Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybe . Biliūno g. 31, LT-29111 Anykščiai    Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50862
El. p. info@aavp.lt  

europos ženkliukas

SVEIKINAME

demesio1.    Tarptautinės olimpiados „Kings“ PADĖKA Raimondai Narbutienei už mokinių aktyvų skatinimą papildomai domėtis mokomaisiais dalykais ir pagalbą mokiniams pasiruošti olimpiados finalui.
2.    Tarptautinės olimpiados „Kings“  PADĖKA Jurgitai Blažienei už mokinių aktyvų skatinimą papildomai domėtis mokomaisiais dalykais ir pagalbą mokiniams pasiruošti olimpiados finalui.
3.    Tarptautinės olimpiados „Kings“  PADĖKA Anykščių Antano Vienuolio progimnazijai ir jos bendruomenei už bendradarbiavimą ugdant jaunosios kartoos akademinius gebėjimus.
4.    Tarptautinės olimpiados „Kings“  PADĖKA Augustui Blažiui už dalyvavimą KINGS matematikos olimpiados finale ir pasiektą trečiąjį žinių lygmenį savo amžiaus grupėje.
5.    Tarptautinio matematikos konkurso KENGŪRA DIPLOMAS Rokui Gedvilui 5 kl. 2019 m. tarptautiniame matematikos konkurse „Kings“  Anykščių rajono savivaldybėje užėmus I vietą.
6.    KINGS DIPLOMAS Tomui Grigoniui už puikius rezultatus ir sėkmingą dalyvavimą anglų kalbos olimpiadoje.