">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis
INFORMACIJOS
nuo 2018-10-24

2018 m. spalio 25 d. (ketvirtadienį)17-21 val. aktų salėje vyks Helovyno šventė. Dalyvauja 5-8 klasių mokiniai. Mokytojai Valentinas Gudėnas, Vijolė Šaltenytė, 5-8 klasių auklėtojai
2018 m. spalio 26 d. (penktadienį) 10 val. Kultūros centre vyks Respublikinis vaikų ir teatrų festivalis „Dvi paukštės“, skirtas režisierių G. ir V. Germanavičių atminimui. Mokiniai dalyvauja pagal patvirtintą tvarkaraštį. Pavaduotoja ugdymui Danutė Mažvylienė, mokytoja Nijolė Šaltenytė
2018 m. spalio 21-27 d. mokinių ir mokytojų vizitas į Rumuniją (Fieni) pagal Erasmus+KA2 projekto „ Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veiklas. Mokytojai Raimonda Narbutienė, Skaidrutė Kvietkauskienė
2018 m. spalio 29 d. (pirmadienį) 9 val. mokytojų kamb. Projekto „Mokykis išmaniai ateities šalyje“ darbo grupės pasitarimas.  Mokytojai Asta laskauskienė, Violeta Raugalienė, Vilija Gimbutienė, Audronė Jakniūnienė, Kristina Satkevičienė
2018 m. spalio 29 d. (pirmadienį) 10 val. 17 kab. metodinė diena su Rokiškio rajono infor-macinių technologijų mokytojais. Mokytojai Violeta Raugalienė, Jurgita Blažienė, Rasa Trumpienė
2018 m. spalio 29 d. (pirmadienį) 12 val. mokytojų kamb. Klasės auklėtojų metodinio būrelio susirinkimas. Mokytoja Audra Steponavičiūtė, 5-5 klasių auklėtojai
2018 m. spalio 30 d. (antradienį) 10 val. 19 kab. vyks IKT mokymai (Pažengusių grupei). Mokytoja Violeta Raugalienė
2018 m. spalio 31 d. (trečiadienį) 9 val. mokytojų kamb. Vyks 5 klasių mokinių adaptacijos posėdis. Dalyvauja 5 klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Pavaduotoja ugdymui Danutė Mažvylienė
2018 m. spalio 31 d. (trečiadienį) 10 val. mokytojų kamb. Vyks paskaita apie sveikatą.
2018 m. spalio 31 d. (trečiadienį) 12 va. 19 kab. vyks IKT mokymai (pradedančiųjų grupei). Mokytoja Violeta Raugalienė
2018 m. lapkričio 2 d. (penktadienį) 13 val. mokytojų kamb. Vyks paskaita apie sveikatą. 
2018 m. lapkričio 5-10 d. Erasmus+KA2 projekto „Mokykis išmaniai ateities šalyje“ partnerių vizitas mūsų mokykloje.  Mokytojos Asta Laskauskienė, Violeta Raugalienė, Vilija Gimbutienė, Audronė Jakniūnienė, Kristina Satkevičienė
Pagal Ugdymo plėtotės centro projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ progimnazija vykdo stažuotės programą. 
    Nuo 2018 m. lapkričio 19 d. mūsų mokykloje stažuosis 5 respublikos mokytojai.  Stažuotės vadovė – IKT ir matematikos mokytoja Violeta Raugalienė
Sudaryta koordinacinė grupė Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Egidijus Šilaika, Asta Laskauskienė, Jurgita Blažienė,  Audronė Jakniūnienė, Asta Grinienė, Vilija Gimbutienė
Sudaryta koordinacinė grupė „Erasmus+KA2 projekto „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė
Mokykloje įgyvendinamas projektas , finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ . Pradinių klasių mokytojams naudotis informacija www.vedlys.smm
„Lietuvos draudimas“ visą rugsėjo mėnesį apdraudė visus mokinius nuo nelaimingų atsitikimų. Klasių auklėtojai  - pasakykite tėvams, kad įvykus tokiam įvykiui, jis turi būti registruotas policijoje (geriau kad jų nebūtų).
                                                                                 


Informacija mokiniams ir jų tėveliams                                                
nuo 2018 m. rugsėjo >>   1  2   3   4
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3    4   5  6   7  8   9    10   11    12    13
nuo 2017 m. rugsėjo >>         1  2  3  4   5   6   7   8   9   10


SVEIKINAME


Anykščių švietimo pagalbos tarnybos DIPLOMAS progimnazijos komandai rajono jaunesniųjų klasių mokinių viktorinoje „Linksmosios stotelės“ užėmusiai pirmąją vietą.
(Logopegė Ridita Tveritnevienė, specialioji pedagogė Dangira Gailevičiūtė)Helovyno mugė
2018-20-25

Piktųjų dvasių išvarymas iš Anykščių Antano Vienuolio Progimnazija. Saugokitės, kad jos neįsikurtų jūsų namuose!


Veiklos  progimnazijos bibliotekoje
2018-10-24

Anykščių Antano Vienuolio Progimnazija biblitekoje nuolat vyksta edukacinės veiklos. 4b klasės mokiniai su mokytoja Ilona Tartilienė ir bibliotekininke Gitana Valančiūniene netradicinėje erdvėje minėjo artėjančią rašytojos A.Lindgren gimimo dieną.
Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?