">
Sveikiname su naujais mokslo metais! Visiems linkime sėkmės!
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas1. EMILE PROJEKTAS
Nuo 2013 m. Anykščių Antano Vienuolio progimnazija dalyvauja projekte „EMILE klasė“. Šis projektas skirtas mokiniams, kurie nori mokytis labai gražią ir aristokratišką prancūzų kalbą. Projektą „EMILE klasė“, koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija bei remia Prancūzų institutas Lietuvoje.
Projekto Lietuvoje klipo nuoroda čia

2. KAS YRA EMILE KLASĖ?
EMILE klasės profilis paremtas integruotu dalyko ir užsienio kalbos mokymu : vienas ar keli dalykai iš dalies mokomi prancūzų kalba, tokiu būdu mokinys įvaldo dalyko sąvokas abiem kalbom.
EMILE metodus įtraukti į švietimo sistemas rekomenduoja Europos Taryba, skatinanti Europos piliečių daugiakalbystę. Todėl „EMILE klasės“ projekto metu siekiame atrasti Europą su prancūzų kalba, nes:  
tai, kalba, kuria kalbama visame pasaulyje;
tai, kalba, kuri padeda rasti darbą;
tai mokslo ir studijų kalba;
tai antroji tarptautinių santykių kalba;
tai, kalba, kuri padeda mokytis kitų kalbų.

3. „EMILE KLASĖS“ TIKSLAI
Suteikti žinių apie frankofoniškų šalių  (Kanada, Šveicarija, Belgija ir Afrikos kontinentas) kultūras.
Lavinti tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius.
Gerinti kalbinę kompetenciją ir bendravimo žodžiu įgūdžius.
Skatinti domėtis daugiakalbyste.
Suteikti besimokantiesiems galimybę dažniau bendrauti prancūzų kalba.
Įvairinti mokymo ir mokymosi metodus.
Stiprinti mokinių motyvaciją mokantis prancūzų kalbos ir kitų mokomųjų dalykų.

4. „EMILE KLASĖS“ NAUDA
Lingvistinė
Daugiau dėmesio tikslinei kalbai;
Kalba tampa mokymosi įrankiu ir tai stiprina mokinių motyvaciją;
Dalykinių kompetencijų įgijimas: muzikos,  matematikos, fizikos  mokymas prancūzų kalba;
Gimtosios kalbos kompetencijų stiprinimas taikant gretinimo metodą mokant prancūzų kalbos
Kognityvi
Kas atrodo ,, akivaizdu ir suprantama'' gimtąja kalba, tas yra nesuprantama kita kalba: labiau nei bet kuris kitas metodas, EMIL'is mokymo procese naudojantis tokias strategijas kaip sąvokų suformulavimas kitaip, jų paaiškinimas, leidžia mokiniui tobulinti kritinį mastymą.
Tyrimai, atlikti šalyse, kuriose mokoma EMILE metodu rodo, kad mokinių rezultatai yra identiški, dažnai net aukštesni, nei tų mokinių, kurie mokėsi dalykų viena kalba.
Kultūrinė
Galimybė naudotis autentiškais tekstais prancūzų kalba;
Kitų pedagoginių tradicijų įnašais praturtintas mokymas;
Langas į Prancūzijos ir frankofoniškų šalių kultūrą;
Mokinys, kuris mokėsi EMILE būdu, yra labiau pasiruošęs pasinaudoti Europos siūlomomis mobilumo programomis ir pratęsti studijas Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje…

4. „EMILE KLASĖS“ DALYVIAI
Projekte dalyvauja 5-8 klasių mokiniai, besimokantys prancūzų kalbą. 2015-2016 mokslo metais „EMILE klasės“ projekte dalyvauja 49 progimnazijos mokiniai.
Šis projektas reikalauja glaudaus kalbos ir dalyko mokytojų bendradarbiavimo. Projekte dalyvauja:
prancūzų kalbos vyr. mokytoja - Jaunė Bimbienė
muzikos mokytoja metodininkė - Vilė Mikučionytė


   
EMILE KLASĖ
Nuorodos, kur galima mokytis prancūzų kalbos:

http://www.prancuzuinstitutas.lt
http://www.kalba.lt
http://prancuzu24.lt
http://www.langmaster.comEmiliukus prancūzų kalbos mokys prancūzas stažuotojas Jacques Uberti

    Rugsėjo 18 d. Anykščiuose lankėsi prancūzas Jacques Uberti, kuris susipažino su miesto mokyklų prancūzakalbiais mokiniais bei jų mokytojomis. Plačiau

Emiliukai džiaugiasi dovanotomis knygomis ir žaidimais

    Prancūzijos ambasada Lietuvoje ir Asociacija BIBLIONEF Lietuvos mokyklų bibliotekoms padovanojo daug prancūziškų knygų, enciklopedijų, žaidimų. Plačiau
   
NAUJIENOS EMILI KLASĖS MOKINIAMS
Emile klasė dalyvavo Europos kalbų dienoje

PlačiauTarptautinio eksperto iš Paryžiaus vizitas
2015-10-14

    2015 metų spalio 14 dieną mūsų progimnazijoje lankėsi prancūzas ekspertas Pierre-Yves Roux iš Paryžiaus ir Prancūzų instituto prancūzų kalbos atašė asistentė Snieguolė Kavoliūnienė.Vizito tikslas-aplankyti mokyklas, kuriose yra Emile klasės ir įvertinti mokymosi kokybę tokio pobūdžio klasėse. Progimnazijos svečiai dalyvavo 8a ir 8b Emile klasės prancūzų kalbos ir muzikos pamokose. Taip pat svečiai apžiūrėjo mokyklos biblioteką, domėjosi Emile klasių mokinių skaitymu prancūzų kalba.
    Pokalbio su progimnazijos administracija metu teiravosi apie Emile klasių plėtrą, domėjosi, su kokiais sunkumais susiduriama, nes vienas iš šio vizito tikslų - suteikti reikiamą pagalbą, duoti rekomendacijų, kaip galima tobulinti ir plėtoti projektą. Išvykdami svečiai palinkėjo sėkmės ir tokių gerų, mandagių ir iniciatyvių mokinių visiems mokytojams.Paryžiaus  mados pamoka
2015-10-22

  Plačiau

Netradicinė prancūzų kalbos pamoka
2015-12-19

Penktadienį, 215-12-18,  aštuntose klasėse vyko netradicinė prancūzų kalbos pamoka. Pamokos uždavinys buvo išmokti būdvardžius, apibūdinančius kvapus ir skonius. Tai padarėme užrištomis akimis. Išmokę būdvardžius, turėjome juos pasakyti prancūziškai pagal tai, ką užuodėme. Mokiniai atsinešė įvairiai kvepiančių produktų. Smagu mokytis netradiciškai! Plačiau
Emile klasės naujienas  2018 m. skaitykite čia
Emile klasės naujienas  2019 m. skaitykite čia

Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?