Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybe . Biliūno g. 31, LT-29111 Anykščiai    Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50862
El. p. info@aavp.lt  

europos ženkliukas

DŽIAUGIAMĖS, SVEIKINAME

 

Šio konkurso tikslas – mokinių bendrųjų kompetencijų ir bazinių žinių taikymo gebėjimų konkrečiose praktinėse situacijose vertinimas. Konkursu siekiama ugdyti labai svarbius tolesniam mokymuisi ir gyvenimui XXI a. mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, taip pat gebėjimą kūrybiškai taikyti įgytas žinias.

Geriausiai atlikę užduotis apdovanoti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos diplomais.
DŽAUGIAMĖS IR SVEIKINAME
Gabrielių Bilotą (3 kl.),
Joną Pačinską (3 kl.),
Ronaldą Nikitiną (4 kl.),
Solveigą Jakniūnaitę (5 kl.),
Roką Gedvilą (6 kl.),
Elžbietą Bugailiškytę (7 kl.).