">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasnuo 2020 m. sausio    >> 1   2   3   4    5   6   7
nuo 2019 m. rugsėjo >> 1   2   3   4   5   6  7   8   9   10  11  12  13  
nuo 2019 m. sausio >>   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14
nuo 2018 m. rugsėjo >>   1   2   3    4   5    6    7   8   9   10   11   12
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3    4   5  6   7  8   9    10   11    12    13

Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?
Aktuali informacija tėvams

Karantino laikotarpiu mokinių priėmimas į Anykščių Antano Vienuolio progimnaziją vyksta tik nuotoliniu būdu. Prašymų formos: į pirmą klasę arba į kitas klases.
Prašymus atsisiųskite, užpildykite ir atsiųskite el. paštu avp.anyksciai@gmail.com
Telefonai pasiteiravimui: 8 381 50862; 8 682 12262.Dėl mokinio sveikatos pažymėjimo.                                Dėl formos   094/A paskirties pakeitimo
Dėl ligos praleistų pamokų pateisinimo tvarka                 Dėl ligos praleistų pamokų pateisinimo forma

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijos dėl koronaviruso prevencijos 
Patikima Sveikatos apsaugos ministerijos informacija: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas
Kiekvieną dieną  atnaujinama Užkrečiamų ligų ir AIDS centro informacija: http://www.ulac.lt/
ŠŠMSM puslapyje  pradejo veikti aktuali nuoroda: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl  Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-119 „Dėl priėmimo į Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Anykščių rajono bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

SVARBU KARANTINO LAIKOTARPIUSprendimas dėl elgesio parkuose ir kitose  erdvėse
 
 Pagal jį bus taikomi šie ribojimai (su nutarimu galite susipažinti paspaudę šią nuorodą): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab
SVARBIAUSIĄ INFORMACIJĄ DĖL KORONAVIRUSO RASITE ŠIOJE NUORODOJE: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Anykščiu Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus įsakymas dėl ugdymo planų pakeitimo
Anykščių rajono savivaldybes sveikatos biuro informacija
ŠMM raštas  dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių 
Anykščiu Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus įsakymas dėl vaikų priežiūros užtikrinimo išimtinais atvejais
Įsakymas dėl  vaikų priežiūros užtikrinimo išimtinais atvejais

„Vyturio“ skaitmeninių knygų biblioteka"


DŽIAUGIAMĖS, SVEIKINAME

2020 m. nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse 3–4 klasių mokinių grupėje dalyvavo 24 mokiniai, 5–7 klasių amžiaus grupėje dalyvavo 33 mokiniai. Šioms grupėms buvo parengtos įdomios ir nuotaikingos skirtingo sudėtingumo užduotys. Šis konkursas yra Nacionalinio egzaminų centro anksčiau organizuotų nacionalinių matematinio ir gamtamokslio raštingumo (8–10 kl.) bei loginio mąstymo ir problemų sprendimo (3–4 kl.) konkursų tęsinys. Šio konkurso tikslas – mokinių bendrųjų kompetencijų ir bazinių žinių taikymo gebėjimų konkrečiose praktinėse situacijose vertinimas. Konkursu siekiama ugdyti labai svarbius tolesniam mokymuisi ir gyvenimui XXI a. mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, taip pat gebėjimą kūrybiškai taikyti įgytas žinias.

Geriausiai atlikę užduotis apdovanoti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos diplomais.
DŽAUGIAMĖS IR SVEIKINAME
Gabrielių Bilotą (3 kl.), 
Joną Pačinską (3 kl.),
Ronaldą Nikitiną (4 kl.),
Solveigą Jakniūnaitę (5 kl.),
Roką Gedvilą (6 kl.),
Elžbietą Bugailiškytę (7 kl.).


BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ SĄRAŠAI

1a klasė, mokytoja Jolita Karosienė
1b klasė, mokytoja Vilija Gimbutienė
1-4  klasių pamokų tvarkaraštis nuo gegužės 25 dienos atsisiųskite čia
Aplinkraštis  dėl ugdymo organizavimo nuo gegužės 25 d. atsisiųskite čia
5-8 klasių pamokų tvarkaraštis nuo birželio 1 d. atsisiųskite čia
Atmintinė progimnazijos mokiniams ir mokinių tėveliams, kurie lankysis mokykloje nuo 2020 m. birželio 1 d. atsisiųskite čia