">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasnuo 200 m. sausio    >> 1
nuo 2019 m. rugsėjo >> 1   2   3   4   5   6  7   8   9   10  11  12  13  
nuo 2019 m. sausio >>   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14
nuo 2018 m. rugsėjo >>   1   2   3    4   5    6    7   8   9   10   11   12
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3    4   5  6   7  8   9    10   11    12    13

INFORMACIJOS
nuo 2020-01-27

2020 m. sausio 29 d. (trečiadienį) 15.30 val. mokytojų kambaryje SEKA tyrimo pristatymas. Dalyvauja mokyklos personalas.
2020 m. sausio 30 d. (ketvirtadienį) 10 val. Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje vyks 8 klasių mokinių vokiečių kalbos konkurso rajoninis etapas. Mokytoja Violeta Neniškienė
2020 m. sausio 30 d. (ketvirtadienį) 10 val. Anykščių koplyčioje vyks meninio skaitymo konkurso rajoninis etapas. Mokytoja Svajonė Juodėnaitė
2020 m. sausio 31 d. (penktadienį) 10 val. Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje vyks rusų kalbos meninio skaitymo konkurso rajoninis etapas. Mokytoja Gitana Valančiūnienė
2020 m. vasario 3 d. (pirmadienį) Nacionalinis kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas 5-7 klasėms. Dalyvauja paraiškas pateikę mokiniai. 1 srautas - 9 val. 18 kab., 19 kab., 2 srautas - 10.40 val.
2020 m. vasario 5 d. (trečiadienį) Nacionalinis kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas 3-4 klasėms. Dalyvauja paraiškas pateikę mokiniai. 1 srautas - 9 val. 18 kab., 19 kab.
2020 m. vasario 6 d. (ketvirtadienį) 11 val. Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje vyks rajono rajono mokinių muzikos olimpiada. Mokytoja Daiva Širvinskienė
2020 m. vasario 6 d. (ketvirtadienį) vyks paskaitos, skirtos saugaus interneto dienai: 4 pamoka 3-4 kl. mokiniams, 5 pamoka 5-6 klasių mokiniams aktų salėje. Užsiėmimus ves policijos pareigūnai. Socialinė pedagogė Julija Tuskenienė.
2020 m. vasario 12 d. (trečiadienį) 2 pamoka, 23 kab. Lietuvos istorijos žinovo konkursas 4 kl. mokiniams. Mokytoja Audra Steponavičiūtė
2020 m. vasario 14 d. (penktadienį) 8.05 val. aktų salėje Lietuvos himno giedojimas. Mokytojos Vilė Mikučionytė, Daiva Širvinskienė
2020 m. vasario 14 d. (penktadienį) 1 pamoka skirta Lietuvos istorijai. Dalykų mokytojai
2020 m. vasario 14 d. (penktadienį) 11 val. Jaunučių choro koncertas Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje. Mokytoja Vilė Mikučionytė
2020 m. vasario 18, 19, 20 d. (antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį) 9.30 val. mokytojų kambaryje vyks Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai (60 ak. val.) Lektorės: logopedė Ritonė Tumelienė, psichologė Skaidrė Kučinskienė.
2020 m. vasario 21 d. (penktadienį) 8 val. metodinė  išvyka į Knygų mugę.
2020 m. vasario 27 d. (ketvirtadienį) 17.30 val. aktų salėje vyks būsimų pirmokų tėvelių susirinkimas. Pavaduotojas ugdymui Egidijus Šilaika, mokytojos: Vilija Gimbutienė, Jolita Karosienė
Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?
Aktuali informacija tėvams

Dėl mokinio sveikatos pažymėjimo.                                Dėl formos   094/A paskirties pakeitimo
Dėl ligos praleistų pamokų pateisinimo tvarka                 Dėl ligos praleistų pamokų pateisinimo forma

Mokiniai, atvykstantys į mokyklą su dviračiais ir paspirtukais, riedlentėmis, juos palieka lauke, prie toms priemonėms skirtų tvirtinimo įrenginių. Už priemonių saugumą atsako mokiniai ir tėvai (pasirūpinti užraktu).

„Vyturio“ skaitmeninių knygų biblioteka"
DĖKOJAME

Tarptautinės istorinio teisingumo komisija dėkoja Anykščių Antano Vienuolio progimnazijai už dalyvavimą pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“
SVEIKINAME

Rajono matematikos olimpiados nugalėtojus:
5c klasės mokinę Rusnę Urbutytę, užėmusią I vietą (mokytoja Violeta Raugalienė)
5b klasės mokinę Simoną Šeštokaitę, užėmusią II vietą (mokytoja Jurgita Blažienė)
6a klasės mokinį Roką Gedvilą, užėmusį I vietą (mokytoja Violeta Raugalienė)
6b klasės mokinę Valeriją Galvonaitę, užėmusią II vietą (mokytoja Jurgita Blažienė)
6b klasės mokinę Eglę Raščiauskaitę, užėmusią III vietą (mokytoja Jurgita Blažienė)
8a klasės mokinę Urtę Filinskają, užėmusią I vietą (mokytoja Violeta Raugalienė)
8c klasės mokinį Beną Puolį, užėmusį II vietą (mokytoja Violeta Raugalienė)
8b klasės mokinę Vaivą Unčiūraitę, užėmusią III vietą (mokytoja Violeta Raugalienė)