorės kab. vyks Metodinės Tarybos posėdis. Metodinės tarybos pirmininkė Dalia Keibienė, metodinių grupių pirmininkai
2019 m. rugsėjo 12 d. (ketvirtadienį) 15 val. Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje 223 kab. vyks rajono istorijos mokytojų metodinis pasitarimas. Mokytojos Audra Steponavičiūtė, Rūta Bakūrienė
2019 m. rugsėjo 14 d. (šeštadienį) mokinių grupė išvyksta į Šiluvą. Tikybos mokytoja Asta Striogienė
2019 m. rugsėjo 23 d. (pirmadienį) per 7 pamoką 23 kab. 7a klasėje  atvirą dailės pamoką veda dailės mokytoja metodininkė Regina Vincent. Tema „Spalvos“. Kviečiame dalyvauti. 
Mokslo metų pradžia pražysta gražiausiomis ir kvapniausiomis rudens gėlėmis: gladiolėmis ir astromis, rožėmis ir jurginais, jos nuspalvina visus kelius ir takelius, vedančius į mokyklą. Antano Vienuolio progimnazija pasipuošė šypsenomis: nuoširdžiomis ir laimingomis, švytinčiomis ir šviečiančiomis, paslaptingomis, santūriomis, puse lūpų, skirtomis objektyvui ir dar kitokių spalvų ir atspalvių pažymėtomis. Pirmoji diena visada šventė, kasmetinė nauja pradžia. SĖKMĖS, UŽSIDEGIMO, TEISINGOS KRYPTIES , DIDELIŲ IR NET MAŽŲ PERGALIŲ!