Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybeJ.Biliūno g. 31, LT-29111, Anykščiai
Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50860
El. p. avp.anyksciai@gmail.com 

europos ženkliukas

Lapkričio 11-15 dienomis Antano Vienuolio progimnazijoje vyko Šiaurės šalių literatūros savaitė. Šių metų tema - „Šventės Šiaurės šalyse“. Savaitė prasidėjo skaitymais žvakių šviesoje, kai 1-4 klasių mokiniai klausėsi ištraukos iš A. Lindgren knygos „Pepė Ilgakojinė“ - „Pepė švenčia gimimo dieną“. Vaikai vaizduotėje galėjo nusikelti į vakarėlį Viloje Vilaitėje, kur savo vietą prie stalo turėjo ir Pepės Ilgakojinės arklys, ir beždžionėlė Ponas Nilsonas.

Visą savaitę pradinių klasių mokiniai piešė iliustracijas, rašė sveikinimus Pepei, piešė kojines, kūrė stendus apie A.Lindgren ir Šiaurės šalis, dalyvavo viktorinoje apie A.Lindgren gyvenimą ir kūrybą.

Savaitę užbaigė Pepės gimtadienio šventė, į kurią rinkosi visi pradinukai. Neatsitiktinai Pepei jie skyrė muzikines dovanas, juk Pepė per gimtadienį gavo dovanų muzikinę dėžutę, kuria labai džiaugėsi.

Vyresnių klasių mokiniai skaitė skyrių „Šventė sode“ iš norvegų rašytojo Josteino Gaarderio romano „Sofijos pasaulis“. Jaunimas įsitraukė į filosofinius pokalbius prie puodelio kavos .

Gitana Valančiūnienė, bibliotekininkė

demesio1. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro PADĖKA Audrai Steponavičiūtei už dalyvavimą pilietinėje akcijoje „Konstitucija gyvai“, skirtoje Lietuvos respublikos Konstitucijos dienai paminėti.

2. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro PADĖKA Anykščių Antano Vienuolio progimnazijai už dalyvavimą pilietinėje akcijoje „Konstitucija gyvai“, skirtoje Lietuvos respublikos Konstitucijos dienai paminėti.

Tiek metų žinojo vieni apie kitus, bet vis nerado progos artimiau susipažinti. Pagaliau vėsoką spalio 30 - osios rytą gausus Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos mokytojų būrys pajudėjo Vilniaus link į viešnagę pas Vilniaus kolegas. Išvyką inicijavo abiejų mokyklų direktoriai Danutė Mažvylienė ir Kęstutis Subačius.

Nepaprastai nuoširdus ir šiltas vilniečių sutikimas iš karto atrakino nepažįstamumo spynas, užsimezgė pokalbiai, skambėjo draugiški plojimai, dalykų mokytojai iš vienos mokyklos ieškojo pokalbiui kolegų iš kitos - žodžiu, viskas vyko taip, tarsi būtų seniai pažįstami. Apsikeitę simbolinėmis dovanomis, progimnazijų vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį, trumpoje konferencijoje Vilniaus mokytojos kalbėjo apie gilias matematines tradicijas mokykloje, Antano Vienuolio vardo ir kūrybos garsinimą, o anykštėnės apie Apribojimų teorijos švietime (TOCfE) taikymą. Ypač džiugina susitikimai su buvusiais mokiniais. Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje sėkmingai pradėjusi pedagoginę karjerą socialinė pedagogė Agnė Vernickaitė, buvusi Anykščių vienuolietė, džiaugėsi susitikusi savo mokytojus ir turėjo ką jiems papasakoti.

Skaityti daugiau

Lietuvos kariai yra visos šalies pasididžiavimas, viltis ir garbė. Sakoma, kai Tėvynė pavojuje, niekas tada neturi teisių, visi turi tik pareigas. Kariai nuolat pasiruošę apginti Tėvynę, laisvę bei yra savo profesijos profesionalai, galintys pamokyti svarbių dalykų kitus.

Antano Vienuolio progimnazijoje spalio 22 dieną įvyko susitikimas su Panevėžio karo prievolės centro kariais. Susitikimo dalyviai, 3c, 4b, 5a,5c ir 6c klasių mokiniai, mokėsi ne tik išsirikiuoti ir išsiskaičiuoti, bet taip pat išbandė jėgas įvairiose karinėse estafetėse. Visi susitikimo dalyviai gavo dovanų, be to kariūnai išrinko aktyviausius dalyvius bei nugalėtojus, kurie buvo apdovanoti dar ir diplomais.

Informaciją parengė kūno kultūros mokytoja Skaidrė Kvietkauskienė

Spalio 14 ir 18 dienomis Antano Vienuolio progimnazijoje vyko Vokiečių kalbos dienų renginiai, kurie tradiciškai prasidėjo grupės „Skamp“ šiai progai sukurtu himnu „Pakalbam vokiškai – Ja, ich kann“. Mokiniai entuziastingai atliko kūrybines užduotis, žaidė žaidimus ir tikrinosi vokiečių kalbos žinias. Penktų klasių mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos, piešė vokiečių pasakų iliustracijas.

Šeštokai, susiskirstę į grupes , vokiečių kalbos žinias tikrinosi viktorinoje. Teminėse koliažų dirbtuvėse dalyvavo septintų ir aštuntų klasių mokiniai, iš anksto pasirinkę temas. Visiems, besimokantiems vokiečių kalbos, buvo smagu pasitikrinti kalbos žinias ir kūrybiškai pateikti informaciją apie Vokietiją ir kitas vokiškai kalbančias šalis. Aštuntokai domėjosi, kiek progimnazijoje dirbančių mokytojų moka vokiečių kalbą.

Buvo apklaustas 31 mokytojas, iš jų 8 mokėsi mokykloje vokiečių kalbos. Visi dalyvavusieji buvo pamaloninti Gėtės instituto paruoštomis dovanėlėmis.

Vokiečių kalbos mokytoja V.Neniškienė

2019 m. spalio 14-18 dienomis Erasmus+ KA2 projekto „Mokykis išmaniai ateities šalyje“ partnerių susitikimas vyko TÕVL licėjuje Taline. Antano Vienuolio progimnazijos mokytojos V. Raugalienė, V. Gimbutienė ir A. Laskauskienė kartu su kitais projekto dalyviais susipažino su licėjumi, stebėjo atviras pamokas, kurių metu Estijos mokytojos dalinosi darbo patirtimi, demonstravo, kaip taiko išmaniąsias technologijas.

Po keletą pamokų projekto partneriai vedė licėjaus pradinių klasių mokiniams, susipažino ir išbandė mokomąsias priemones, skirtas įvairiems eksperimentams. Vyko veiklų aptarimai. Taip pat šalių, projekto dalyvių, komandos lankėsi vaikų darželyje, kuris glaudžiai bendradarbiauja su licėjumi. Buvo suplanuoti nauji darbai ir veiklos kitam susitikimui Prancūzijoje, kuris įvyks kovo mėnesį.

Laisvu laiku mokytojai lankė senąjį Taliną, grožėjosi senamiesčio gatvelėmis, rotušės aikšte, miesto paslaptis bandė atskleisti „Talino legendų“ labirintuose, kur įmantrių vaizdo technologijų, specialiųjų efektų, multimedijos triukų dėka, pajuto inkvizicijos ir karo baisumus, sužinojo apie alchemikų atradimus, išgirdo labiausiai jaudinančias Talino legendas. Operos ir baleto teatre žiūrėjo operą „Laisvė“.

Pradinių klasių mokytojos V. Gimbutienė ir A. Laskauskienė

Taigi neatsitiktinai mokyklos pradinukus aplankė šeši personažai iš vaikų literatūros klasikos kūrinių: Pepė Ilgakojinė, Karlsonas, Batuotas katinas, Raganiukė ir kiti. Juos kūrė Klaipėdos Jaunimo teatro aktoriai. Personažai atgijo tiesiog žiūrovų akivaizdoje, bendravo su mokiniais, kūrė nuotaikingą bei įtraukiantį reginį.

Aktoriai linksmino atliekamais akrobatiniais triukais ir netikėtomis išdaigomis. Vaikai linksminosi ir žaidė kartu su knygų veikėjais. Iš spektaklio išsinešė puikią nuotaiką ir geriausius įspūdžius.

Bibliotekos vedėja Gitana Valančiūnienė

2019 m. spalio 14 ir 18 d. vyks Vokiečių kalbos dienoms skirti renginiai. Mokytoja Violeta Neniškienė
2019 m. spalio 16 d. 14 val. Mokytojų kambaryje vyks projekto „Lyderių laikas 3“ grupės susirinkimas.
2019 m. spalio 16 d. (trečiadienį) 3b klasės mokiniai dalyvaus L.ir S.Didžiulių bibliotekos edukacinėje programoje „Etno kilimas“. Mokytoja Dalia Kireilienė
2019 m. spalio 17 d. (ketvirtadienį) 10 val. Anykščių L. ir S. Didžiulių bibliotekoje vyks susitikimas su rašytoju Vytautu Bagdonu ir knygos „Tumų Juozuko vaikystės pasaka“ pristatymas. Dalyvauja 4b klasės mokiniai, logopedė Ridita Tveritnevienė, socialinė pedagogė Julija Tuskenienė
2019 m. spalio 18 d. 13.50 (penktadienį) vyks 11 grupių Ekonomikos spaudos konferencija. Dalyvauja 5-8 klasių mokiniai, mokytoja Audra Steponavičiūtė, Nijolė Šaltenytė, mokytojas Valentinas Gudėnas
2019 m. spalio 22 d. (antradienį) vyks 1 ir 5 klasių mokinių adaptacijos posėdis:
13 val. 2 kab. - 1 klasių mokinių adaptacija;
14 val. mokytojų kamb. - 5 klasių mokinių adaptacija.
Dalyvauja mokytojai, dirbantys 1 ir 5 klasėse, pagalbos mokiniui specialistai, ikimokyklinių įstaigų atstovai.
2019 m. spalio 22 d. (antradienį) per 1-2 pamokas sporto salėje vyks susitikimas-karinės estafetės su Panevėžio karo prievolės centro kariais. Dalyvauja 5a,5c, 6c klasių mokiniai. Mokytojai Skaidrutė Kvietkauskienė, Silvijus Živatkauskas, Regina Vincent, Nijolė Šaltenytė, Rūta Bakūrienė
2019 m. spalio 25 d. (penktadienį) - Helovyno šventė:
3 pamoka ir ilgoji pertrauka (fojė) - veiks Helovyno kavinė ir mugė;
17 val. - diskoteka aktų salėje.
Mokytojai Nijolė Šaltenytė, Valentinas Gudėnas
Iki 2019 m. spalio 27 d. 4a klasės mokiniai dalyvauja respublikiniame Olimpinio mėnesio projekte. Mokytoja Jolita Karosienė
2019 m. spalio 30 d. (trečiadienį) 8 val. edukacinė mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų išvyka į Vilnių, Antano Vienuolio progimnaziją „Kritinio mąstymo ugdymas mokykloje“.