Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybe . Biliūno g. 31, LT-29111 Anykščiai    Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50862
El. p. info@aavp.lt  

europos ženkliukas

Informacijos nuo 2019-09-23

2019 m. rugsėjo 23 d. (pirmadienį) per 7 pamoką 23 kab. 7a klasėje atvirą dailės pamoką veda dailės mokytoja metodininkė Regina Vincent. Tema „Spalvos“. Kviečiame dalyvauti.
2019 m. rugsėjo 24 d. (antradienį) 15 val. Jono Biliūno gimnazijoje vyks rajono geografijos mokytojų metodini s pasitarimas. Mokytojos Dalia Keibienė, Skaidrutė Kvietkauskienė
2019 m. rugsėjo 25 d. (trečiadienį) 15 val. Jono Biliūno gimnazijoje vyks rajono biologijos mokytojų metodinis pasitarimas. Rasytė Gaidienė, Valentinas Gudėnas, Danutė Mažvylienė
2019 m. rugsėjo 25 d. (trečiadienį) 15 val. Menų inkubatoriuje vyks rajono technologijų mokytojų metodinis pasitarimas. Rūta Kalinauskienė, Greta Radzevičienė, Ričardas Sprindys
2019 m. rugsėjo 26 d. (ketvirtadienį) 14 val. Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje vyks rajono muzikos mokytojų metodinis pasitarimas. Daiva Širvinskienė, Vilė Mikučionytė
2019 m. rugsėjo 26 d. (ketvirtadienį) 14 val. Antano Vienuolio progimnazijoje vyks rajono fizinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas. Eugenijus Šilaika, Egidijus Šilaika, Skaidrutė Kvietkauskienė, Silvijus Živatkauskas
2019 m. spalio 3 d. 17.15 val. vyks mokinių tėvų susirinkimas.
2019 m. spalio 4 d. (penktadienį) 13 val. Menų inkubatoriuje vyks Mokytojo dienos renginys. Jo dalis yra paskaitos, registruotis į jas www.semiplius.lt
2019 m. spalio 30 d. (trečiadienį) 8 val. metodinė mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų išvyka į Vilnių, Antano Vienuolio progimnaziją.