">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis
INFORMACIJOS
nuo 2018-12-04

2018 m. gruodžio 4 d. 14.35 val. 19 kabinete vyks Skaitmeniniai mokymai pedagogams. Pažengusiųjų grupė.  Mokytoja Violeta Raugalienė
2018 m. gruodžio 5 d. 14.35 val. 19 kabinete vyks Skaitmeniniai mokymai pedagogams. Pradedančiųjų grupė.      Mokytoja Violeta Raugalienė
2018 m. gruodžio 7 d.  penktadienį mokyklos 5-6 klasių berniukų komanda dalyvaus Lietuvos mokinių žaidinių zoninėse futbolo varžybose Utenoje. Mokytojas Eugenijus Šilaika
2018 m. gruodžio 11 d. (antradienį) 14 val. mokytojų kambaryje planuojamas Mokytojų tarybos posėdis.
2018 m. gruodžio  12 d. (trečiadienį).  Tėvų diena mokykloje – Laikas 15-19 val. Pavaduotojai ugdymui Egidijus Šilaika, Danutė Mažvylienė
2018 m. gruodžio 12 d. (trečiadienį) 10 val. Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje vyks rajono rusų kalbos meninio skaitymo konkursas. Mokytojai Gitana Valančiūnienė, Gražina Žiliukienė, Tatjana Tuskenienė 
2018 m. gruodžio 14 d. (penktadienį) 15.30 val. aktų salėje vyks Kalėdinis meduolių aukcionas, 16.30 val. Eglutės įžiebimo šventė mokyklos kieme.                
Ugdymo plėtotės centras pristato interneto svetainę www.mokykla2030.lt Kviečiame naudotis.
Kviečiame naudotis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro sukurtais specialiaisiais moduliais aukštesniųjų gebėjimų turintiems mokiniams:  
Matematikos specialiųjų modulių anotacija, Lietuvių kalbos specialiųjų modulių anotacija
Priemonės tinka 3-4 klasių bei 5-8 klasių matematikos ir lietuvių kalbos pamokoms.
Mokytojų tarybos bei Metodinės tarybos nutarimu vykdoma pamokų stebėsena  „Naujų mokymo metodų – skaitmeninių mokymo priemonių, TOC metodikos įrankių naudojimas siekiant mokinių ugdymo kokybės ir pažangos“. 
Sudaryta koordinacinė grupė Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Egidijus Šilaika, Asta Laskauskienė, Jurgita Blažienė,  Audronė Jakniūnienė, Asta Grinienė, Vilija Gimbutienė
Sudaryta koordinacinė grupė „Erasmus+KA2 projekto „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė
Mokykloje įgyvendinamas projektas , finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ . Pradinių klasių mokytojams naudotis informacija www.vedlys.smm


Anykščių rajono savivaldybė skelbia konkursą Anykščių Antano  Vienuolio progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti
2018-11-08

    Konkurso paskelbimo data – 2018 m. lapkričio 8 d.  Atranka vyks  2019 m. vasario 20  d. 10 val. Anykščių rajono savivaldybės (J. Biliūno g. 23) III aukšto salėje.
    Visa informacija skelbiama interneto adresu: http://www.anyksciai.lt

                                                nuo 2018 m. rugsėjo >>   1   2   3   4   5    6    7   8   9   10
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3    4   5  6   7  8   9    10   11    12    13
nuo 2017 m. rugsėjo >>         1  2  3  4   5   6   7   8   9   10
Kviečiame į Kalėdinį meduolių aukcioną!

2018 m. gruodžio 14 d. (penktadienį) 15.30 val. aktų salėje vyks Kalėdinis meduolių aukcionas.
Jau penktą kartą labdaros aukcioną organizuoja 5-8 klasių mokinių ekonominės grupės ir mokytojas Valentinas Gudėnas.
Jo metu bus galima įsigyti unikalių kalėdinių meduolių, kurie yra ne tik labai skanūs bet ir ypatingi savo formomis, dydžiu ir t.t. Juos iškeps progimnazijos mokiniai kartu su savo tėveliais bei mokytojais.
Praėjusiais metais vykusiame aukcione buvo surinkta 1025 eurai, kurie panaudoti mokyklos erdvėms, skirtoms mokinių poilsiui atnaujinti. Nupirkti modernūs suoleliai bei sėdmaišiai.
Patogių baldų bei erdvių, kurios būtų skirtos ne tik mokinių laisvalaikiui bei poilsiui, bet ir lavinimui trūksta. Planuojame papildyti erdves interaktyviomis priemonėmis.
Dėkodami Jums ir kviesdami susitikti šių metų Kalėdiniame meduolių aukcione dalijamės jau vykusių aukcionų akimirkomis.
Pajuskime artėjančių švenčių dvasią!
Iki malonaus sutikimo!
Progimnazijos bendruomenės vardu
direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pavaduojantis direktorių Egidijus Šilaika

Ar jau kvepia Kalėdomis?
2018-12-05

Antano Vienuolio progimnazijoje jau galima užuosti tą ypatingą kalėdinį dvelksmą, kurio nesumaišysi su niekuo. Stebuklo laukimo, eglutės šakelės, meduolio, raudonšonio obuoliuko, vaikiškos svajonės, užrašytos laiškelyje, kvapas. Šventinę nuotaiką kuriame visi: mokiniai su mokytojais, progimnazijos darbuotojai ir, žinoma, mamos su tėčiais. Labai jau norisi padėkoti pirmiesiems auksinių rankų meistrams - tai 2a klasės mokinės Godos Šileikaitės šeimai ir 3a klasės mokinio Pijaus Dilio mamai, - sukūrusiems tikrus floristikos stebuklus - stilizuotas eglutes. Dekoracijos papuošė klases ir džiugins mokinius iki pat Didžiosios šventės.
Na, o 2018 m. gruodžio 14 d. (penktadienį) 15.30 val. aktų salėje vyks Kalėdinis meduolių aukcionas, 16.30 val. Eglutės įžiebimo šventė progimnazijos kieme. Kviečiame visus prisijungti!
Trečiokai išlydėjo rudenį ir pasitiko žiemą. Dabar jau visi laukia Kalėdų
2018-12-03


Tarptautinis kritinio mąstymo kongresas Gdanske
2018-12-03

Į tarptautinį kritinio mąstymo kongresą Gdanske vyko mūsų progimnazijos direktoriaus pavaduotoa ugdymui Danutė Mažvylienė, mokytojos Jolita Karosienė ir Audronė Steponavičiūtė, Anykščių savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė, Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Jolanta Bakšienė ir šios tarnybos metodininkė Daiva Žiogienė.  Džiaugiamės kad šalia kongreso dalyvių ir pranešėjų iš Amerikos, Meksikos, Filipinų, Pietų Korėjos, Japonijos yra Lietuvos delegacija. Pirmąją kongreso dieną pranešimą „Mokinių kritinio mąstymo ugdymas su TOCfE įrankiais Lietuvoje“ skaitė Anykščių savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė. Mūsų progimnazijos mokytojų išbandyti ir taikomi TOCfE įrankiai ir patirtis pristatyta 17 pasaulio šalių atstovams. Esame vienintelė mokykla Lietuvoje, kuri mokėsi ir naudoja šiuos įrankius. Džiaugiamės tuo. Malonu buvo vėl susitikti mūsų TOCfE mokytoją ir mentorę iš Olandijos Petrą Legene Pouw. Mūsų mokymai vyko svarbiame Lenkijai Europos Solidarumo pastate, buvo prisiminta Lenkijos laisvės kovų istorija. O laisvą minutę džiaugėmis kalėdiniu Gdansku.

SVEIKINAME

1. Lietuvos mokyklų žaidynių rajono futbolo 5-6 klasių berniukų komanda laimėjo  I vietą.  Mokytojas Eugenijus Šilaika.
2. Respublikiniame piešinių konkurse „Balta pasaka“ 2b klasės mokinys Oskaras Vanagas tapo laureatu. Mokytoja Dalia Kireilienė.

DĖKOJAME

1. Mokytojoms Jolitai Karosienei, Vilijai Gimbutienei, Vilei Mikučionytei, Daivai Širvinskienei, Irmai Baukytei už nuostabų muzikinį spektaklį mokyklos bendruomenei ir svečiams.
2. Erasmus+KA2 projekto „Mokyklos i tėvų partnerystė tvariam švietimui“ komandai Astai Oznanskienei, Raimondai Narbutienei, Audrai Steponavičiūtei, Jolitai Karosienei, Skaidruitei Kvietkauskienei už šiltą svečių iš Rumunijos ir Ispanijos priėmimą.


Visus tėvelius kviečiame į Tėvų dieną

Gruodžio 12 dieną nuo 15 iki 19 valandos kviečiame visus tėvelius apsilankyti mokykloje. Jūs galėsite susitikti su klasių auklėtojais, dalykų mokytojais.
Klasės auklėtojų ir mokytojų konsultacijų grafiką rasite čia
Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?