Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybe . Biliūno g. 31, LT-29111 Anykščiai    Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50862
El. p. info@aavp.lt  

europos ženkliukas

Informacijos

2019-09-02 progimnazijoje mokosi 510 mokiniai: 1-4 klasėse - 240; 5-8 klasėse - 270. Yra 21 klasių komplektas.
2019 m. rugsėjo 10 d. (antradienį) 15 val. Parapijos namuose vyks rajono dorinio ugdymo mokytojų pasitarimas. Mokytojos Nijolė Šaltenytė, Asta Striogienė
2019 m. rugsėjo 10 d. (antradienį) po 3 pamokų direktorės kab. vyks Metodinės Tarybos posėdis. Metodinės tarybos pirmininkė Dalia Keibienė, metodinių grupių pirmininkai
2019 m. rugsėjo 12 d. (ketvirtadienį) 15 val. Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje 223 kab. vyks rajono istorijos mokytojų metodinis pasitarimas. Mokytojos Audra Steponavičiūtė, Rūta Bakūrienė
2019 m. rugsėjo 14 d. (šeštadienį) mokinių grupė išvyksta į Šiluvą. Tikybos mokytoja Asta Striogienė
2019 m. rugsėjo 23 d. (pirmadienį) per 7 pamoką 23 kab. 7a klasėje  atvirą dailės pamoką veda dailės mokytoja metodininkė Regina Vincent. Tema „Spalvos“. Kviečiame dalyvauti.