">
Sveikiname su naujais mokslo metais! Visiems linkime sėkmės!
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas


ANYKŠČIŲ ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS MOKYTOJAI
2019-2020 m.m.1.        Mažvylienė   Danutė, direktorė, biologija
2.        Šilaika Egidijus, sirektoriaus pavaduotojas ugdymui, fizinis ugdymas
3.        Bakšienė Jolanta, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja
4.        Bakūrienė Rūta, istorija
5.        Bimbienė Jaunė, prancūzų kalba
6.        Blažienė Jurgita, matematika, informacinės technologijos, 5b klasės auklėtoja
7.        Bernotaitė-Janušienė Dalia, būrelio vadovė
8.        Gailevičiūtė Dangira, specialioji pedagogė
9.        Gaidienė Rasytė, biologija
10.        Gudėnas Valentinas, biologija, žmogaus  sauga, ekonomika, 5c klasės auklėtojas
11.        Juodėnaitė Svajonė, lietuvių kalba
12.        Kalinauskienė Rūta, technologijos
13.        Keibienė Dalia, geografija, gamta ir žmogus,  8a klasės auklėtoja
14.        Kvietkauskienė Skaidrė, geografija, fizinis ugdymas, gamta ir žmogus, 5a kl.auklėtoja
15.        Mikučionytė Vilė, muzika
16.        Ligita Morkūnienė, būrelio vadovė
17.        Meškauskienė Skaivė, būrelio vadovė
18.        Narbutienė Raimonda, anglų kalba,    8b klasės auklėtoja
19.        Neniškienė Violeta, vokiečių kalba
20.        Oznanskienė Asta, anglų kalba, 6a klasės auklėtoja
21.        Petravičiūtė Audronė, lietuvių kalba
22.        Pupštienė Dalia, anglų kalba
23.        Raugalienė Violeta, matematika, informacinės technologijos, 8c klasės auklėtoja
24.        Rimavičienė Danguolė, lietuvių kalba
25.        Rimavičius Alvydas, lietuvių kalba,  7b klasės auklėtojas
26.        Satkevičienė Kristina, anglų kalba, 7a klasės auklėtoja
27.        Steponavičiūtė Audra, istorija, 6c klasės auklėtoja
28.        Strolienė Laima, specialioji pedagogė
29.        Striogienė Asta, dorinis ugdymas (tikyba)
30.        Sprindys Ričardas, technologijos
31.        Šaltenytė Nijolė, dorinis ugdymas (etika)
32.        Šerelienė Asta, chemija
33.        Šilaika Eugenijus, fizinis ugdymas
34.        Širvinskienė Daiva, muzika, 6b klasės auklėtoja   
35.        Trumpienė Rasa, informacinės technologijos    
36.        Tveritnevienė Ridita, logopedė    
37.        Eglė Taleišienė, fizika    
38.        Tuskenienė Julija, socialinė pedagogė   
39.        Valančiūnienė Gitana, rusų kalba, bibliotekos vedėja
40.        Vincent Regina, dailė
41.        Žiliukienė Gražina, rusų kalba
42.        Živatkauskas Silvijus, fizinis ugdymas
43.        Baukytė Irma, šokis
44.    Butėnienė Žibutė, radinių klasių mokytoja, 2a klasė
45.    Jakniūnienė Audronė, pradinių klasių mokytoja,  3a klasė
46.    Grinienė Asta, pradinių klasių mokytoja,     2b klasė
47.    Gimbutienė Vilija, pradinių klasių mokytoja, 4b klasė
48.    Karosienė Jolita, pradinių klasių mokytoja,   4a klasė
49.    Kireilienė Dalia, pradinių klasių mokytoja, 3b klasė
50.    Laskauskienė Asta, pradinių klasių mokytoja, 1a klasė
51.    Pačinskaitė Laima, pradinių klasių mokytoja, 3c klasė
52.    Tartilienė Ilona, pradinių klasių mokytoja, 1b klasė
53.    Tuskenienė Tatjana, pradinių klasių mokytoja, 1c klasė


Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?