">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Finansinės ataskaitos
Tarpinė ataskaita 2016 m. kovo 31 d.
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS (2 priedas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA KOVO 31 D.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (4 priedas)
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS KOVO 31 D.

Tarpinė ataskaita 2016 m. birželio 30 d.
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS (2 priedas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA BIRŽELIO 30 D.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (4 priedas)
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS BIRŽELIO 30 D.

Tarpinė ataskaita 2016 m. rugsėjo 30 d.
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS (2 priedas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA RUGSĖJO 30 D.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (4 priedas)
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS RUGSĖJO 30 D.

2016 m. metinė atskaitomybė
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. finansinių ataskaitų
Finansinės būklės ataskaita 2016  m.

Tarpinė ataskaita 2017 m. I ketvirtis
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  (2 priedas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (4 priedas)
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Tarpinė ataskaita 2017 m. II ketvirtis
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  (2 priedas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (4 priedas)
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Tarpinė ataskaita 2017 m. III ketvirtis
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  (2 priedas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (4 priedas)
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. metinė atskaitomybė
Aiškinamasis raštas prie 2017 m. finansinių ataskaitų
Finansinės būklės ataskaita 2017  m.
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita

Tarpinė ataskaita 2018 m. I ketvirtis
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  (2 priedas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (4 priedas)
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Tarpinė ataskaita 2018 m. II ketvirtis
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  (2 priedas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (4 priedas)
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Tarpinė ataskaita 2018 m. III ketvirtis
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  (2 priedas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (4 priedas)
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. metinė atskaitomybė
Aiškinamasis raštas prie 2018 m. finansinių ataskaitų
Finansinės būklės ataskaita 2018  m.

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas


Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?