">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasnuo 2019 m. rugsėjo >> 1   2   3   4   5   6  7   8   9   10  11  12  13
nuo 2019 m. sausio >>   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14
nuo 2018 m. rugsėjo >>   1   2   3    4   5    6    7   8   9   10   11   12
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3    4   5  6   7  8   9    10   11    12    13

INFORMACIJOS
nuo 2020-01-21

2020 m. sausio 22 d. (trečiadienį)  Anykščių technologijų mokykloje vyks rajono 5-12 klasių mokinių matematikos olimpiada. Mokytojos Violeta Raugalienė, Jurgita Blažienė
2020 m. sausio 22 d. (trečiadienį) po 4 pamokų direktoriaus kabinete Vaiko gerovės komisijos posėdis. Dalyvauja komisijos nariai ir mokytojai.
2020 m. sausio 22 d. (trečiadienį) 9 val.vyks tarptautinio matematikos konkurso „Pangea 2020“ I atapas. Dalyvauja 4b klasės mokiniai. Mokytoja Vilija Gimbutienė
2020 m. sausio 23 d. (penktadienį) 10 val. vyks 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas, mokyklos etapas.
2020 m. sausio 24 d. (penktadienį) projekto „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“ užsiėmimai: 8a kl. 6 pamoka, 7a kl. 5 pamoka.
2019 m. 24 d. (penktadienį) 9 val. Švietimo pagalbos tarnyboje vyks 8 klasių mokinių rajoninė biologijos olimpiada. Mokytoja Rasytė Gaidienė
2020 m. sausio 27 d. (pirmadienį) 8 klasių mokinių vokiečių kalbos konkurso  mokyklinis etapas, 3 pamoka, 24 kabinetas. Mokytoja Violeta Neniškienė
2020 m. sausio 27 d. (pirmadienis) 12 val. Pasaulinė akcija „Mes prisimename“, skirta Holokausto aukoms atminti. Dalyvauja 8b klasės mergaitės. Mokytojos Audra Steponavičiūtė, Skaidrutė Kvietkauskienė
2020 m. vasario 27 d. (ketvirtadienis) 17.30 val. aktų salėje planuojamas būsimų pirmokų tėvelių susirinkimas. Pavaduotojas ugdymui Egidijus Šilaika, mokytojos: Vilija Gimbutienė, Jolita Karosienė
Bibliotekoje veikia 5a klasės mergaičių kūrybinių darbelių - skirtukų knygoms paroda. Mokytoja Rūta Kalinauskienė
Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?
Aktuali informacija tėvams

Dėl mokinio sveikatos pažymėjimo.                                Dėl formos   094/A paskirties pakeitimo
Dėl ligos praleistų pamokų pateisinimo tvarka                 Dėl ligos praleistų pamokų pateisinimo forma

Mokiniai, atvykstantys į mokyklą su dviračiais ir paspirtukais, riedlentėmis, juos palieka lauke, prie toms priemonėms skirtų tvirtinimo įrenginių. Už priemonių saugumą atsako mokiniai ir tėvai (pasirūpinti užraktu).

„Vyturio“ skaitmeninių knygų biblioteka"
DĖKOJAME


1.    Transparency international Lietuvos skyriaus PADĖKA Rūtai Bakūrienei, Audrai Steponavičiūtei, Ilonai Tartilienei už dalyvavimą  „Vertybių žemėlapių“ iniciatyvoje 2019 m. minint Tarptautinę antikorupcijos dieną.

2.    Gitanai Valančiūnienei, Rūtai Kalinauskienei, Žibutei Būtėnienei, Riditai Tveritnevienei, Rimui Būtėnui, Vladui Baniui ir Laimučiui Stulpinui už originalios eglutės kompoziciją sukurtą Anykščių „Kalėdinių eglučių parkui“.

3.    Anykščių rajono savivaldybės Mero PADĖKA Anykščių Antano Vienuolio progimnazijai Už originalios eglutės kompoziciją, sukurtą Anykščių „Kalėdinių eglučių parkui“.

Atmintis gyva, nes liudija
2020-01-13

Kasmet sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, languose degančios žvakelės primena - niekas nepamiršta, niekas neužmirštas. Antano Vienuolio progimnazijos mokiniai ir mokytojai jau penktus metus tradiciškai prisijungė prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija...“. Mokyklos šurmulys dešimčiai minučių nurimo. Pastatui skendint tamsoje visi susikaupę tyliai išreiškė pagarbą žuvusiems už Tėvynės laisvę 1991 metų sausį, kuomet vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Progimnazijos fojė sukurta instaliacija papildė atminties dienos temą. Vėliavos kėlimo ceremonijoje prie paminklo Laisvei A. Baranausko aikštėje dalyvavo šeštokai.SVEIKINAME

1.    Anykščių švietimo pagalbos tarnybos DIPLOMAS Lietuvos mokinių prancūzų kalbos septintokų konkurso rajoniniame etape laimėjusioms:
7a klasės mokinei Elžbietai Bugailiškytei - I vieta,
7a klasės mokinei Guostei Stankevičiūtei - III vieta.

2.    Anykščių švietimo pagalbos tarnybos PADĖKA mokytojai Jaunei Bimbienei paruošusiai 2019 - 2020 m.m. rajono prancūzų kalbos konkurso  7 klasės nugalėtoją.

3.    Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos PADĖKA už dalyvavimą tarptautinėje pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Daiktai atgyja“ skirtoje  vaikų rašytojo K.Kasparavičiaus 65-erių metų sukakčiai paminėti 2a klasės mokinei Žemynai Žiukaitei

4.    Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos PADĖKA Žibutei Butėnienei už mokinio paruošimą tarptautinei  pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų parodai-konkursui „Daiktai atgyja“  skirtai vaikų rašytojo K.Kasparavičiaus 65-erių metų sukakčiai paminėti