">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasnuo 2019 m. rugsėjo >> 1   2   3   4   5   6
nuo 2019 m. sausio >>   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14
nuo 2018 m. rugsėjo >>   1   2   3    4   5    6    7   8   9   10   11   12
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3    4   5  6   7  8   9    10   11    12    13


Informacijos
nuo 2019-10-08

2019 m. spalio 9 d. (trečiadienį) vyks pradinių klasių netradicinio ugdymo diena „Mano tėveliai - mokytojai“. Mokytoja Audronė Jakniūnienė
2019 m. spalio 10 d. (ketvirtadienį) po 4 pamokų direktorės kab. Vaiko gerovės komisijos posėdis. Vaiko gerovės komisijos nariai
2019 m. spalio 14 d. (pirmadienį) aktų salėje vyks Klaipėdos jaunimo teatro renginys  „Knygų personažai atgimsta“ (pagal Kultūros paso programą):
11 val. - 1-2 klasių mokiniai;
12 val. - 3-4 klasių mokiniai.
          Dalyvauja mokytojai, turintys pamokas 1-4 klasėse
2019 m. spalio 14-18 d. Erasmus+KA2 projekto „Mokykis išmaniai ateities šalyje“ darbo grupės mokytojų vizitas į Taliną. Mokytojos Asta Laskauskienė, Violeta Raugalienė, Vilija Gimbutienė
2019 m. spalio 22 d. (antradienį) planuojamas 1 ir 5 klasių mokinių adaptacijos posėdis. Dalyvauja  mokytojai, dirbantys 1 ir 5 klasėse, pagalbos mokiniui specialistai, ikimokyklinių įstaigų atstovai.
2019 m. spalio 25 d. (penktadienį) planuojama Helovyno šventė. Mokytojai Nijolė Šaltenytė, Valentinas Gudėnas
2019 m. spalio 3 d. mokinių tėvų susirinkime dalyvavo 195 tėvai.
2019 m. spalio 30 d. (trečiadienį) 8 val. metodinė mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų išvyka į Vilnių, Antano Vienuolio progimnaziją.


Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?
Aktuali informacija tėvams

Dėl mokinio sveikatos pažymėjimo.                                Dėl formos   094/A paskirties pakeitimo
Dėl ligos praleistų pamokų pateisinimo tvarka                 Dėl ligos praleistų pamokų pateisinimo forma

Mokiniai, atvykstantys į mokyklą su dviračiais ir paspirtukais, riedlentėmis, juos palieka lauke, prie toms priemonėms skirtų tvirtinimo įrenginių. Už priemonių saugumą atsako mokiniai ir tėvai (pasirūpinti užraktu).

2019 - Metų mokytoja tapo Antano Vienuolio progimnazijos pradinių klasių mokytoja
Jolita Karosienė
2019-10-04

Tai kodėl aš vis dar mokykloje?
Praeitą savaitę viena mūsų mokyklos mokytoja, kurią labai gerbiu, man uždavė klausimą: „Ar susimąstei, kodėl tiek metų ir tu vis dar mokykloje?“ Niekada anksčiau apie tai nebuvau svarsčiusi. Darbas mokykloje man tarsi savaime suprantamas dalykas. Tačiau tą dieną šis klausimas nepaliko manęs ramybėje. Ir kitą, ir dar kitą. Kodėl? Paprasčiausiai man patinka mokyti vaikus. Ne todėl, kad tai pareiga, o todėl, kad man gera tai daryti. Man patinka tobulėti kartu su jais, patinka atiduoti save, kad jie pajustų pažinimo džiaugsmą, patikėtų savo jėgomis. Man patinka pilnos džiaugsmo mokinių akys, kai neįmanomi dalykai tampa įmanomi. Patinka ta daugybė klausimų, į kuriuos atsakymų ieškome visi kartu. Patinka nuoširdus bendravimas su tėveliais. O būna visko. Būna ir klaidų, iš kurių gauname pačias svarbiausias gyvenimo pamokas. Darbas mokykloje – nuolatinis mokymasis, kad būtų geriau, kad būtų įdomiau, kad būtų lengviau pasiekti tai, kas, rodos, visai čia pat, o kartais užtrunka ne vienerius metus. Linkiu ne tik kolegoms, bet ir sau, kad dar ilgai nepritrūkų idėjų ir įkvėpimo naujiems darbams pradėti, energijos jiems užbaigti ir palaikymo iš šalia esančių žmonių.

Metų mokytoja Jolita Karosienė
SVEIKINAME

1. Pradinių klasių mokytoją metodininkę Jolitą Karosienę, laimėjusią rajono 2019 m. Metų mokytojos nominaciją.

2. Mokytoją Nijolę Šaltenytę, laimėjus finansavimą respublikinio vaikų teatrų festivalio „Dvi paukštės“, skirto režisierių G. ir V.Germanavičių atminti organizavimui.

3. Festivalio „Nuotykiai tęsiasi“ organizatorių PADĖKA progimnazijai už nuoširdžią partnerystę organizuojant vaikų ir jaunimo festivalį „Nuotykiai tęsiasi“.


Kai tėveliai mokytojavo...
2019-10-10

Antano Vienuolio progimnazijoje spalio 7-11 dienomis pradinių klasių mokinių laukė staigmena. Vietoje klasės mokytojų šiomis dienomis kai kurias pamokas vedė tėveliai. Jų metu mokiniai mokėsi gaminti muiliukus, kurti gėlių puokštes, kompozicijas iš klevo lapų, kūrė kvapnius pakabukus, pynė iš vytelių, sužinojo, kaip padėti žiemoti paukščiams, daug ir noriai sportavo, mokėsi gatvės šokių, atliko gramatinių ir matematinių užduočių, buvo aktyvūs pamokose apie sveiką mitybą, jausmus ir jų atpažinimą, taip pat piešdami atskleidė  įspūdžius, patirtus mokykloje pirmomis rugsėjo dienomis.
Mokinių veiklos, atliktos kartu su tėveliais, nudžiugino ne tik puikiais rezultatais, bet ir suteikė daug gerų emocijų.
Audronė Jakniūnienė, pradinių klasių mokytoja