">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasnuo 2019 m. rugsėjo >> 1   2   3   4   5   6  7
nuo 2019 m. sausio >>   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14
nuo 2018 m. rugsėjo >>   1   2   3    4   5    6    7   8   9   10   11   12
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3    4   5  6   7  8   9    10   11    12    13

Informacijos
nuo 2019-10-15

2019 m. spalio 14 ir 18 d. vyks Vokiečių kalbos dienoms skirti renginiai. Mokytoja Violeta Neniškienė
2019 m. spalio 16 d. 14 val. Mokytojų kambaryje vyks projekto „Lyderių laikas 3“ grupės susirinkimas.                                                                                                        
2019 m. spalio 16 d. (trečiadienį) 3b klasės mokiniai dalyvaus L.ir S.Didžiulių bibliotekos edukacinėje programoje „Etno kilimas“. Mokytoja Dalia Kireilienė
2019 m. spalio 17 d. (ketvirtadienį) 10 val. Anykščių L. ir S. Didžiulių bibliotekoje vyks susitikimas su rašytoju Vytautu Bagdonu ir knygos „Tumų Juozuko vaikystės pasaka“ pristatymas. Dalyvauja 4b klasės mokiniai, logopedė Ridita Tveritnevienė, socialinė pedagogė Julija Tuskenienė
2019 m. spalio 18 d. 13.50 (penktadienį) vyks 11 grupių Ekonomikos spaudos konferencija. Dalyvauja 5-8 klasių mokiniai, mokytoja Audra Steponavičiūtė, Nijolė Šaltenytė, mokytojas Valentinas Gudėnas
2019 m. spalio 22 d. (antradienį) vyks 1 ir 5 klasių mokinių adaptacijos posėdis:
13 val. 2 kab. - 1 klasių mokinių adaptacija;
14 val. mokytojų kamb. - 5 klasių mokinių adaptacija.
Dalyvauja  mokytojai, dirbantys 1 ir 5 klasėse, pagalbos mokiniui specialistai, ikimokyklinių įstaigų atstovai.
2019 m. spalio 22 d. (antradienį) per 1-2 pamokas sporto salėje vyks susitikimas-karinės estafetės su Panevėžio karo prievolės centro kariais. Dalyvauja 5a,5c, 6c klasių mokiniai. Mokytojai Skaidrutė Kvietkauskienė, Silvijus Živatkauskas, Regina Vincent, Nijolė Šaltenytė, Rūta Bakūrienė
2019 m. spalio 25 d. (penktadienį) -  Helovyno šventė:
3 pamoka ir ilgoji pertrauka (fojė) - veiks Helovyno kavinė ir mugė;
17 val. - diskoteka aktų salėje.
            Mokytojai Nijolė Šaltenytė, Valentinas Gudėnas
Iki 2019 m. spalio 27 d. 4a klasės mokiniai dalyvauja respublikiniame Olimpinio mėnesio projekte. Mokytoja Jolita Karosienė
2019 m. spalio 30 d. (trečiadienį) 8 val. edukacinė mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų išvyka į Vilnių, Antano Vienuolio progimnaziją „Kritinio mąstymo ugdymas mokykloje“.

Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?
Aktuali informacija tėvams

Dėl mokinio sveikatos pažymėjimo.                                Dėl formos   094/A paskirties pakeitimo
Dėl ligos praleistų pamokų pateisinimo tvarka                 Dėl ligos praleistų pamokų pateisinimo forma

Mokiniai, atvykstantys į mokyklą su dviračiais ir paspirtukais, riedlentėmis, juos palieka lauke, prie toms priemonėms skirtų tvirtinimo įrenginių. Už priemonių saugumą atsako mokiniai ir tėvai (pasirūpinti užraktu).

SVEIKINAME

1.    Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos PADĖKA treneriui Eugenijui Šilaikai už sportininkės,  pasiekusios aukštus sportinius rezultatus, parengimą ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje.

2.    2019-10-09 vykusiose Anykščių rajono rudens kroso varžybose laimėjo:

   1-2 klasių mergaičių grupėje:
    I vieta - Mėta Kiliūtė, 2a kl.
    II vieta - Laisvė Baklanova, 2b kl.
   1-2 klasių berniukų grupėje:
    II vieta -Tomas Šermukšnis, 2a kl.
   3-4 klasių mergaičių grupėje:
    I vieta - Deimantė Vilūnaitė, 4a kl.
    III vieta - Austėja Baklanova, 4a kl.
  3-4  klasių berniukų grupėje:
    I vieta - Pransiškus Bugailiškis, 4a kl.
    II vieta - Benas Juodka, 3c kl.
  5-7  klasių berniukų grupėje:
    III vieta - Mijus Vilūnas, 6b kl.
  8-9  klasių berniukų grupėje:
    II vieta - Kasparas Juodelis, 8a kl.
    III vieta - Kristupas Girnius, 8b kl.„Mokykis išmaniai ateities šalyje“ - partnerių susitikimas Estijoje
2019-10-19

2019 m. spalio 14-18 dienomis Erasmus+ KA2 projekto „Mokykis išmaniai ateities šalyje“ partnerių susitikimas vyko TÕVL licėjuje Taline. Antano Vienuolio progimnazijos mokytojos V. Raugalienė, V. Gimbutienė ir A. Laskauskienė kartu su kitais projekto dalyviais susipažino su licėjumi, stebėjo atviras pamokas, kurių metu Estijos mokytojos dalinosi darbo patirtimi, demonstravo, kaip taiko išmaniąsias technologijas. Po keletą pamokų projekto partneriai vedė licėjaus pradinių klasių mokiniams, susipažino ir išbandė mokomąsias priemones, skirtas įvairiems eksperimentams. Vyko veiklų aptarimai. Taip pat šalių, projekto dalyvių, komandos lankėsi vaikų darželyje, kuris glaudžiai bendradarbiauja su licėjumi. Buvo suplanuoti nauji darbai ir veiklos kitam susitikimui Prancūzijoje, kuris įvyks kovo mėnesį.
Laisvu laiku mokytojai lankė senąjį Taliną, grožėjosi senamiesčio gatvelėmis, rotušės aikšte, miesto paslaptis bandė atskleisti „Talino legendų“ labirintuose, kur įmantrių vaizdo technologijų, specialiųjų efektų, multimedijos triukų dėka, pajuto inkvizicijos ir karo baisumus, sužinojo apie alchemikų atradimus, išgirdo labiausiai jaudinančias Talino legendas. Operos ir baleto teatre žiūrėjo operą „Laisvė“.

Pradinių klasių mokytojos V. Gimbutienė ir A. Laskauskienė
Spalis - bibliotekų mėnuo
2019-10-14

Spalis - bibliotekų mėnuo. Taigi neatsitiktinai mokyklos pradinukus aplankė šeši personažai iš vaikų literatūros klasikos kūrinių: Pepė Ilgakojinė, Karlsonas, Batuotas katinas, Raganiukė ir kiti. Juos kūrė Klaipėdos Jaunimo teatro aktoriai. Personažai atgijo tiesiog žiūrovų akivaizdoje, bendravo su mokiniais, kūrė nuotaikingą bei įtraukiantį reginį. Aktoriai linksmino atliekamais akrobatiniais triukais ir netikėtomis išdaigomis. Vaikai linksminosi ir žaidė kartu su knygų veikėjais. Iš spektaklio išsinešė puikią nuotaiką ir geriausius įspūdžius.
Bibliotekos vedėja Gitana Valančiūnienė

Vokiečių kalbos dienos
2019-10-20

Spalio 14 ir 18 dienomis Antano Vienuolio progimnazijoje vyko Vokiečių kalbos dienų renginiai, kurie tradiciškai prasidėjo grupės „Skamp“ šiai progai sukurtu himnu „Pakalbam vokiškai – Ja, ich kann“. Mokiniai entuziastingai atliko kūrybines užduotis, žaidė žaidimus ir tikrinosi vokiečių kalbos žinias. Penktų klasių mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos, piešė vokiečių pasakų iliustracijas. Šeštokai, susiskirstę į grupes , vokiečių kalbos žinias tikrinosi viktorinoje. Teminėse koliažų dirbtuvėse dalyvavo septintų ir aštuntų klasių mokiniai, iš anksto pasirinkę temas. Visiems, besimokantiems vokiečių kalbos, buvo smagu pasitikrinti kalbos žinias ir kūrybiškai pateikti informaciją apie Vokietiją ir kitas vokiškai kalbančias šalis. Aštuntokai domėjosi, kiek progimnazijoje dirbančių mokytojų moka vokiečių kalbą. Buvo apklaustas 31 mokytojas, iš jų 8 mokėsi mokykloje vokiečių kalbos.
Visi dalyvavusieji buvo pamaloninti Gėtės instituto paruoštomis dovanėlėmis.

Vokiečių kalbos mokytoja V.Neniškienė