">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt


KORUPCIJOS PREVENCIJA

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-129 korupcijos prevencijos funkcijas pavesta atlikti mokytojai A. Steponavičiūtei, korupcijos kontrolės progimnazijoje funkcijas pavesta atlikti pavaduotojui ugdymui E. Šilaikai.

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

Prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu J. Biliūno g. 31, LT-29117 Anykščiai, elektroniniu paštu astepon@gmail.com arba skambinti telefonu 8-614-59109.

ANYKŠČIŲ ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS 2017 – 2019 metų korupcijos prevencijos programa

Priemonių planas

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2017 METAIS
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2018 METAIS
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMAS ANYKŠČIŲ ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOJE VIEŠŲ INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO SRITYJE
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO 2019 METAISPamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas


Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?