">
Sveikiname su artėjančiais naujais mokslo metais!
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Vizija ir misija

Progimnazijos vizija - saugi, moderni, veikli, atvira kaitai, puoselėjanti tradicijas mokykla, kurioje solidariai ir kūrybiškai teikiamos kokybiškos švietimo paslaugos, tenkinančios individualius mokinių ir bendruomenės poreikius.


Progimnazijos misija – teikti kokybišką pradinį, I dalies pagrindinį išsilavinimą ir vykdyti neformaliojo švietimo programas, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gebėjimus, ugdyti harmoningą, kūrybišką asmenybę, gebančią integruotis visuomenėje.


Apie progimnaziją
Atributika

PROGIMNAZIJOS EMBLEMA
PROGIMNAZIJOS HIMNAS

Tavo  žodžių šviesa

Kada obelys ima žydėti,
Kai prasiveria saulėn langai,
Kaip Tavęs, kaip tavęs neliūdėti
- Atsiliepki, sakyk, kur dingai?!
Priedainis:
Prie Šventosios Čia vakarą ramų
Pievas vilgo Skaidrioji rasa...
Čia Anykščių Brangiausioji žemė
Kalba mums Tavo žodžių šviesa.

Kas atkels vartelius ankstų rytą,
Pasilabinęs ranką paduos?
Tavo žodį, gražiai pasakytą,
Tartum saulę už rankos veduos.
Priedainis
Tik čionai ežeran paskenduolės
Niekada jau daugiau nebebris...
Ir padangėj žvaigždelė Vienuolio
Amžinai švies ir niekad nekris.
Priedainis

(Vygando Telksnio muzika, Stasio Žlibino žodžiai)


Etosas

Pagrindinės   vertybės progimnazijoje yra:Tradicijos

    Progimnazija turtinga savo tradicijomis, būdingomis tiek  visoms bendrojo lavinimo mokykloms, tiek tradicijomis, kurios būdingos tik jai. Pateikiame keletą nuotraukų, kurios iliustruos tradicinius gimnazijos renginius:  koncertus, parodas, projektus, teatro studijos spektaklius.

    Tradiciniai  Antano  Vienuolio progimnazijos renginiai:
         Rugsėjo 1-oji -  Žinių ir mokslo šventė
         Pasaulinės muzikos diena
         AIDS dienos minėjimas
         Helovyno karnavalas
         Advento vakaras
         Kalėdiniai-naujametiniai renginiai
         Kalėdinis aukcionas
         Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena
         Koncertas, skirtas Vasario 16-ajai
         Užgavėnės
         Kovo 11-oji - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
         Kalbų savaitė  (rusų, anglų, vokiečių, prancūzų k. popietės)
         Žemės diena
         Teatro diena
         Sveiki sulaukę Šv.Velykų!
         A.Vienuolio dienų paminėjimas
         Mokslo metų užbaigimo šventė
         Bendruomenės šventė


    Trumpi faktai apie progimnaziją šiandien:

  
2019-2020 m.m. progimnazijoje mokosi 510 mokinių (mokinių skaičius nurodytas 2019 m. rugsėjo 10 d.), iš jų:   1-4 klasėse - 240 mokinių; 5-8 klasėse - 270 mokinių.
Progimnazijoje yra 21 klasių komplektas: 1-4 klasėse - 10; 5-8 klasėse - 11.
Progimnazijoje dirba 54 pedagoginiai darbuotojai, iš jų: 26 mokytojai metodininkai; 23 vyresnieji mokytojai; 5 mokytojai.
Į progimnaziją pavežamų mokinių skaičius - 100 (19,6 proc.).


 
 
 
 Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas


Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?