">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis
INFORMACIJOS
nuo 2019-03-12

2019 m. kovo 7 d., 14 d., 21 d., 28 d. (ketvirtadieniais) 18 ir 19 kab. bus vykdomos edukacinio projekto „Olympis“ užduotys. Projekto vykdymą koordinuoja mokytoja Asta Grinienė
2019 m. kovo 12 d. (antradienį) per 2 pamoką 5 klasių mokiniams bus įteikiama Vaiko konstitucija. Dalyvauja Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajone vyr. Specialistė Asta Palaimienė.
2019 m. kovo 12 d. (antradienį) 18-20 val. mokytojų kambaryje vyks psichologo, šeimos santykių mokytojo V.Arvasevičiaus paskaita „Paauglys namuose: bendravimo ypatumai“. Dalyvauja 6a ir 6b klasės mokinių tėvai
2019 m. kovo 12 d. (antradienį) per 4 pamoką aktų salėje vyks protmūšis „Ką tu žinai apie Lietuvos istoriją?, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Dalyvauja 5a, 5b, 5c klasių mokiniai ir jų komandos. 
2019 m. kovo 14 d. (ketvirtadienį) per 3-4 pamokas aktų salėje vyks 1-4 klasių mokinių skaitovų konkursas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Pradinių klasių mokytojai
2019 m. kovo 15 d. baigiasi II trimestras. Išvedame trimestro įvertinimus iki kovo 15 d. II trimestro ataskaitas prašome pristatyti iki kovo 18 d. pavaduotojams ugdymui. 
2019 m. kovo 11 d.- kovo 15 d. vyks vizitas į Olandiją pagal Erasmus+ KA2 programos projekto „Mokykis išmaniai ateities šalyje“ veiklų tvarkaraštį. Mokytojos Kristina Satkevičienė, Audronė Jakniūnienė, Vilija Gimbutienė
2019 m. kovo 16 d. (šeštadienį) Švenčionyse vyks regioninis mokinių meninio skaitymo konkursas. Dalyvauja 8a klasės mokinė Faustina Kiaušaitė, mokytojas Alvydas Rimavičius
2019 m. kovo 18 d. (pirmadienį) 10 val. Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje vyks Lyderių laiko 3 projekto Kūrybinės komandos susitikimas su konsultantais. Dalyvauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Mažvylienė
2019 m. kovo 19 d. (antradienį) 8.00-12.00 val. mokytojų kambaryje vyks Pilietiškumo mokyklos mokymai. Dalyvauja 10 8a ir 8b klasės mokinių. Mokymus veda Anykščių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Daiva Žiogienė
2019 m. kovo 21 d. (ketvirtadienį)  11 val. mokytojų kambaryje vyks susitikimas-kūrybinės dirbtuvės su Igne Zarambaite. Dalyvauja geriausi bibliotekos skaitytojai, bibliotekos vedėja  Gitana Valančiūnienė
2019 m. kovo 22 d. (penktadienį) vyks Tautinės dainos konkursas: 3-4 pam. – 1-4 klasių mokiniai; 5-6 pamokos – 5-8 klasių mokiniai. Mokytojos Vilė Mikučionytė, Daiva Širvinskienė, klasių auklėtojai
2019 m. kovo  29 d. (penktadienį) vyks TIMSS gamtamokslinio, socialinio ir matematinio ugdymo tyrimas. Dalyvauja 8b klasės mokiniai         
Nuo 2019 m. vasario 1 d. prasideda apatinės sporto salės remonto darbai. Kūno kultūros pamokos vyksta didžiojoje sporto salėje. Biblioteka dirba ir pamokos kituose kabinetuose vyksta įprasta tvarka. Nuo 2019 m. vasario 15 d. 5-8 klasių mokinių rūbinė yra patalpose prie bufeto. Mokytojai ir mokiniai dirba pagal naujai patvirtintą pamokų tvarkaraštį. Nuo 2019 m. kovo 4 d. biblioteka perkeliame į 45 kab. (muziejaus patalpos). Nuo 2019 m. kovo 4 d. senojo pastato II a. visuose kabinetuose pamokos nevyksta. 
Mokytojai ir mokiniai dirbs pagal naujai patvirtintą pamokų tvarkaraštį.
Kovo mėnuo – Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ. Planuokime veiklas ir klasės valandėles, skirtas patyčių prevencijai. Socialinė pedagogė Irena Gervetauskienė, 1-8 klasių auklėtojai
Ugdymo plėtotės centras pristato interneto svetainę www.mokykla2030.lt Kviečiame naudotis.
Kviečiame naudotis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro sukurtais specialiaisiais moduliais aukštesniųjų gebėjimų turintiems mokiniams:  Matematikos specialiųjų modulių anotacija, Lietuvių kalbos specialiųjų modulių anotacijaPriemonės tinka 3-4 klasių bei 5-8 klasių matematikos ir lietuvių kalbos pamokoms.
Mokytojų tarybos bei Metodinės tarybos nutarimu vykdoma pamokų stebėsena  „Naujų mokymo metodų – skaitmeninių mokymo priemonių, TOC metodikos įrankių naudojimas siekiant mokinių ugdymo kokybės ir pažangos“. 
Sudaryta koordinacinė grupė Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Egidijus Šilaika, Asta Laskauskienė, Jurgita Blažienė,  Audronė Jakniūnienė, Asta Grinienė, Vilija Gimbutienė
Sudaryta koordinacinė grupė „Erasmus+KA2 projekto „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė
Mokykloje įgyvendinamas projektas , finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ . Pradinių klasių mokytojams naudotis informacija www.vedlys.smmnuo 2019 m. sausio >>   1  2   3
nuo 2018 m. rugsėjo >>   1   2   3  4   5    6    7   8   9   10   11   12
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3    4   5  6   7  8   9    10   11    12    13

SVEIKINAME

1. Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos PADĖKA progimnazijos komandai už aktyvų dalyvavimą Anykščių rajono pradinių klasių mokinių viktorinoje „Gamta visų namai“. Spec.pedagogė Dangira Gailevičiūtė, logopedė Ridita Tveritnevienė

2. Utenos Aukštakalnio progimnazijos PADĖKA progimnazijos komandai, dalyvavusiai 5-8 klasių matematikos komandinėse varžytuvėse akademiko V.Statulevičiaus taurei laimėti.  Mokytojos Jurgita Blažienė, Violeta Raugalienė

3. Anykščių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių SUP mokinių matematikos olimpiadoje Nojus Smičius, 5 kl. mokinys laimėjo I vietą, Titas Neniškis, 7 kl., mokinys laimėto II vietą, Ingas Burneika 7 kl., mokinys laimėjo III vietą, Kasparas Zelevas, 8 klasės mokinys, laimėjo III vietą. Mokytojos Jurgita Blažienė, Violeta Raugalienė

4. Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos PADĖKA Jaunei Bimbienei už mokinių paruošimą respublikiniam 2019 metų 7-tų klasių konkursui „Je parle francais et toi?“                                                
Meninio skaitymo konkursas
2019-03-15

Kovo 14 d. visi Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos pradinukai sugužėjo į aktų salę. Prasidėjo raiškiojo skaitymo konkursas, skirtas Kovo 11- ajai - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Jaudulys mažose širdelėse buvo, tačiau žiūrovai gausiais plojimais palaikė ir padrąsino skaitovus. Lietuvių poetų kūriniai gražiai skambėjo vaikų lūpomis. Vertinimo komisija išrinko geriausius iš geriausiųjų ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Mažvylienė, pabrėžusi gimtosios kalbos svarbą, paskelbė nugalėtojus. 1 -2 klasių grupėje 3 vietą užėmė Ugnė Šlenytė iš 1b klasės, 2 vietos laimėtoja - 2a klasės mokinė Kotryna Jurgėnaitė. Gausiausių aplodismentų susilaukė ir pirmą vietą laimėjo 1a  klasės  mokinys Joris Jasevičius, padeklamavęs V. Palčinskaitės eilėraštį „Besmegenis išvyksta“. Graži kova vyko ir 3 - 4 klasių amžiaus grupėje. 3 vieta skirta 4c klasės mokinei Marijai Juknevičiūtei, 2 vietą užėmė Ronaldas Nikitinas iš 3b klasės. Daugiausiai palaikymo sulaukė
4a klasės mokinė  Gabrielė Šilaikaitė, kuri ir laimėjo 1 vietą, padeklamavusi ištrauką iš Vytauto V. Landsbergio knygos „Pelytė Zita“. Laureatai buvo apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis, o dalyviai - padėkomis. Puikų įspūdį paliko rajono meninio skaitovų konkurso nugalėtojos, 8a klasės mokinės, Faustinos Kiaušaitės skaitomos eilės ir muzikinė dovana. Pradinukams tai buvo puikus pavyzdys, kaip jautriais žodžiais galima prisiliesti prie mūsų gimtosios kalbos skambumo ir grožio.

Pradinių klasių mokytoja   Laima Pačinskaitė


Prancūzų kalbos konkursas
2019-03-10

Kovo 8-9 dienomis Palangoje vyko respublikinis 7 klasių prancūzų kalbos konkursas ir 12 klasių olimpiada. Trys Antano Vienuolio progimnazijos mokinės, laimėjusios rajoninį turą, Faustina Vilūnaitė, Emilija Ramanauskaitė ir Kamilė Čypaitė su prancūzų kalbos mokytoja vyko į Palangą  dalyvauti šiame renginyje. Nors kelionė buvo ilga ir oras nelepino, parsivežėme daug įspūdžių. Konkurso metu mokiniai, atlikę užduotis, turėjo galimybę pabendrauti su prancūzais bei mokiniais iš visos Lietuvos. Taip pat reikėjo atlikti kūrybines veiklas Palangos mieste: filmuoti, fotografuoti, pristatyti savo veiklą. Vakare laukė prancūziškų dainų karaoke vakaras. Kitą dieną vyko žodinė olimpiados dalis, o po jos aplankėme Palangos muziejų, išklausėme paskaitą apie Prancūzijos pilis bei jų gyventojų gyvenimo būdą ir papročius. 
Prancūzų kalbos mokytoja Jaunė Bimbienė

Kaip minėjome Kovo vienuoliktąją
2019-03-12

2019 m. kovo 8 dieną Antano Vienuolio progimnazijoje vyko tradicinės tinklinio varžybos, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Parungtyniauti tinklinio aikštelėje galėjo rajono 7-8 klasių mokiniai. Varžybose dalyvavo 4 komandos. Smagu, kad taurę ir 1 vietos diplomą iškovojo Antano Vienuolio progimnazijos pirma komanda, antrąją vietą užėmė Antano Baranausko pagrindinės mokyklos komanda, o trečiąją - mūsų progimnazijos  antroji komanda. Kūno kultūros mokytojai dėkoja Švietimo pagalbos tarnybai už pagalbą organizuojant renginį, o mokiniai už  šventiškus saldžius prizus.
                                                                                                                Kūno kultūros mokytoja S.Kvietkauskienė

5 dienos ispanų šeimose su Erasmus+KA2 projektu „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“
2019-03-12

Šių metų vasario 25 - kovo 1 d. mūsų progimnazijos mokiniai Paulė Banytė 5a kl., Vakarė Jasevičiūtė 7b kl., Povilas Pilinka ir Kipras Puikis 7a kl. bei mokytojos Audra Steponavičiūtė ir Asta Oznanskienė dalyvavo mokinių mobilumo veiklose, kurias organizavo Ceip Cervantes mokykla Viljarealio mieste (Ispanija). Mokinius apgyvendino ispanų šeimos, kurių vaikai 2018 m. vasario mėnesį lankėsi mūsų mokykloje tuo pačiu tikslu. Ceip Cervantes mokykla, projekto koordinatorė, organizavo įvairius užsiėmimus. Mokiniai sprendė konfliktines situacijas, įsijausdami į tėvų vaidmenį, piešė plakatus „Realus ir tobulas laisvalakis su šeima“. Visiems patiko kelionė traukiniu į Valenciją.  Buvo daug sportinės veiklos. Mokiniai mokėsi žaisti dar negirdėtą Pilota žaidimą(autentiškas Valencijos regiono žaidimas su teniso ir tinklinio elementais), stebėjo profesionalių sportininkų varžybas, žygiavo „botaniniu“ maršrutu, aplankė Viljarealio futbolo stadioną.
Puiki patirtis, nauji draugai, svetingos šeimos!
Asta Oznanskienė

Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?