">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis
INFORMACIJOS
nuo 2019-01-30

2019 m. sausio 30 d. (trečiadienį) 10 val. Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje rajono meninio skaitymo konkursas. Mokytojas Alvydas Rimavičius, Svajonė Juodėnaitė
2019 m. sausio 31 d. (ketvirtadienį) 10 val. 19 kab. vyks rajono 8 klasių mokinių vokiečių kalbos konkursas.   Mokytoja Violeta Neniškienė
2019 m. sausio 31 d. (ketvirtadienį)11 val. Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje vyks rajono 6-12 klasių mokinių muzikos olimpiada.  Mokytoja Daiva Širvinskienė
2019 m. vasario 1 d. (penktadienį) 10 val. Kavarsko pagrindinėje mokykloje daugiafunciame centre vyks rajono 6-8 klasių mokinių matematinė viktorina.  Mokytojos Jurgita Blažienė, Violeta Raugalienė
Nuo 2019 m. vasario 1 d. prasideda apatinės sporto salės remonto darbai. 5-8 klasių mokinių rūbinė yra senojo pastato 2 a. Kūno kultūros pamokos vyksta didžiojoje sporto salėje. Biblioteka dirba ir pamokos kituose kabinetuose vyksta įprasta tvarka.
2019 m. vasario 4 d. (pirmadienį) po 4 pamokų mokytojų kambaryje vyks pasitarimas dėl renginių, skirtų Vasario 16-ajai paminėti. Mokytojai Nijolė Šaltenytė,Vilė Mikučionytė, Daiva Širvinskienė, Rūta Kalinauskienė, Greta Radzevičienė, Ričardas Sprindys, Regina Vincent.
2019 m. vasario 13 d. 17.15 val. aktų salėje būsimų pirmokų tėvelių susirinkimas.  Pavaduotojai ugdymui Egidijus Šilaika, Danutė Mažvylienė
2019 m. vasario 22 d. (penktadienį) 8 val. organizuojama išvyka į Knygų mugę. Kviečiame užsirašyti mokytojų kambaryje.
Ugdymo plėtotės centras pristato interneto svetainę www.mokykla2030.lt Kviečiame naudotis.
Kviečiame naudotis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro sukurtais specialiaisiais moduliais aukštesniųjų gebėjimų turintiems mokiniams:  
Matematikos specialiųjų modulių anotacija, Lietuvių kalbos specialiųjų modulių anotacija
Priemonės tinka 3-4 klasių bei 5-8 klasių matematikos ir lietuvių kalbos pamokoms.
Mokytojų tarybos bei Metodinės tarybos nutarimu vykdoma pamokų stebėsena  „Naujų mokymo metodų – skaitmeninių mokymo priemonių, TOC metodikos įrankių naudojimas siekiant mokinių ugdymo kokybės ir pažangos“. 
Sudaryta koordinacinė grupė Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Egidijus Šilaika, Asta Laskauskienė, Jurgita Blažienė,  Audronė Jakniūnienė, Asta Grinienė, Vilija Gimbutienė
Sudaryta koordinacinė grupė „Erasmus+KA2 projekto „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė
Mokykloje įgyvendinamas projektas , finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ . Pradinių klasių mokytojams naudotis informacija www.vedlys.smm
Anykščių rajono savivaldybė skelbia konkursą Anykščių Antano  Vienuolio progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti
2018-11-08

    Konkurso paskelbimo data – 2018 m. lapkričio 8 d.  Atranka vyks  2019 m. vasario 20  d. 10 val. Anykščių rajono savivaldybės (J. Biliūno g. 23) III aukšto salėje.
    Visa informacija skelbiama interneto adresu: http://www.anyksciai.lt

                                                nuo 2019 m. sausio >>   1
nuo 2018 m. rugsėjo >>   1   2   3  4   5    6    7   8   9   10   11   12
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3    4   5  6   7  8   9    10   11    12    13
nuo 2017 m. rugsėjo >>         1  2  3  4   5   6   7   8   9   10SVEIKINAME

1.    Rajono 2-5 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dailyraščio konkurse „Daili plunksnelė“ laimėjus:
1 vietą – Gabrielių Grigą 3b klasės mokinį);
3 vietą – Živilę Mozuraitę (2c kl. mokinę)   
Logopedė Ridita Tveritnevienė

2.    Etninės kultūros olimpiados regioniniame ture laimėjus 
1 vietą – Ugnę Taurelytę, 8a klasės mokinę 
Mokytojos Dalia Bernotaitė- Janušienė, Audra Steponavičiūtė.

3.    Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos PADĖKA progimnazijai už dalyvavimą Etninės kultūros olimpiados regioniniame ture

4.    Anykščių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje laimėjus:
1 vietą – Roką Gedvilą, 5a klasės mokinį, mokyt. V.Raugalienė;
2 vietą – Elžbietą Bugailiškytę, 6a klasės mokinę, mokyt. J.Blažienė;
               Vaivą Unčiūraitę, 7b klasės mokinę, mokyt. V.Raugalienė
3 vietą – Faustiną Kiaušaitę, 8a klasės mokinę, mokyt. J.Blažienė;
               Indrę Pyragaitę, 5b klasės mokinę, mokyt. J.Blažienė;
               Matą Niaurą, 5a klasės mokinį, mokyt. V.Raugalienė.
4.  Antano Vienuolio mokinių komandą rajono rajono 6-8 klasių mokinių matematinėje  viktorinoje  laimėjus I vietą.
        Mokytojos Jurgita Blažienė ir Violeta Raugalienė.
         

    

                                                Pergalė rajono 6-8 klasių matematinėje viktorinoje
201-02-01

Šiandien Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre vyko rajoninės matematikos varžytuvės „Matematikos labirintais“. A.Vienuolio progimnazijos komandos „Matkirtės“merginos ne tik gerai „kerta“ matematiką, bet yra ir talentingos, kūrybingos, muzikalios, todėl nusipelnė PIRMOSIOS vietos. Komanda taip pat pelnė „Šauniausio kapitono“ nominaciją. Sveikiname!
Matematikos mokytojos Jurgita Blažienė ir Violeta Raugalienė
Būsimų pirmokų ir jų tėvelių dėmesiui
2019-02-01

2019 m. vasario 13 d. 17.15 val. kviečiame būsimus pirmokėlius ir jų tėvelius į būsimų pirmokų tėvelių susirinkimą, kuris vyks aktų salėje. Susitikimo metu jūsų lauks įdomi veikla su būsimomis mokytojomis.

Progimnazijos administracija


Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?