">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis
INFORMACIJOS
nuo 2019-01-08

2019 m. sausio 8 d. (antradienį) per 6 pamoką 22 kab. vyks susitikimas su A.Vienuolio „Kaukazo legendų“ vertėja į kartvelų kalbą Nana Devidze ir Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininke, rašytoja Birute Jonuškaite, A.Baranausko premijos laureatu  Vladu Braziūnu.  Dalyvauja 8b klasės mokiniai, lietuvių kalbos mokytojai, 
2019 m. sausio 9 d. (trečiadienį) 10 val. Jono Biliūno gimnazijoje vyks rajono 7 klasių mokinių prancūzų kalbos konkursas. Mokytoja Jaunė Bimbienė
2019    m. sausio 9 d. (trečiadienį) 17 kab. vyks 5-8 klasių mokinių mokyklinė matematikos olimpiada: 
- 3 pamoka – 5-8 klasių mokiniai (mokytoja Dalia Keibienė);
- 4 pamoka – 5-8 klasių mokiniai (mokytoja Rasa Trumpienė).
2019 m. sausio 10 d. (ketvirtadienį) per 5-6 pamokas aktų salėje vyks 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso mokyklinis etapas. Mokytojai Alvydas Rimavičius, Svajonė Juodėnaitė, Danguolė Rimavičienė, Audronė Petravičiūtė.
2019     sausio 11 d. (penktadienis) renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai paminėti:
-8.00-8.10 val. kabinetų languose uždegamos atminimo žvakutės (užgesinama šviesa,  
   prisimenami žuvę už laisvę);
- 4 pamoka aktų salėje Protmūšis, skirtas Lietuvos laisvės gynėjams atminti.
Dalyvauja 8a, 8b klasių mokiniai.      Mokytojos Audra Steponavičiūtė, Audronė Petravičiūtė
Ugdymo plėtotės centras pristato interneto svetainę www.mokykla2030.lt Kviečiame naudotis.
Kviečiame naudotis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro sukurtais specialiaisiais moduliais aukštesniųjų gebėjimų turintiems mokiniams:  
Matematikos specialiųjų modulių anotacija, Lietuvių kalbos specialiųjų modulių anotacija
Priemonės tinka 3-4 klasių bei 5-8 klasių matematikos ir lietuvių kalbos pamokoms.
Mokytojų tarybos bei Metodinės tarybos nutarimu vykdoma pamokų stebėsena  „Naujų mokymo metodų – skaitmeninių mokymo priemonių, TOC metodikos įrankių naudojimas siekiant mokinių ugdymo kokybės ir pažangos“. 
Sudaryta koordinacinė grupė Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Egidijus Šilaika, Asta Laskauskienė, Jurgita Blažienė,  Audronė Jakniūnienė, Asta Grinienė, Vilija Gimbutienė
Sudaryta koordinacinė grupė „Erasmus+KA2 projekto „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė
Mokykloje įgyvendinamas projektas , finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ . Pradinių klasių mokytojams naudotis informacija www.vedlys.smm
Anykščių rajono savivaldybė skelbia konkursą Anykščių Antano  Vienuolio progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti
2018-11-08

    Konkurso paskelbimo data – 2018 m. lapkričio 8 d.  Atranka vyks  2019 m. vasario 20  d. 10 val. Anykščių rajono savivaldybės (J. Biliūno g. 23) III aukšto salėje.
    Visa informacija skelbiama interneto adresu: http://www.anyksciai.lt

                                                nuo 2018 m. rugsėjo >>   1   2   3  4   5    6    7   8   9   10   11   12
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3    4   5  6   7  8   9    10   11    12    13
nuo 2017 m. rugsėjo >>         1  2  3  4   5   6   7   8   9   10Meninio skaitymo konkursas „Tauta prasideda nuo žodžio“
2019-01-10

Sausio 10-ą dieną Anykščių Antano Vienuolio progimnazijoje įvyko lietuvių kalbos meninio skaitymo konkursas „Tauta prasideda nuo žodžio“. Šiemet net 14 5-8 klasių moksleivių deklamavo pasirinktų autorių eilėraščius ir prozos ištraukas. Prieš pasirodymą moksleivius padrąsino progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Mažvylienė bei meninio skaitymo regioninių konkursų dalyvė aštuntokė Faustina Kiaušaitė. Įkvėpti skaitovai buvo iš eilės kviečiami deklamuoti savo pasirinktus kūrinius. Komisija juos vertino atsižvelgdama į sceninę laikyseną, gebėjimą emociškai paveikti klausytojus, aiškiai, natūraliai ir garsiai kalbėti, taisyklingai tarti, kirčiuoti žodžius.
Pirmąja vieta pasidalino net trys skaitovės. Tai 8 a klasės mokinė Faustina Kiaušaitė, 7 c klasės moksleivė Fausta Bagočiunaitė ir 6 a klasės mokinė Guostė Stankevičiūtė. Antroji vieta skirta 8 a klasės moksleivei Gabijai Žygelytei, 6 a klasės moksleivei Saulei Ugnei Pakalnytei ir penktokei Izabelei Tamoliūnaitei. Kitus konkurso dalyvius komisija įvertino trečiąja vieta.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Alvydas Rimavičius

Atmintis gyva, nes liudija
2019-01-11

Sausio 11 d., penktadienį, 8 val. 1991 m. žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas pagerbtas visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ visuose Antano Vienuolio progimnazijos languose uždegant vienybės ir atminimo žvakutes. Mokyklos fojė sužibo kiekvienam lietuviui brangus žodis LAISVĖ, kai žvakeles uždegė visos progimnazijos klasės.


Netradicinė literatūros pamoka
2019-01-08

Netikėtų svečių būrys apsilankė Antano Vienuolio progimnazijoje. Aštuntokams teko laimė dalyvauti netradicinėje literatūros pamokoje - susitikime su rašytojais: vertėja Nana Devidze, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininke rašytoja Birute Jonuškaite ir 2018 m. literatūrinės Antano Baranausko premijos laureatu poetu Vladu Braziūnu. Muziejininkas Tautvydas Kontrimavičius vedė pamoką apie rašytoją Antaną Vienuolį, virtualiai vesdamas mokinius siaurais Kaukazo kalnų takeliais, rodydamas gilius tarpeklius ir vis sustabdydamas tose vietose, kurias matė tada dar labai jauno rašytojo Vienuolio akys, lietė jo kojos. Įtaigi pamoka nuolat buvo sužaidybinama kviečiant mokinius atverti Antano Vienuolio gyvenimo tolimajame Sakartvele paslaptis, įterpiant muziejininkų kelionės po šią šalį įspūdžių, į diskusiją įtraukiant ir pamokos svečius. A. Vienuolio "Kaukazo legendų" naujo vertimo į kartvelų kalbą vertėja Nana Devidze su ašaromis akyse dėkojo savo, savo šeimos ir savo tautos vardu mokiniams ir mokytojams, jų asmenyje visiems lietuviams, už paramą ir palaikymą sunkiais Sakartvelo istorijos momentais. Vertėja, puikiai kalbanti lietuviškai, papasakojo jautrias savo šeimos istorijas, kurios visam gyvenimui ją surišo su Lietuva, lietuvių literatūra ir su Kaukazo legendu kūrėju Antanu Vienuoliu.

Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?