">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt
Puslapis atnaujintas 2015-09-10
Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas



Progimnazijos facebook puslapis
nuo 2017 m. sausio >> 1  2  3   4   5   6   7
nuo 2016 m. rugsėjo >> 1   2   3 4  5  6 7  8  9  10  11  12
nuo 2016 m. sausio >> 1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
2015 m. rugsėjis - gruodis: >> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 



INFORMACIJA
nuo 2017-03-14
2017 m. kovo 20-26 d.- „Veiksmo savaitė be patyčių“. Mokykloje vyksta 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Draugystės knyga“ (fojė), 5-8 klasių mokinių plakatų paroda (stendai prie soc. pedagogės).
2017 m. kovo 21 d. (antradienį) 20 kab. vyks geografijos olimpiada „Mano gaublys“:
       4 pamokos metu -  6,8 klasių mokiniams,
       5 pamokos metu -  7 klasių mokiniams
       Mokytojos Dalia Keibienė, Skaidrutė Kvietkauskienė
2017 m. kovo 21 d. (antradienį) vyks mokyklinė informacinių technologijų olimpiada:
      2 pamokos metu -  18 kab. 7 klasių mokiniams,
       5-6 pamokų metu -  19 kab. 5-6 klasių mokiniams.
       Mokytojos Violeta Raugalienė, Jurgita Blažienė
Nacionalinis moksleivių konkursas „Švari kalba-švari galva“ vyks:
      2017 m. kovo 21 d. (antradienį) 19 kab. 5 pamoka - 6a,b klasių mokiniams
      2017 m. kovo 22 d. (trečiadienį) 19 kab. 5 pamoka - 8b klasės mokiniams
      2017 m. kovo 22 d. (trečiadienį) 19 kab. 6 pamoka  - 8a, 7abc klasių mokiniams
Edukacinio konkurso „Olympis“ pavasarinės sesijos užduotis mokiniai atliks:
      2017 m. kovo 22 d. -  18 kab. 6 pamoka,
      2017 m. kovo 24 d. -  18 kab. 2 ir 3 pamokos,
      2017 m. kovo 27 d. - 18 kab. 2 pamoka,
      2017 m. kovo 31 d. -  18 kab. 3 pamoka.
      Mokytoja Asta Grinienė
2017 m. kovo 22 d. 9 val. Anykščių regioniniame parke vyks renginys, skirtas Pasaulinei žemės dienai. Dalyvauja 8 b klasės  mokinių komanda. Mokytoja Dalia Keibienė
2017 m. kovo 23 d. (ketvirtadienį) 10 val.20 ir 22 kab. vyks rajono 4-5 klasių mokinių „Mažasis diktantas“.
2017 m. kovo 23 d. (ketvirtadienį) 10 val. aktų salėje vyks rajono 7-10 klasių mokinių rusų kalbos žinovo konkursas-viktorina. Pavaduotoja ugdymui Danurtė Mažvylienė,  mokytojos Gitana Valančiūnienė, Gražina Žiliukienė, Tatjana Tuskenienė
2017 m. kovo 28 d. (antradienį) 13 val. 18 ir 19 kab. vyks rajono 5-7 klasių mokinių IKT konkursas. Mokytojos Violeta Raugalienė, Jurgita Blažienė
2017 m. kovo 30 d. (ketvirtadienį) 16-19  val. mokykloje vyks konsultacijų diena.
2017 m. sausio, vasario, kovo  mėnesiais vyksta pamokų stebėjimas tema: „Mokinių ugdymo individualizavimas. Mokinių poreikių tenkinimas“. Remiantis 2016-12-08 Mokytojų tarybos nutarimu, mokytojai, stebi kolegų pamokas. Mokytojai, kurie pageidauja stebėti kolegų pamokas, užsirašo Mokytojų kambaryje esančiame grafike.


SVEIKINAME

1. 2016-2017 m.m. Lietuvos mokyklų žaidynių kalnų slidinėjimo slidėmis varžybose progimnazijos berniukų komanda laimėjo 3 vietą

2. Anykščių Kūno kultūros ir sporto centro DIPLOMAS progimnazijos komandai Anykščių rajono mokyklų mokinių olimpinio festivalio smiginio (klasikinio) varžybose laimėjus 3 vietą. Mokytojas Eugenijus Šilaika

3. Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos PADĖKA Antano Vienuolio progimnazijai už mokinių dalyvavimą Nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“

4. Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos PADĖKA mokytojai Audrai Steponavičiūtei už istorijos vertybių puoselėjimą, bendruomenės narių įtraukimą ir svarų indėlį organizuojant Nacionalinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“

5. Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos PADĖKA Daumantui Žąsinui, 8b kl. už dalyvavimą Nacionaliniame konkurse ir puikias žinias

6. Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos PADĖKA už dalyvavimą Nacionaliniame konkurse ir parodytas žinias
Benui Pijui Davainiui, 5a kl.
Faustinai Kiaušaitei, 6a kl.
Patricijai Katinaitei, 7b kl.
Motiejui Miškiniui, 7c kl.



KVIEČIAME MOKINIŲ TĖVELIUS


Gerbiami tėveliai,

2017 m. kovo 30 d. (ketvirtadienį) mokykloje vyks Tėvų diena. Jos metu bus teikiamos mokomųjų dalykų mokytojų konsultacijos, galėsite susitikti su mokyklos administracija.
Mokomųjų dalykų mokytojų konsultacijų grafikas pridedamas.

Maloniai laukiame Jūsų!

Direktorė Jurgita Banienė