">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt
Puslapis atnaujintas 2015-09-10
Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis
nuo 2017 m. sausio >> 1  2  3   4   5   6
nuo 2016 m. rugsėjo >> 1   2   3 4  5  6 7  8  9  10  11  12
nuo 2016 m. sausio >> 1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
2015 m. rugsėjis - gruodis: >> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 INFORMACIJA
nuo 2017-03-14
2017 m. kovo 15 d. (trečiadienį) 13 val. mokytojų kambaryje vyks psichologės R.Vansevičiūtės seminaras (II modulis)
2017 m. kovo 16 d. (ketvirtadienį) per 3 pamoką 17 kab. vyks 5-8 klasių mokinių matematikos Kengūra.
    9 val. 1 kab. vyks pradinių klasių mokinių matematikos Kengūra. Mokytoja Jurgita Blažienė, Valentinas Šaltenis
2017 m. kovo 16 (ketvirtadienį) per 3-4 pamokas vyks mokinių išvyka į Griežionėles, skirta Knygnešio dienai paminėti. Mokytojai A.Steponavičiūtė, Danguolė Rimavičienė, Kristina Janickienė
2017 m. kovo 20 d. (pirmadienį) 14 val. aktų salėje susitikimas - repeticija su režisiere Jolanta Pupkiene.
2017 m. kovo 30 d. (ketvirtadienį) 16-19  val. mokykloje vyks konsultacijų diena. Mokytojai kviečiami pasirinkti laiką ir užsirašyti raštinėje iki kovo 21 d.
2017 m. sausio, vasario, kovo  mėnesiais vyksta pamokų stebėjimas tema: „Mokinių ugdymo individualizavimas. Mokinių poreikių tenkinimas“. Remiantis 2016-12-08 Mokytojų tarybos nutarimu, mokytojai, stebi kolegų pamokas. Mokytojai, kurie pageidauja stebėti kolegų pamokas, užsirašo Mokytojų kambaryje esančiame grafike.


SVEIKINAME

1. Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos PADĖKA  už dalyvavimą respublikiniame 2017 metų 7 klasių konkurse "Je parle francais et toi?"
Faustai Tursaitei, 7b klasės mokinei;
Gabijai Dapkutei, 7c klasės mokinei;
Mokytoja Jaunė Bimbienė.

2. Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos PADĖKA už mokinių paruošimą respublikiniam 2017 metų 7 klasių konkursui "Je parle francais et toi?" mokytojai Jaunei Bimbienei.

3. Lietuvos Nacionalinio muziejaus ir Signatarų namų PAGYRIMO RAŠTAS už sėkmingą dalyvavimą Vasario 16-ajai skirtame plakato ir atviruko konkurse.
Kornelijai Augustinavičiūtei , 8b klasės mokinei
Mokytoja  Regina Vincent.

4. Progimnazijos komandą, Kovo 11-osios dienai skirtame tinklinio turnyre užėmus 2 vietą. Mokytojas  Eugenijus Šilaika.


Anykščių Antano Vienuolio progimnazija šiandien netradiciškai paminėjo Knygnešio dieną
2017-03-16

Džiaugtųsi Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių širdis regėdama savo sodyboje tokį gražų atžalyną.
APIE MUS RAŠO

Knygnešio dieną muziejuje klegėjo jaunimas
2017-03-16

Šiandien minint Knygnešio dieną ankstų rytą į lietuvybės puoselėtojų, draudžiamos lietuviškos literatūros platintojų Stanislovo ir Liudvikos Didžiulių memioralinę sodybą – muziejų, atvažiavo Antano Vienuolio progimnazijos moksleiviai, dauguma - pasipuošę tautiniais kostiumais. Juos pasitiko muziejaus darbuotoja J. Pačinskienė, parodė ekpozicija, draudžiamos literatūros slėptuvę, papasakojo apie Didžiulių šeimą. Vaikai ir jų mokytojos į muziejų atsivežė senų spaudinių ir surengė fotosesiją.

Pasak A. Vienuolio progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Danguolės Rimavičienės, moksleivis Tomas Grigonis prieš Knygnešio dieną pasisakė turįs spaudos draudimo metais, Tilžėje, 1902 metais išleistą knygelę „Palangos Juzė“, senų spaudinių pas savo močiutes surado ir kiti moksleiviai. Kilo mintis Knygnešio dieną paminėti muziejuje, surengti fotosesiją, o po jos ir fotografijų parodą.

Į muziejų moksleivė Vakarė Jasevičiūtė atsivežė savo močiutės 1867 metais atspausdintą maldaknygę. J. Pačinskienė pastebėjo, kad draudžiamos literatūros slėptuvę saugojusią spintą sumeistravo irgi Jasevičius. Galbūt su moksleive juos sieja tolima, tolima giminystė?

Jonas Junevičius
www.anyksta.lt


Progimnazijos mokinių grupė dalyvavo Kovo 11-osios renginiuose Vilniuje
20117-03-11

Kovo 11 dieną progimazijos mokinių grupė, vadovaujama mokytojos A. Steponavičiūtės vyko į Vilnių.  Vienuoliečiai dalyvavo  edukacinėje programoje bei šventiniuose renginiuose.
Foto galerijoje išvykos akimirkos.