Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybe . Biliūno g. 31, LT-29111 Anykščiai    Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50862
El. p. info@aavp.lt  

europos ženkliukas

Informacijos nuo 2019-09-16

2019 m. rugsėjo 17 d. (antradienį) 14 val. Jono Biliūno gimnazijoje vyks rajono socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. Julija Tuskenienė
2019 m. rugsėjo 18 d. (trečiadienį) 13 val. švietimo pagalbos tarnyboje vyks logopedų, specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. Ridita Tveritnevienė, Dangira Gailevičiūtė, Laima Strolienė
2019 m. rugsėjo 18 d. (trečiadienį) 15 val. Jono Biliūno gimnazijoje rajono prancūzų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. Mokytoja Jaunė Bimbienė
2019 m. rugsėjo 19 d. (ketvirtadienį) aktų salėje vyks susitikimas su Šaulių sąjungos nariais:
Per 1 pamoką - dalyvauja 7-8 klasių mokiniai (mokytojai pagal pamokų tvarkaraštį);
Per 2 pamoką - dalyvauja 5-6 klasių mokiniai (mokytojai pagal pamokų tvarkaraštį).
2019 m. rugsėjo 19 d. (ketvirtadienį) 14 val. Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje vyks rajono pradinių klasių mokytojų metodinis pasitarimas. Pradinių klasių mokytojai
2019 m. rugsėjo 20 d. (penktadienį) 12 val. Anykščių S. ir L. Didžiulių bibliotekoje vyks rajono bibliotekininkų metodinis pasitarimas. Bibliotekos vedėja Gitana Valančiūnienė
2019 m. rugsėjo 20 d. (penktadienį) 10 val. švietimo pagalbos tarnyboje vyks dr.A.Juozaičio seminaras pagal Lyderių laiko projekto 3 veiklas. Dalyvauja Danutė Mažvylienė, Dalia Keibienė, Jurgita Blažienė, Audra Steponavičiūtė, Kristina Satkevičienė
2019 m. rugsėjo 23 d. (pirmadienį) per 7 pamoką 23 kab. 7a klasėje atvirą dailės pamoką veda dailės mokytoja metodininkė Regina Vincent. Tema „Spalvos“. Kviečiame dalyvauti.
2019 m. rugsėjo 24 d. (antradienį) 15 val. Jono Biliūno gimnazijoje vyks rajono geografijos mokytojų metodini s pasitarimas. Mokytojos Dalia Keibienė, Skaidrutė Kvietkauskienė
2019 m. rugsėjo 25 d. (trečiadienį) 15 val. Jono Biliūno gimnazijoje vyks rajono biologijos mokytojų metodinis pasitarimas. Rasytė Gaidienė, Valentinas Gudėnas, Danutė Mažvylienė
2019 m. rugsėjo 25 d. (trečiadienį) 15 val. Menų inkubatoriuje vyks rajono technologijų mokytojų metodinis pasitarimas. Rūta Kalinauskienė, Greta Radzevičienė, Ričardas Sprindys
2019 m. rugsėjo 26 d. (ketvirtadienį) 14 val. Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje vyks rajono muzikos mokytojų metodinis pasitarimas. Daiva Širvinskienė, Vilė Mikučionytė
2019 m. rugsėjo 26 d. (ketvirtadienį) 14 val. Antano Vienuolio progimnazijoje vyks rajono fizinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas. Eugenijus Šilaika, Egidijus Šilaika, Skaidrutė Kvietkauskienė, Silvijus Živatkauskas
2019 m. spalio 30 d. (trečiadienį) 8 val. metodinė mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų išvyka į Vilnių, Antano Vienuolio progimnaziją.

2019 m. rugsėjo 26 d. (ketvirtadienį) 14 val. Antano Vienuolio progimnazijoje vyks rajono fizinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas. Eugenijus Šilaika, Egidijus Šilaika, Skaidrutė Kvietkauskienė, Silvijus Živatkauskas

2019 m. spalio 30 d. (trečiadienį) 8 val. metodinė mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų išvyka į Vilnių, Antano Vienuolio progimnaziją.