">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasnuo 200 m. sausio    >> 1   2   3
nuo 2019 m. rugsėjo >> 1   2   3   4   5   6  7   8   9   10  11  12  13  
nuo 2019 m. sausio >>   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14
nuo 2018 m. rugsėjo >>   1   2   3    4   5    6    7   8   9   10   11   12
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3    4   5  6   7  8   9    10   11    12    13

INFORMACIJOS
nuo 2020-02-11

2020 m. vasario 12 d. (trečiadienį) 2 pamoka, 23 kab. Lietuvos istorijos žinovo konkursas 5-8 klasių mokiniams. Mokytoja Audra Steponavičiūtė
2020 m. vasario 12 d. (trečiadienį) Troškūnų K.Inčiūros gimnazijoje vyks sporto šventė, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Dalyvauja mokinių komanda, mokytojas Silvijus Živatkauskas.
2020 m. vasario 13 d. (ketvirtadienį) 11 val. Policijos komisariate vyks protmūšis, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti.  Dalyvauja mokinių komanda, mokytojas Valentinas Gudėnas.
2020 m. vasario 14 d. (penktadienį) 10 val. Jaunučių choro koncertas Anykščių rajono Debeikių pagrindinėje mokykloje ir Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje. Mokytoja Vilė Mikučionytė
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai  - Vasario 16-ąjai skirti renginiai:
2020 m. vasario 14 d. (penktadienis):
1. 8.05-8.10 val. visi renkamės į aktų salę;
2. 8.15 val. - Lietuvos himno giedojimas (mokyt. V.Mikučionytė, D.Širvinskienė);
3. 8.20-8.45 val. (1 pamoka) - Lietuvos istorijos pamoka (mokytojai pagal pamokų tvarkaraštį);
4. 10.00-10.50 val. Anykščių koplyčioje vyks NVŠ „Teatuiruotė“ spektaklis "Istorinė pjesė“.
                  Dalyvauja 7a ir 8a klasės mokiniai, mokytojai Alvydas Rimavičius, Dalia Keibienė,
5. 17-21 val. aktų salėje vyks 5-8 klasių mokinių renginys-diskoteka.                                      
2020 m. vasario 16-21 d.  Italijoje Anykščių švietimo pagalbos tarnybos Erasmus+KA2   programos projekto „Inovatyvių metodų taikymas kritinio  mąstymo ugdymui, naudojant Apribojimų teoriją“ mokymai. Dalyvauja pavaduotoja ugdymui Jolanta Bakšienė, socialinė pedagogė JulijaTuskenienė, mokytojos Skaidrutė Kvietkauskienė, Audronė Jakniūnienė.
2020 m. vasario 18, 19, 20 d. (antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį) 9.30 val. mokytojų kambaryje vyks Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai (60 ak. val.) Lektorės: logopedė Ritonė Tumelienė, psichologė Skaidrė Kučinskienė.
2020 m. vasario 21 d. (penktadienį) 8 val. metodinė  išvyka į knygų mugę.
2020 m. vasario 23-29 d. Dubline (Airija) pagal Erasmus+KA2 programos projekto „Inovatyvus mokymas(is) taikant modelį "SMART" pedagogų skaitmeninių kompetencijų ir mokinių pasiekimų gerinimui“ veiklų tvarkaraštį mokymai. Dalyvauja mokytojos Jurgita Blažienė, Kristina Satkevičienė.
2020 m. vasario 24 d. (pirmadienį) 2 pamoka Gamtos mokslų olimpiada, mokyklinis etapas mokytojų kambaryje. Dalyvauja 5-8 klasių mokiniai.Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?
Aktuali informacija tėvams

Dėl mokinio sveikatos pažymėjimo.                                Dėl formos   094/A paskirties pakeitimo
Dėl ligos praleistų pamokų pateisinimo tvarka                 Dėl ligos praleistų pamokų pateisinimo forma

Mokiniai, atvykstantys į mokyklą su dviračiais ir paspirtukais, riedlentėmis, juos palieka lauke, prie toms priemonėms skirtų tvirtinimo įrenginių. Už priemonių saugumą atsako mokiniai ir tėvai (pasirūpinti užraktu).

„Vyturio“ skaitmeninių knygų biblioteka"

KVIEČIAME
SVEIKINAMESu Vasario 16-aja – Lietuvos valstybes atkurimo diena!

Antano Vienuolio progimnazija tęsia tradiciją visai bendruomenei kartu sugiedoti „Tautiššką giesmę“ pasitinkant Vasario 16-ąją – tokia svarbią valstybei dieną. Visus – mokinius, mokytojus, darbuotojus – ššventės proga pasveikino Ššimtmečio anykšštėnai – progimnazijos vadovai ir mokytojai. Pilietišškumo pamoka nuteikė ššvęsti meilę ššalia esančiam ir Tėvynei Lietuvai!