">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis
INFORMACIJOS
nuo 2018-12-18

2018 m. gruodžio 18 d. (antradienį) 17.30 val. aktų salėje Jaunučių choro Kalėdinis vakaras. Mokytoja Vilė Mikučionytė
2018 m. gruodžio 19 d. (trečiadienį) mokytoja Danutė Mažvylienė veda atvirą pamoką.  1 pamoka (8.00-8.45 val.) 22 kab., 8a klasė. Tema „Kvaišalų vartojimas“. Naudojami TOC (Apribojimų teorijos) įrankiai.   Biologijos mokytoja Danutė Mažvylienė
2018 m. gruodžio 21 d. (penktadienį) 13 val. aktų salėje Advento popietė. Mokytojos Nijolė Šaltenytė, Asta Striogienė, Vilė Mikučionytė
2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d. Žiemos (Kalėdų) atostogos mokiniams. Į pamokas sugrįžta sausio 3 d. (ketvirtadienį)
2019 m. sausio 2 d. 19 kabinete vyks konsultacijos – mokymai „Interaktyvių priemonių ir programų naudojimas dirbant su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais mokiniais“.
10-12 val. pradinių klasių mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai,
12-14 val. mokytojai dalykininkai.
Konsultacijas veda IKT ir matematikos mokytoja Violeta Raugalienė   
Ugdymo plėtotės centras pristato interneto svetainę www.mokykla2030.lt Kviečiame naudotis.
Kviečiame naudotis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro sukurtais specialiaisiais moduliais aukštesniųjų gebėjimų turintiems mokiniams:  
Matematikos specialiųjų modulių anotacija, Lietuvių kalbos specialiųjų modulių anotacija
Priemonės tinka 3-4 klasių bei 5-8 klasių matematikos ir lietuvių kalbos pamokoms.
Mokytojų tarybos bei Metodinės tarybos nutarimu vykdoma pamokų stebėsena  „Naujų mokymo metodų – skaitmeninių mokymo priemonių, TOC metodikos įrankių naudojimas siekiant mokinių ugdymo kokybės ir pažangos“. 
Sudaryta koordinacinė grupė Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Egidijus Šilaika, Asta Laskauskienė, Jurgita Blažienė,  Audronė Jakniūnienė, Asta Grinienė, Vilija Gimbutienė
Sudaryta koordinacinė grupė „Erasmus+KA2 projekto „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė
Mokykloje įgyvendinamas projektas , finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ . Pradinių klasių mokytojams naudotis informacija www.vedlys.smm


Anykščių rajono savivaldybė skelbia konkursą Anykščių Antano  Vienuolio progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti
2018-11-08

    Konkurso paskelbimo data – 2018 m. lapkričio 8 d.  Atranka vyks  2019 m. vasario 20  d. 10 val. Anykščių rajono savivaldybės (J. Biliūno g. 23) III aukšto salėje.
    Visa informacija skelbiama interneto adresu: http://www.anyksciai.lt

                                                nuo 2018 m. rugsėjo >>   1   2   3   4   5    6    7   8   9   10   11
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3    4   5  6   7  8   9    10   11    12    13
nuo 2017 m. rugsėjo >>         1  2  3  4   5   6   7   8   9   10
Anykščių Antano Vienuolio progimnazija dėkoja

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija dėkoja visiems mokiniams ir jų tėveliams kūrusiems meduolių stebuklus Kalėdiniam meduolių aukcionui. Tariame nuoširdų AČIŪ šventinių meduolių pirkėjams už paramą mokyklai. Iš viso per aukcioną surinkta 1 460 Eur, t.y. beveik 400 Eur daugiau nei pernai. Aukcione gautus pinigus progimnazija planuoja išleisti edukacinėms bei laisvalaikio erdvėms plėsti, interaktyvioms priemonėms įsigyti.
IŠTIRK ENERGIJĄ ENERGINGAI
2018-12-10

Septynios mokinių komandos iš Anykščių, Kretingos ir Jonavos rajonų 2018 m. gruodžio 06 - 07 dienomis suvažiavo į Vilnių, kur vyko edukacinės stovyklos vaikams  „IŠTIRK ENERGIJĄ ENERGINGAI“ antroji dalis - kalėdinė viktorina. Renginyje dalyvavo Antano Vienuolio progimnazijos 8a klasės mokiniai: Faustina Kiaušaitė, Gabija Žygelytė, Viltė Morkūnaitė, Kasparas Smertjevas, Povilas Gokas bei geografijos mokytoja Skaidrė Kvietkauskienė. Renginio tikslas - plėsti ir gilinti moksleivių suvokimą, kaip veikia atsinaujinantys energijos šaltiniai, kokia jų reikšmė ir svarba tausojant aplinką. Kalėdinė viktorina - tai tęstinis renginys.
Dar vasarą vykusioje edukacinėje stovykloje dalyvavo ir Antano Vienuolio progimnazijos komanda. Stovyklos metu buvo aplankytos didžiausios Lietuvos elektrines, įgytos žinios pritaikytos atliekant namų darbus. Pasiruošimas konkursui vyko visą mėnesį - reikėjo pagaminti Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės maketą, domėtis elektros energijos gamyba, atsinaujinančia energetika, jos tikslais ir ateities perspektyvomis.  Todėl jau stovykloje komanda šauniai pristatė sukonstruotą elektrinės maketą, atsakinėjo į viktorinos klausimus, dalyvavo debatuose.Džiugu, kad iš visų debatų dalyvių geriausia „kalbėtoja“ pripažinta mūsų progimnazijos 8a klasės mokinė Faustina Kiaušaitė.
Labai malonu, kad UAB „Renerga“ plečia mokinių akiratį atsinaujinančios energetikos srityje, suteikia galimybę daug pamatyti, sužinoti ir patirti. Visi komandos dalyviai yra dėkingi organizatoriams bei laukia naujų projektų.

SVEIKINAME

1. Etnokultūros olimpiados rajoniniame etape 5-8 klasių tarpe laimėjus:
1 vietą - Ugnę Taurelytę, 8a klasės mokinę;
3 vietą - Faustiną Kiaušaitę, 8a klasės mokinę.
Mokytoja Audra Steponavičiūtė

2. Rajono rusų kalbos meninio skaitymo konkurse laimėjus:
5-6 klasių tarpe:
1 vietą - Simą Mirzojevą, 6b klasės mokinę;
2 vietą - Eglę Raščauskaitę, 5b klasės mokinę;
3 vietą - Kajų Volkovą, 5b klasės mokinį.

7-8 klasių tarpe:
1 vietą - Faustą Bagočiūnaitę, 7c klasės mokinę;
2 vietą - Kotryną Unčiūraitę, 7b klasės mokinę.

DĖKOJAME
   
Mokytojams Valentinui Gudėnui, Nijolei Šaltenytei, Daivai Širvinskienei, inžinieriui Rimantui     Butėnui, klasių auklėtojams ir visiems mokyklos pedagogams bei darbuotojams už nuostabų     meduolių aukcioną bei Eglutės įžiebimo šventę.
Bibliotekos vedėjai Gitanai Valančiūnienei - už šventiškai padabintas mokyklos erdves.


Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?