">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasnuo 2019 m. rugsėjo >> 1  2
nuo 2019 m. sausio >>   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14
nuo 2018 m. rugsėjo >>   1   2   3    4   5    6    7   8   9   10   11   12
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3    4   5  6   7  8   9    10   11    12    13Mokslo metų pradžia pražysta gražiausiomis ir kvapniausiomis rudens gėlėmis
2019-09-02

Mokslo metų pradžia pražysta gražiausiomis ir kvapniausiomis rudens gėlėmis: gladiolėmis ir astromis, rožėmis ir jurginais, jos nuspalvina visus kelius ir takelius, vedančius į mokyklą. Antano Vienuolio progimnazija pasipuošė šypsenomis: nuoširdžiomis ir laimingomis, švytinčiomis ir šviečiančiomis, paslaptingomis, santūriomis, puse lūpų, skirtomis objektyvui ir dar kitokių spalvų ir atspalvių pažymėtomis. Pirmoji diena visada šventė, kasmetinė nauja pradžia. SĖKMĖS, UŽSIDEGIMO, TEISINGOS KRYPTIES , DIDELIŲ IR NET MAŽŲ PERGALIŲ!
Informacijos
nuo 2019-09-09

2019 m. rugsėjo 10 d. (antradienį) 15 val. Parapijos namuose vyks rajono dorinio ugdymo mokytojų pasitarimas. Mokytojos Nijolė Šaltenytė, Asta Striogienė
2019 m. rugsėjo 10 d. (antradienį) po 3 pamokų direktorės kab. vyks Metodinės Tarybos posėdis. Metodinės tarybos pirmininkė Dalia Keibienė, metodinių grupių pirmininkai
2019 m. rugsėjo 12 d. (ketvirtadienį) 15 val. Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje 223 kab. vyks rajono istorijos mokytojų metodinis pasitarimas. Mokytojos Audra Steponavičiūtė, Rūta Bakūrienė
2019 m. rugsėjo 14 d. (šeštadienį) mokinių grupė išvyksta į Šiluvą. Tikybos mokytoja Asta Striogienė
2019 m. rugsėjo 23 d. (pirmadienį) per 7 pamoką 23 kab. 7a klasėje  atvirą dailės pamoką veda dailės mokytoja metodininkė Regina Vincent. Tema „Spalvos“. Kviečiame dalyvauti.
2019-09-02 progimnazijoje mokosi 510 mokiniai: 1-4 klasėse - 240; 5-8 klasėse - 270. Yra 21 klasių komplektas.
                                                                                                    

Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?