">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis
INFORMACIJOS
nuo 2018-11-27

Pagal Ugdymo plėtotės centro projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ progimnazija vykdo stažuotės programą. Nuo 2018 m. lapkričio 26 d. mūsų mokykloje stažuosis 5 respublikos mokytojai. Stažuotės vadovė – IKT ir matematikos mokytoja Violeta Raugalienė
2018 m. lapkričio 26-30 d. Erasmus+KA2 projekto „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ partnerių iš Ispanijos ir Rumunijos vizitas mūsų progimnazijoje. Pavaduotoja ugdymui Danutė Mažvylienė, mokytojai  Asta Oznanskienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidutė Kvietkauskienė, Raimonda Narbutienė
2018 m. lapkričio 29 d. (ketvirtadienį) 7 pamoka 28 kab. 8b klasei. Integruota technologijų ir ekonomikos pamoka „Medžiagų panaudojimas, savikainos apskaičiavimas“. Mokytojai Valentinas Gudėnas, Ričardas Sprindys
2018 m. lapkričio 30 d. (penktadienį) progimnazijoje vyks IKT ir programavimo diena „Lietuvos 100-mečio programavimo valanda“.
2018 m. gruodžio 3 d. 5 pamokos metu aktų salėje vyks rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas.  Gitana Valančiūnienė, Tatjana Tuskenienė, Gražina Žiliukienė
2018 m. gruodžio 3 d. (pirmadienį) aktų salėje vyks teatro „Avilys“ muzikinis spektaklis „Prieskonių indo paslaptis“:
1. 9 val. – dalyvauja 1-2 klasių mokiniai
Mokytojos Ž.Butėnienė, A.Grinienė, A.Jakniūnienė, D.Kireilienė, L.Pačinskaitė;
2. 10 val. – dalyvauja 3-4 klasių mokiniai
                    Mokytojos J.Karosienė, V.Gimbutienė, A.Laskauskienė, I.Tartilienė, T.Tuskenienė
2018 m. gruodžio 11 d. (antradienį) 14 val. mokytojų kambaryje planuojamas Mokytojų tarybos posėdis.
2018 m. gruodžio  12 d. (trečiadienį).  Tėvų diena mokykloje – Laikas 15-19 val. Dalykų mokytojai užsirašo tinkamą laiką iki 2018 m. gruodžio 3 d. raštinėje. Pavaduotojai ugdymui Egidijus Šilaika, Danutė Mažvylienė
2018 m. gruodžio 12 d. (trečiadienį) 10 val. Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje vyks rajono rusų kalbos meninio skaitymo konkursas. Mokytojai Gitana Valančiūnienė, Gražina Žiliukienė, Tatjana Tuskenienė 
2018 m. gruodžio 14 d. (penktadienį) 15.30 val. aktų salėje vyks Kalėdinis meduolių aukcionas, 16.30 val. Eglutės įžiebimo šventė mokyklos kieme.                
Ugdymo plėtotės centras pristato interneto svetainę www.mokykla2030.lt Kviečiame naudotis.
Kviečiame naudotis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro sukurtais specialiaisiais moduliais aukštesniųjų gebėjimų turintiems mokiniams:  
Matematikos specialiųjų modulių anotacija, Lietuvių kalbos specialiųjų modulių anotacija
Priemonės tinka 3-4 klasių bei 5-8 klasių matematikos ir lietuvių kalbos pamokoms.
Mokytojų tarybos bei Metodinės tarybos nutarimu vykdoma pamokų stebėsena  „Naujų mokymo metodų – skaitmeninių mokymo priemonių, TOC metodikos įrankių naudojimas siekiant mokinių ugdymo kokybės ir pažangos“. 
Sudaryta koordinacinė grupė Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Egidijus Šilaika, Asta Laskauskienė, Jurgita Blažienė,  Audronė Jakniūnienė, Asta Grinienė, Vilija Gimbutienė
Sudaryta koordinacinė grupė „Erasmus+KA2 projekto „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė
Mokykloje įgyvendinamas projektas , finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ . Pradinių klasių mokytojams naudotis informacija www.vedlys.smm


Anykščių rajono savivaldybė skelbia konkursą Anykščių Antano  Vienuolio progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti

2018-11-08

    Konkurso paskelbimo data – 2018 m. lapkričio 8 d.  Atranka vyks  2019 m. vasario 20  d. 10 val. Anykščių rajono savivaldybės (J. Biliūno g. 23) III aukšto salėje.
    Visa informacija skelbiama interneto adresu: http://www.anyksciai.lt

                                                nuo 2018 m. rugsėjo >>   1   2   3   4   5    6    7   8   9
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3    4   5  6   7  8   9    10   11    12    13
nuo 2017 m. rugsėjo >>         1  2  3  4   5   6   7   8   9   10
Kviečiame į Kalėdinį meduolių aukcioną!

2018 m. gruodžio 14 d. (penktadienį) 15.30 val. aktų salėje vyks Kalėdinis meduolių aukcionas.
Jau penktą kartą labdaros aukcioną organizuoja 5-8 klasių mokinių ekonominės grupės ir mokytojas Valentinas Gudėnas.
Jo metu bus galima įsigyti unikalių kalėdinių meduolių, kurie yra ne tik labai skanūs bet ir ypatingi savo formomis, dydžiu ir t.t. Juos iškeps progimnazijos mokiniai kartu su savo tėveliais bei mokytojais.
Praėjusiais metais vykusiame aukcione buvo surinkta 1025 eurai, kurie panaudoti mokyklos erdvėms, skirtoms mokinių poilsiui atnaujinti. Nupirkti modernūs suoleliai bei sėdmaišiai.
Patogių baldų bei erdvių, kurios būtų skirtos ne tik mokinių laisvalaikiui bei poilsiui, bet ir lavinimui trūksta. Planuojame papildyti erdves interaktyviomis priemonėmis.
Dėkodami Jums ir kviesdami susitikti šių metų Kalėdiniame meduolių aukcione dalijamės jau vykusių aukcionų akimirkomis.
Pajuskime artėjančių švenčių dvasią!
Iki malonaus sutikimo!
Progimnazijos bendruomenės vardu
direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pavaduojantis direktorių Egidijus Šilaika

100-mečio programavimo valanda
2018-11-30


2018 m. lapkričio 30 d. Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos 7-8 klasių moksleiviai turėjo galimybę dalyvauti 100-mečio programavimo valandoje. Programavimo valandos mentoriai visiems dalyviams atliko pristatymą apie naujausias technologijas ir jų svarbą ateities gyvenime. Po pristatymo daugiau nei 80 7-8 klasių mokiniai atliko 100-mečio programavimo valandos užduotis. Mokiniams renginys paliko didelį įspūdį.
Anykščių Antano Vienuolio progimnazija laikinai buvo tapusi stažuotės vieta 4 Lietuvos mokytojoms
2018-11-30

Pagal Ugdymo plėtotės centro projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mūsų mokykloje lapkričio 26-30 dienomis vyko trumpoji (5 darbo dienų) stažuotė, kurioje dalyvavo 4 pedagogės iš Panevėžio, Joniškio, Šiaulių ir Vilniaus mokyklų. Stažuotės vadovė - informacinių technologijų ir matematikos mokytoja metodininkė Violeta Raugalienė.
Stažuotės tikslas - tobulinti informacines technologijas, jų pritaikymą mokinių ugdyme siekiant inovatyvaus ir interaktyvaus mokymo(si).
Stažuotės dalyvės stebėjo pamokas 5-7 klasėse, pačios mokėsi kurti skaitmeninį turinį, interaktyvias priemones. Per įvykusius susitikimus su progimnazijos vadovais, Metodine taryba, projekto „Samsung Mokykla ateičiai“ darbo grupe buvo pasidalinta patirtimi.

Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?