">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis
INFORMACIJOS
nuo 2019-04-30

2019 m. gegužės 2 d. (ketvirtadienį) per 4 pamoką vyks 5-8 klasių mokinių gamtos mokslų olimpiados mokyklinis etapas.       
2019 m. gegužės 7 d. (antradienį) 9.30-11.00 val. etnografinio ansamblio dalyviai dalyvaus Niūronyse, Jono Biliūno 140-ųjų gimimo metinių minėjimo renginyje.
2019 m. gegužės 8 d.( trečiadienį) 10 val. Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje vyks rajono 5-8 klasių mokinių diktanto konkursas.
2019 m. gegužės 9 d. (ketvirtadienį)  progimnazijoje vyks Atvirų durų diena. 
Kviečiame  mokinių tėvelius susitikti su progimnazijos administracija 8-17 val.
Individualios mokytojų konsultacijos 14-19 val.  Mokytojų konsultacijų grafikas
2019 m. gegužės 9 d. (ketvirtadienį) 13.45 val. mokytojų kambaryje vyks vaiko gerovės komisijos posėdis.                                    
2019 m. gegužės 10 d. (penktadienį)9 val. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje vyks rajono 8 klasių mokinių viktorina „Esu europietis“.       

nuo 2019 m. sausio >>   1  2   3   4   5   6   7   8   9
nuo 2018 m. rugsėjo >>   1   2   3    4   5    6    7   8   9   10   11   12
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3    4   5  6   7  8   9    10   11    12    13Aštuntokai dalyvavo projekto „Pilietiškumo mokykla: sąmoningumas, aktyvumas, dalyvavimas“ mokymuose
2019-04-12

Progimnazijos dvi aštuntokų grupės dalyvavo projekto „Pilietiškumo mokykla: sąmoningumas, aktyvumas, dalyvavimas“ mokymuose. Aštuntokai puikiai įveikė kūrybines užduotis, aktyviai įsijungė į grupinę veiklą, mokėsi pristatyti savo idėjas ir pasiūlymus. Ačiū projekto lektorei Anykščių švietimo pagalbos tarnybos metodininkei Daivai Žiogienei.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo  tvarkaraštis 2, 4, 6 klasėms.

Siųskite čia


Skraidantys automobiliai
2019-04-16

Kovo mėnesį mano mokytoja Ilona Tartilienė pasiūlė priimti iššūkį - sukurti taisykles skraidantiems automobiliams! 
Subūrus penkių dalyvių komandą (mama, tėtis, brolis, mokytoja ir aš) pradėjome dirbti.  Ką reikėjo sukurti?
1.    Skraidančio  automobilio piešinį (eskizą).
2.    Skraidančio automobilio modelį iš bet kokios medžiagos  (pvz. lego).
3.    Modelio techninius duomenis (skridimo greitį, pakilimo aukštį ir kt.).
4.    Pagrindines skraidančių automobilių eismo taisykles (mažiausiai dešimt).
5.    Pristatymą iš 10-15 skaidrių, kuriose pateikiamas piešinys, modelio nuotrauka, taisyklės ir darbų eigos iliustracijos.
6.    Trumpą vaizdo įrašą-filmuotą prisistatymą.
Konkurso organizatoriai Viešoji įstaiga ,,Baltijos ekspertų lyga“' pranešė, kad sulaukė apie 40 darbų iš 23 skirtingų Lietuvos mokyklų. Visoms komandoms dėkojo už kūrybiškumą ir dalyvavimą. O mano komanda gavo padėkos raštą ir dovaną - knygą „Super gyvūnai“.
Ačiū mano mielai mokytojai, kad paskatino mane dalyvauti konkurse.
                                                                                                            Komandos kapitonė Simona Šeštokaitė, 4 b klasė.SVEIKINAME

1.    Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento bendrojo ugdymo skyriaus PADĖKA Jaunei Bimbienei už dalyvavimą ir mokinių paruošimą Lietuvos regionų mokyklų prancūzų kalbos festivaliui.

2.    Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento bendrojo ugdymo skyriaus PADĖKA Vilei Mikučionytei už dalyvavimą ir mokinių paruošimą Lietuvos regionų mokyklų prancūzų kalbos festivaliui.

3.    LIMA PADĖKA Audrai Steponavičiūtei už skatinimą pažinti Tėvynės istoriją, pasididžiavimo jos praeitimi puoselėjimą, atradimo džiaugsmo suteikimą ir darbą organizuojant tradicinį Nacionalinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“.

4.    LIMA PADĖKA Anykščių Antano Vienuolio progimnazijai už mokinių dalyvavimą Nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“.Respublikinis prancūziškos dainos festivalis „L‘amour change le monde“
2019-04-16

Skatinti mokinius domėtis prancūzų kalba, kultūra, muzika, lavinti ir tobulinti prancūzų kalbos įgūdžius, sudaryti sąlygas mokinių kūrybiniams ir meniniams gebėjimams atsiskleisti – tokius tikslus kelia respublikinis prancūziškų dainų festivalis. Balandžio 12 dieną Antano Vienuolio progimnazijos septintokės, besimokančios prancūzų kalbos, dalyvavo kasmet Šeduvoje vykstančiame festivalyje „L'amour change le monde". Festivaliui buvo paruošta daina „Perfect". Mergaitės stengėsi, labai daug repetavo, tad ir pasirodymas buvo puikus, visiems labai patiko. Grįžome su nuostabiausiais įspūdžiais ir padėkomis. Būtinai dalyvausime šiame festivalyje ir kitais metais. Patirti įspūdžiai skatina tobulėti.
Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?