">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis
INFORMACIJOS
nuo 2018-11-13


2018 m. lapkričio 15 d. (ketvirtadienį) 12 val. aktų salėje vyks Troškūnų vaikų teatro spektaklis „Nauji karaliaus rūbai“ (Režisierė Jolanta Pupkienė). Spektaklis skirtas 1-6 klasių mokiniams. Kaina 2 eurai. Iki trečiadienio informuokite pavaduotojus apie klasės mokinių dalyvavimą spektaklyje.
2018 m. lapkričio 16 d. (penktadienį) minima Tolerancijos diena. Mokyklos fojė 5-8 klasių mokiniai papuoš Tolerancijos dienos simbolika – raktais. Klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė Audra Steponavičiūtė, 5-8 klasių auklėtojai
2018 m. lapkričio 12-16 d. pagal Erasmus+KA2‚ Pedagogų kompetencijos stiprinimas, vykdant suaugusių švietimą“ vykdomos veiklos Kroatijoje. Dalyvauja IKT ir matematikos mokytoja Violeta Raugalienė   
2018 m. lapkričio 12-16 d. - Šiaurės šalių literatūros savaitė. Šiai savaitei skirti renginiai:
1. 2018 m. lapkričio 12 d. (pirmadienį) 9 val. aktų salėje vyks garsiniai skaitymai 2-4 klasių mokiniams;
2. 2018 m. lapkričio 16 d. (penktadienį) – netradicinio ugdymo diena 2-4 klasių mokiniams. Klasėse vyks kūrybinės dirbtuvės. Kiekviena klasė kurs didelį darbą: pieš literatūros   herojų. Darbai bus eksponuojami fojė;
3. visą savaitę bibliotekoje vyks spaudinių paroda;
4. visą savaitę 2-4 klasėse vyks Šiaurės šalių literatūros skaitymai. Bibliotekos vedėja Gitana Valančiūnienė, 2-4 klasių mokytojai.
2018     m lapkričio 19 d. (pirmadienį) dalyvaujame respublikiniame projekte „Kinobusas“:
1.8-10 val. aktų salėje vyks filmo „Keliaujantys paukščiai“ peržiūra. Dalyvauja 7a ir 7b klasių mokiniai.  Mokytojos Danutė Mažvylienė, Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė.
2. 10-12 val. filmo „Tamsta varlius“ peržiūra. Dalyvauja 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c klasių mokiniai.
Europos atliekų mažinimo savaitei skirti renginiai:
1. Nuo 2018 m. lapkričio 19 d. mokyklos fojė paroda „Antras plastiko gyvenimas“; Mokytoja Dalia Keibienė
2. Socialinė akcija „Padovanok savo žaislą ar knygą mokyklos draugui“. Dalyvauja 1-8 klasių mokiniai ir mokytojai (surinkti žaislai bei knygos bus skirti popamokinės grupės mokiniams).Pavaduotoja ugdymui Danutė Mažvylienė
3. 2018 m. lapkričio 23 d. (penktadienį) per 3 pamoką aktų salėje vyks protmūšis. 
Dalyvauja 5-6 klasių komandos (po 5 mokinius) ir 5a, 5b, 5c klasių mokiniai.
Ugdymo plėtotės centras pristato interneto svetainę www.mokykla2030.lt Kviečiame naudotis.
Nuo 2018 m. lapkričio 9 d. bibliotekoje veikia leidyklos „Nieko rimto“ mugė. Kviečiame apsilankyti. Bibliotekos vedėja Gitana Valančiūnienė
Kviečiame naudotis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro sukurtais specialiaisiais moduliais aukštesniųjų gebėjimų turintiems mokiniams:  
Matematikos specialiųjų modulių anotacija, Lietuvių kalbos specialiųjų modulių anotacija
Priemonės tinka 3-4 klasių bei 5-8 klasių matematikos ir lietuvių kalbos pamokoms.
Mokytojų tarybos bei Metodinės tarybos nutarimu vykdoma pamokų stebėsena  „Naujų mokymo metodų – skaitmeninių mokymo priemonių, TOC metodikos įrankių naudojimas siekiant mokinių ugdymo kokybės ir pažangos“. 
Pagal Ugdymo plėtotės centro projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ progimnazija vykdo stažuotės programą. 
    Nuo 2018 m. lapkričio 19 d. mūsų mokykloje stažuosis 5 respublikos mokytojai.  Stažuotės vadovė – IKT ir matematikos mokytoja Violeta Raugalienė
Sudaryta koordinacinė grupė Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Egidijus Šilaika, Asta Laskauskienė, Jurgita Blažienė,  Audronė Jakniūnienė, Asta Grinienė, Vilija Gimbutienė
Sudaryta koordinacinė grupė „Erasmus+KA2 projekto „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė
Mokykloje įgyvendinamas projektas , finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ . Pradinių klasių mokytojams naudotis informacija www.vedlys.smm


Anykščių rajono savivaldybė skelbia konkursą Anykščių Antano  Vienuolio progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti

2018-11-08

    Konkurso paskelbimo data – 2018 m. lapkričio 8 d.  Atranka vyks  2019 m. vasario 20  d. 10 val. Anykščių rajono savivaldybės (J. Biliūno g. 23) III aukšto salėje.
    Visa informacija skelbiama interneto adresu: http://www.anyksciai.lt

                                                nuo 2018 m. rugsėjo >>   1   2   3   4   5    6    7   8
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3    4   5  6   7  8   9    10   11    12    13
nuo 2017 m. rugsėjo >>         1  2  3  4   5   6   7   8   9   10
Baigėsi Šiaurės šalių bibliotekų savaitė
2018-11-16

Anykščių Antano Vienuolio Progimnazija baigėsi Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Penktadienį progimnazijos foje papuošė Kolektyvinis 7-8 klasių ir pradinukų darbas - populiarių knygų herojai. Juos nupiešė 7-8 klasių mokiniai: Gabija Žygelytė, Ugnė Taurelytė, Luknė Gurskutė, Domantė Šaučiūnaitė, Orinta Tursaitė, Viltė Banytė, Agnė Bernotaitė, Lukas Bernotas, Eglė Pipiraitė, Kamilė Čypaitė, Akvilė Vancevičiūtė, o pradinukai nuspalvino. Bendras projektas dar kurį laiką džiugins mokinius, mokytojus bei užsukančius tėvelius.

Šiaurės šalių savaitė
2018-11-14

Žvakių šviesoje garsiniais skaitymais prasidėjo Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Renginį progimnazijoje organizuoja bibliotekininkė Gitana Valančiūnienė. Tai didžiausias metų skaitymo balsu renginys šalies bibliotekose, mokyklose, kitose kultūros ir ugdymo įstaigose. Abipus Baltijos jūros vienu metu skaitomos ištraukos iš tos pačios knygos. Šiais metais buvo skaitoma Elias ir Agnes Vahlund knygos „Superherojų vadovas“ ištraukos, aptartos iliustracijos. Vėliau klasėse mokytojai su mokiniais aptars perskaitytą tekstą.
Tai įdomi, įtraukianti ir smagi knyga apie mergaitę, kuri patiria patyčias, bet niekam nesiskundžia ir nusprendžia viską sutvarkyti pati.
Visą savaitę klasėse mokiniai skaitys kitų Šiaurės šalių autorių knygas. Penktadienį kiekviena klasė kurs vieną bendrą darbą - spalvins knygos herojų. Knygos herojus kūrė 7-8 klasių mokiniai: Gabija Žygelytė, Ugnė Taurelytė, Luknė Gurskutė, Domantė Šaučiūnaitė, Orinta Tursaitė, Viltė Banytė, Agnė Bernotaitė, Lukas Bernotas, Eglė Pipiraitė, Kamilė Čypaitė, Akvilė Vancevičiūtė, o pradinukai nuspalvins piešinius.. Šie kolektyviniai darbai papuoš progimnazijos foje. Taip pat bibliotekoje visą savaitę veiks Šiaurės šalių rašytojų knygų paroda.
Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?