">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis
INFORMACIJOS
nuo 2019-03-20

2019 m. kovo 20 d. (trečiadienį) 9.30 val. Regioniniame parke vyks rajono mokinių Žemės dienai skirtas protų mūšis. Mokytoja Dalia Keibienė
2019 m. kovo 20 d. (trečiadienį) 12 val. mokytojų kambaryje vyks susitikimas su projekto „Švieskime vaikus“ dalyviais. Dalyvauja 6a klasės mokiniai. Mokytoja Audronė Petravičiūtė
2019 m. kovo 21 d. (ketvirtadienį) per 4 pamoką aktų salėje vyks 7-8 klasių mokinių protmūšis, skirtas Žemės dienai.  Dalyvauja 7-8 klasių mokinių komandos ir 7a klasės mokiniai. Mokytojos Dalia Keibienė, Jurgita Blažienė
2019 m. kovo 21 d. (ketvirtadienį)  11 val. mokytojų kambaryje vyks susitikimas-kūrybinės dirbtuvės su Igne Zarambaite. Dalyvauja geriausi bibliotekos skaitytojai.  Biobliotekos vedėja Gitana Valančiūnienė
2019 m. kovo 21 d. (ketvirtadienis) per 2-3 pamokas 17 kab. vyks „Kengūros“ konkursas. Mokytoja Jurgita Blažienė   
2019 m. kovo 22 d. (penktadienį) Vilniuje vyks „Samsung Mokykla ateičiai“ finalinis renginys. Dalyvauja V.Raugalienė, J.Karosienė, D.Rimavičienė, D.Mažvylienė
2019 m. kovo 22 d. (penktadienį) vyks Tautinės dainos konkursas:
3-4 pam. – 1-4 klasių mokiniai;
5-6 pamokos – 5-8 klasių mokiniai.                                Mokytojos Nijolė Šaltenytė, Vilė Mikučionytė, Daiva Širvinskienė, klasių auklėtojai
2019 m. kovo 25 d. (pirmadienį) Projekto „Lyderių laikas 3“ neformaliojo švietimo įžanginio modulio mokymai Utenoje. Dalyvauja mokytojos Dalia Keibienė, Audra Steponavičiūtė, Audronė Jakniūnienė, Asta Laskauskienė
2019 m. kovo 28 d. (ketvirtadienį) 8.00 val. 29 kab. 8b klasės mokiniai pildys TIMSS tyrimo klausimyną.   Pavaduotoja ugdymui Danutė Mažvylienė, mokytoja Rūta Bakūrienė
2019 m. kovo mėn. 29 d. (penktadienį) 9 val. 18 kab. vyks TIMSS gamtamokslinio, socialinio ir matematinio ugdymo tyrimas:
I srautas – 9.00-11.40 val.;
II srautas – 12.00- 14.30 val.                                      Dalyvauja 8b klasės mokiniai.                                     
2019 m. kovo 7 d., 14 d., 21 d., 28 d. (ketvirtadieniais) 18 ir 19 kab. bus vykdomos edukacinio projekto „Olympis“ užduotys. Projekto vykdymą koordinuoja mokytoja Asta Grinienė
Nuo 2019 m. vasario 1 d. prasideda apatinės sporto salės remonto darbai. Kūno kultūros pamokos vyksta didžiojoje sporto salėje. Biblioteka dirba ir pamokos kituose kabinetuose vyksta įprasta tvarka. Nuo 2019 m. vasario 15 d. 5-8 klasių mokinių rūbinė yra patalpose prie bufeto. Mokytojai ir mokiniai dirba pagal naujai patvirtintą pamokų tvarkaraštį. Nuo 2019 m. kovo 4 d. biblioteka perkeliame į 45 kab. (muziejaus patalpos). Nuo 2019 m. kovo 4 d. senojo pastato II a. visuose kabinetuose pamokos nevyksta. 
Mokytojai ir mokiniai dirbs pagal naujai patvirtintą pamokų tvarkaraštį.
Kovo mėnuo – Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ. Planuokime veiklas ir klasės valandėles, skirtas patyčių prevencijai. Socialinė pedagogė Irena Gervetauskienė, 1-8 klasių auklėtojai
Ugdymo plėtotės centras pristato interneto svetainę www.mokykla2030.lt Kviečiame naudotis.
Kviečiame naudotis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro sukurtais specialiaisiais moduliais aukštesniųjų gebėjimų turintiems mokiniams:  Matematikos specialiųjų modulių anotacija, Lietuvių kalbos specialiųjų modulių anotacijaPriemonės tinka 3-4 klasių bei 5-8 klasių matematikos ir lietuvių kalbos pamokoms.
Mokytojų tarybos bei Metodinės tarybos nutarimu vykdoma pamokų stebėsena  „Naujų mokymo metodų – skaitmeninių mokymo priemonių, TOC metodikos įrankių naudojimas siekiant mokinių ugdymo kokybės ir pažangos“. 
Sudaryta koordinacinė grupė Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Egidijus Šilaika, Asta Laskauskienė, Jurgita Blažienė,  Audronė Jakniūnienė, Asta Grinienė, Vilija Gimbutienė
Sudaryta koordinacinė grupė „Erasmus+KA2 projekto „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė
Mokykloje įgyvendinamas projektas , finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ . Pradinių klasių mokytojams naudotis informacija www.vedlys.smmnuo 2019 m. sausio >>   1  2   3   4
nuo 2018 m. rugsėjo >>   1   2   3  4   5    6    7   8   9   10   11   12
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3    4   5  6   7  8   9    10   11    12    13
SVEIKINAME

1. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos PADĖKA Progimnazijos komandai už dalyvavimą Žemės dienos šventėje -2019/Protų, mūšyje.

2. Rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje laimėjus:
1 vietą – Roką Gedvilą, 5a klasės mokinį (mokyt. V.Raugalienė);
2 vietą –Vaivą Unčiūraitę, 7b klasės mokinę (mokyt. V.Raugalienė);
3 vietą – Matą Niaurą, 5a klasės mokinį (mokyt. V.Raugalienė);
               Indrę Pyragaitę, 5b klasės mokinę (mokyt. J.Blažienė);
               Faustiną Kiaušaitę, 8a klasės mokinę (mokyt. J.Blažienė).                                                
Viešnagė Nyderlanduose
2019-03-20

Pagal Erasmus+ KA2  projektą „Mokykis išmaniai ateities šalyje“ Antano Vienuolio progimnazijos delegacija išvyko į Olandiją. 2019 metų kovo 11-15 d. progimnazijos mokytojos Audronė Jakniūnienė, Vilija Gimbutienė ir  Kristina Satkevičienė lankėsi Den Haagos „De Paradijsvogel“  mokykloje. Tai buvo antrasis projekto partnerių iš Estijos, Austrijos, Prancūzijos,  Nyderlandų ir Lietuvos susitikimas. Projekto dalyviai susipažino su Nyderlandų švietimo sistema. Įvairūs renginiai vyko mokyklose: mokiniai susipažino su projekto dalyvių  šalimis, atliko interaktyvias užduotis. Įdomūs edukaciniai užsiėmimai vyko šiuolaikinio meno muziejuje,  Delfto technologijų universiteto bibliotekoje. Šeimininkai po Delfto miestą suorganizavo išmaniąsias orientacines varžybas, kurių metu buvo galima susipažinti su įvairiais  istoriniais objektais. Grįždamos į Lietuvą mokytojos  džiaugėsi, kad pagilino profesines žinias, patyrė daug įspūdžių, užmezgė naujų pažinčių tolimesniam bendradarbiavimui su kolegomis iš užsienio šalių.


Tautinės dainos konkursas
2019-03-22

Kovo 22 dieną vyko tautinės dainos konkursas. Kiekviena klasė konkursui parengė dainą. Čia  skambėjo tautiškos, patriotinės, liaudies dainos, skirtos Lietuvai.  Renginio pabaigoje visi dainavo bendrą dainą, kuri visus apjungė vienybės ir meilės Lietuvai jausmu.
Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?