">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis
INFORMACIJOS
nuo 2019-04-12

2019 m. balandžio 12 d. (penktadienį) 11.40 val. 8a klasės mokiniai ir grupė 6b klasės mokinių išvyksta sodinti miško. 6a klasės mokinės Saulės Ugnės Pakalnytės iniciatyva dalyvaujame medelių sodinimo akcijoje.  Mokytoja Skaidrutė Kvietkauskienė
2019 m. balandžio 12 d. (penktadienį) per 1 pamoką 24 kab. vyks 8 klasių mokinių susitikimas su Jono Biliūno gimnazijos gimnazistais. Pagal projektą „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ mokiniai žiūrės ir aptars filmą „Svečių namai“, mokytoja Violeta Neniškienė
2019 m. balandžio 12 d. (penktadienį) Šeduvos gimnazijoje vyks XI respublikinis prancūziškų  dainų festivalis „Ĺamour change le monde!“. Dalyvauja progimnazijos moksleiviai,   mokytoja Vilė Mikučionytė
2019 m. balandžio 12 d. (penktadienį) 10 val. aktų salėje vyks rajono 5 klasių mokinių matematikos varžytuvės. Mokytojos Jurgita Blažienė, Violeta Raugalienė
2019 m. balandžio 16 d. (antradienį) 10 val. Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje vyks rajono 5-8 klasių mokinių istorijos olimpiada. Mokytojos Audra Steponavičiūtė, Rūta Bakūrienė
2019 m. balandžio 17 d. (trečiadienį) 13.45 val. mokytojų kamb. Vyks Vaiko gerovės komisijos posėdis. Dalyvauja VGK nariai, mokytoja D.Keibienė
2019 m. balandžio 17 d. (trečiadienį) 8-12 val. mokytojų kamb. vyks projekto „Pilietiškumo mokykla: sąmoningumas, aktyvumas, dalyvavimas“ mokymai 8 klasių mokiniams. Dalyvauja 10 mokinių iš 8a ir 8b klasės.
2019 m. balandžio 17 d. (trečiadienį) 17.10 val. mokytojų kamb. Psichologo, šeimos santykių vadovo V. Arvasevičiaus paskaita 4 klasių mokinių tėvams „Emocinis ugdymas ir šeima“.
2019 m. balandžio 18 d. (ketvirtadienį) 13 val. jaunučių choro perklausa Panevėžyje. Mokytoja Vilė Mikučionytė
2019 m. balandžio 23 d. (antradienį) 10 val.20 kab. Vyks Metodinės tarybos posėdis.
2019 m. balandžio 24 d. (trečiadienį) mokytojų kamb. 9 val. vyks Metodinės tarybos mokytojų susitikimas su Jono Biliūno gimnazijos mokytojų atstovais. Aptarsime bendrus tobulintinus dalykus bei pristatysime 8a ir 8b klasių mokinius. MT nariai, pagalbos mokiniui specialistai
2019 m. balandžio 25 d. (ketvirtadienį) 8-10 val. mokytojų kamb. vyks psichologo V.Arvasevičiaus paskaita „Emociškai saugi aplinka“ mokytojams. Vykusiuose 1-8 klasių mokinių tėvų susirinkimuose dalyvavo 257 tėvai. (Išskyrus 6b kl.)
Nuo 2019 m. vasario 1 d. prasideda apatinės sporto salės remonto darbai. Kūno kultūros pamokos vyksta didžiojoje sporto salėje. Biblioteka dirba ir pamokos kituose kabinetuose vyksta įprasta tvarka. Nuo 2019 m. vasario 15 d. 5-8 klasių mokinių rūbinė yra patalpose prie bufeto. Mokytojai ir mokiniai dirba pagal naujai patvirtintą pamokų tvarkaraštį. Nuo 2019 m. kovo 4 d. biblioteka perkeliame į 45 kab. (muziejaus patalpos). Nuo 2019 m. kovo 4 d. senojo pastato II a. visuose kabinetuose pamokos nevyksta. 
Mokytojai ir mokiniai dirbs pagal naujai patvirtintą pamokų tvarkaraštį.
Kovo mėnuo – Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ. Planuokime veiklas ir klasės valandėles, skirtas patyčių prevencijai. Socialinė pedagogė Irena Gervetauskienė, 1-8 klasių auklėtojai
Ugdymo plėtotės centras pristato interneto svetainę www.mokykla2030.lt Kviečiame naudotis.
Kviečiame naudotis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro sukurtais specialiaisiais moduliais aukštesniųjų gebėjimų turintiems mokiniams:  Matematikos specialiųjų modulių anotacija, Lietuvių kalbos specialiųjų modulių anotacijaPriemonės tinka 3-4 klasių bei 5-8 klasių matematikos ir lietuvių kalbos pamokoms.
Mokytojų tarybos bei Metodinės tarybos nutarimu vykdoma pamokų stebėsena  „Naujų mokymo metodų – skaitmeninių mokymo priemonių, TOC metodikos įrankių naudojimas siekiant mokinių ugdymo kokybės ir pažangos“. 
Sudaryta koordinacinė grupė Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Egidijus Šilaika, Asta Laskauskienė, Jurgita Blažienė,  Audronė Jakniūnienė, Asta Grinienė, Vilija Gimbutienė
Sudaryta koordinacinė grupė „Erasmus+KA2 projekto „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė
Mokykloje įgyvendinamas projektas , finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ . Pradinių klasių mokytojams naudotis informacija www.vedlys.smmnuo 2019 m. sausio >>   1  2   3   4   5   6
nuo 2018 m. rugsėjo >>   1   2   3  4   5    6    7   8   9   10   11   12
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3    4   5  6   7  8   9    10   11    12    13
SVEIKINAME

1.    Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro PADĖKA progimnazijos komandai už dalyvavimą Anykščių rajono 2-4 klasių mokinių anglų kalbos viktorinoje „SMART KIDS“ (mokyt. D.Pupšienė, A.Oznanskienė, Kristina Satkevičienė)
2.    PADĖKA ir dovana 4b klasės mokinei Simonai Šeštokaitei už dalyvavimą konkurse „Sukurkime taisykles skraidantiems automobiliams“. Mokytoja Ilona Tartilienė.                                                Rajono 5-ųjų klasių matematikos varžytuvės 2019
2019-04-12

Balandžio 12 d. Anykščių Antano Vienuolio progimnazijoje jau trečius metus iš eilės vyko rajono 5-ųjų klasių matematikos varžytuvės. Jose dalyvavo progimnazijos 5a, 5b, 5c klasių komandos ir svečių komandos iš Antano Baranausko pagrindinės mokyklos bei Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro. Visus dalyvius pasveikino progimnazijos direktorė Danutė Mažvylienė ir palinkėjo matematinės sėkmės.
Visų dalyvių laukė 5 varžytuvių turai: Kahoot „Interaktyvi linksmoji viktorina“, Quizlet kortelių žaidimas, Socrative viktorina „Suskaičiuok“, Quizizz viktorina „Paversk vienus matavimo vienetus kitais“, matematikos sąvokų kryžiažodis ir komandų kapitonų rungtis „Greitas mintinas skaičiavimas“. Didžiąją dalį rungčių penktokai sprendė interaktyviai - naudodami planšetinius kompiuterius ir išmanias programėles. Salėje nerimo matematinės aistros, mat matematines užduotis sprendė ne tik komandų dalyviai, bet ir sirgaliai. Suskaičiavus taškus paaiškėjo, kad I-ąją ir II-ąją matematikos varžytuvių vietas atitinkamai laimėjo Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos 5a klasės komanda (mokytoja Violeta Raugalienė) ir 5c klasės komanda (mokytoja Jurgita Blažienė). Visos dalyvių komandos buvo apdovanotos Antano Vienuolio progimnazijos įsteigtais saldžiais prizais, padėkos raštais, o pirmosios vietos laimėtojams dar papildomai atiteko Anykščių Informacinio centro įsteigtas prizas - Rogučių trasos bilietai. Nuotaikingas matematinis renginys populiarina matematiką ir parodo, kad ir matematika gali būti smagi bei linksma.

Matematikos mokytojos Violeta Raugalienė ir Jurgita BlažienėNacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo  tvarkaraštis 2, 4, 6 klasėms.

Siųskite čia

Prasminga akcija
2019-04-15

Prasminga 6a klasės mokinės Saulės Ugnės Pakalnytės iniciatyva Anykščių šilelyje pasodinta 1 600 eglaičių. Jos pasodintos vietoje iškirstų, senų ir ligotų medžių. Šioje vietoje medžių amžius siekia 115 metų. Anykščių miškų urėdijos girininkas Žydrūnas Sebeika tapo mūsų mokytoju, kaip sodinti ir auginti mišką, kokia kilni šio darbo prasmė... Ačiū Saulei Ugnei už iniciatyvą, mokytojai Skaidrutei bei mokiniams už pasodintus medelius, žurnalistams - už dėmesį ir informacijos sklaidą, miškininkams - už eglutes, pamokymus ir patarimus bei šiltą maistą. Norėtume padėkoti ir Lietui, kurio labai reikia pasodintoms eglaitėms. Deja...

ES keičia jaunimo gyvenimą
2019-04-12

Balandžio 12 d. vokiečių kalbos besimokantys aštuntokai kartu su MEPA projekto vyresniąja ambasadore Almyra Sabaliauskaite, jaunesniaisiais ambasadoriais Emilija, Aiste, Žygintu ir vokiečių kalbos mokytoja Violeta Neniškiene žiūrėjo kampanijos „EUandME“ trumpametražius filmus: „Svečių namai“, „Vienišius“. Po peržiūros vyko diskusija apie ES suteikiamas galimybes bei jų įtaką kasdieniam jaunimo gyvenimui. Mokiniai kalbėjo apie galimybes studijuoti, mokytis, savanoriauti, dalyvauti jaunimo mainuose, pasimokyti naujos kalbos, susipažinti su nauja šalimi ir naujais žmonėmis, dirbti ar gyventi bet kurioje Europos valstybėje, apie internetą kiekvienoje kavinėje, apie ES piliečių teises. Filmuose užfiksuotos istorijos supažindino su įvairių šalių gyventojais, leido mėgautis nepaliestos gamtos lobiais. #MEPALietuva
Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?