">
Sveikiname su naujais mokslo metais! Visiems linkime sėkmės!
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt
Puslapis atnaujintas 2015-09-10
Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas


Karjeros ugdymas

        Karjera šiuolaikiniame pasaulyje suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera - tai gebėjimas derinti darbą, mokymąsi, laisvalaikį, skirtingus socialinius vaidmenis ir būti patenkintam pasirinktu gyvenimo keliu.
    Asmens karjera prasideda jau mokykloje, čia dedami svarbūs pamatai tolimesnės karjeros sėkmei, todėl ypač svarbu, kad mokiniui kurti savo karjeros kelią profesionaliai padėtų mokytojai, karjeros specialistai ir tėvai. Padedamas jų, mokinys turėtų mokytis pažinti save, sistemingai įgyti žinias, konstruktyviai žvelgti į ateitį, lavinti gebėjimus,        ugdyti kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, planuoti ateitį bei realizuoti save darbo rinkoje.


KARJEROS UGDYMO KOORDINATORIUS - mokytoja Tatjana Tuskenienė
Ugdymo karjerai koordinatorius mokinius ir tėvus konsultuoja  antradieniais nuo 13.00-13.45 val. (individualios konsultacijos).
Tel. 868214863
Konsultacijos vyksta 5 kabinete

            
               Atmintinė mokiniams, renkantis profesiją. Skaitykite čia
              
  

Dėl intensyvaus technologijų vystymosi per pastaruosius pora dešimtmečių pasaulis globaliai pasikeitė. Šie pokyčiai turėjo ir tebetiri esminės įtakos darbo pasaulio kaitai: kinta darbo pobūdis, pastebima darbo krūvio, atlygio ir darbo vietų dinamika, atsiranda naujo tipo organizacinės struktūros.    

Žmogus, siekiantis rasti  sau vietą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, turi sugebėti tikslingai veikti kintančioje situacijoje, atsižvelgiant į rinkos poreikius bei asmenines savirealizacijos tikslus.  Karjeros kompetencijas   žmogus ugdosi visą gyvenimą. 
Mokymosi bendrojo ugdymo mokykloje laikotarpis yra ypatingas karjeros  kompetencijų  įgijimo prasme, nes būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, priimami pirmieji karjeros sprendimai. Todėl  bendro lavinimo mokyklose buvo įvesta karjeros ugdymo  programa.  Mūsų progimnazijoje karjeros ugdymo pamokos vyksta per klasės valandėles.  

Planuojama 2017 m.m.  I trmestro veikla

Per I trimestą  karjeros koordinatorius  (mokytoja Tatjana Tuskenienė) praves kiekvienoje klasėje po dvi pamokas.

5-6 klasių mokiniai ugdys savęs pažinimo kompetencijas.

1.    5- tų klasių mokiniai mokysis pažinti karjerai svarbias  asmenybės charakteristikas.
1.1.  Darbo paskirties ir karjeros sampratos atskleidimas.  (Šioje temoje siekiama supažindinti su darbo paskirties ir karjeros sampratomis bei jų atskleidimui skirtomis užduotimis.)  Atliks šias praktines užduotis „Karjeros  minčių žemėlapis" , „Kodėl žmonės dirba?“
1.2.  Mokinių savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas.  (Šioje temoje siekiama pagrįsti savęs pažinimo ir teigiamo vertinimo svarbą jam renkantis karjeros kelią ir supažindinti su mokinio savęs pažinimo ir teigiamo vertinimo ugdymui skirtomis užduotimis.) Atliks šias praktines užduotis „Vardo galia“, „ AŠ  ir  Mano“, „Jeigu būčiau“.   
1.3. Apsilankymas tėvelių darbovietėse. Susipažins su tėvelių  profesijomis.

2.    6-tų klasių mokiniai mokysis pažinti  socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis.                                                  
2.1.  Socialinių vaidmenų pažinimo gebėjimų ugdymas. (Šioje temoje siekiama atskleisti socialinių vaidmenų ir jų dinamikos pažinimo svarbą mokiniams planuojant  karjerą.)   Atliks šią praktinę užduotį  „Mano mamos (tėčio, močiutės, senelio) gyvenimo vaidmenų vaivorykštė“.
2.2. Mokinių psichologinis portretas kaip savęs pažinimo apibendrinimas. (Šioje temoje siekiama atskleisti, kaip mokiniams apibendrinti pristatyti karjeros prasme aktualią informaciją apie save.). Atliks praktinę užduotį „Mano stiprybės ir tobulintinos savybės kelyje į karjeros tikslą“.
2.3.  Susipažins su elektriko ir vaistininko  profesijomis.

7-8  klasių mokiniai ugdys karjeros galimybių pažinimo kompetencijas.

3.    7- tų klasių mokiniai mokysis rasti ir efektyviai  naudoti karjeros informaciją.
3.1. Mokinių karjeros informacijos paieškos galimybių ugdymas. (Šios temos tikslas- pagrįsti mokinių  informacijos galimybių ugdymo sąsajas su sėkmingu karjeros planavimu.) Atliks šias praktines užduotis „Karjeros informacinės sritys“,  „Informacinis interviu“, „Informacijos paieška: kaip ir kur?“" 
3.2.  Mokinių gebėjimo taikyti informacijos paieškos etapus ugdymas. (  Šios temos tikslas - apibūdinti mokinių  informacijos paieškos etapų taikymo galimybes ugdymo procese.)  Atliks šias praktines užduotis: „Raktinis žodis“, „Bylos pavadinimas“. 
3.3.  Apsilankymas tėvelių darbovietėse. Susipažins su tėvelių  profesijomis.

4.  8-tų klasių mokiniai mokysis pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes.
4.1. Mokinių mokymosi visą gyvenimą kompetencijos ugdymas jų karjeros kelio kontekste. (Šioje temoje siekiama pagilinti žinias apie asmeninio mokymosi stiliaus nustatymą ir jo svarbą siekiant karjeros.) Atliks šias  praktines užduotis: „Mokausi įdomiai“, „Mokymosi būdai“.
4.2.  Asmeninio mokymosi stiliaus reikšmė karjeros kelyje. (Šioje temoje siekiama atskleisti, kas yra asmeninis mokymosi stilius ir kodėl svarbu  jį atpažinti bei taikyti.)   Atliks šias  praktines užduotis: „Kaip aš priimu informaciją“,  žaidimas „Aš skrendu į Mėnulį“.
4.3. Susipažins su vairuotojo ir viešbučio aptarnavimo specialisto profesijomis.