">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt
Puslapis atnaujintas 2015-09-10
Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis
nuo 2017 m. sausio >> 1  2
nuo 2016 m. rugsėjo >> 1   2   3 4  5  6 7  8  9  10  11  12
nuo 2016 m. sausio >> 1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
2015 m. rugsėjis - gruodis: >> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

INFORMACIJA
nuo 2017-01-24
2017 m. sausio 24 d.  (antradienį) per 3 pamoką mokytoja Marytė Bagdonienė 8b klasėje veda atvirą fizikos pamoką.
2017 m. sausio 24 d. (antradienį) 13.45 val. mokytojų kambaryje vyks Vaiko gerovės komisijos posėdis.
2017 m. sausio 25 d. (trečiadienį) po 3 pamokų pavaduotojų kabinete vyks pasitarimas dėl Lietuvių kalbos mėnesio renginių. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Mažvylienė, mokytojai Svajonė Juodėnaitė, Danguolė Rimavičienė, Audronė Petravičiūtė, Alvydas Rimavičius, Nijolė Šaltenytė
5-8  klasių mokinių matematikos mokyklinė olimpiada vyks:
2017 m. sausio 25 d. (trečiadienį) per 3-4 pam. 35 kab. 6-7 klasių mokiniams, mokytoja Aldona Adamonienė
2017 m. sausio 26 d. (ketvirtadienį) per 1-2 pam. 18 kab. 5a, 8a, 8b klasių mokiniams, mokytoja Jurgita Blažienė
2017 m. sausio 26 d. (ketvirtadienį) per 3-4 pam. 17 kab. 5b, 5c klasių mokiniams, mokytojas Valentinas Šaltenis
2017 m. sausio 26 d. (ketvirtadienį) 14 val. Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje vyks rajono mokinių meninio skaitymo konkursas.
2017 m. sausio 26 d. (ketvirtadienį) 14.30 val. Jono Biliūno gimnazijoje vyks rajono rusų kalbos mokytojų pasitarimas. Mokytojai Tatjana Tuskenienė, Gitana Valančiūnienė, Gražina Žiliukienė
2017 m. sausio 30 d. (pirmadienį) po 3 pamokų mokytojų kambaryje vyks Darbo grupės mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašui parengti pasitarimas. Pavaduotoja ugdymui Danutė Mažvylienė, mokytojai Violeta Raugalienė, Audra Steponavičiūtė, Dalia Keibienė, Skaidrutė Kvietkauskienė, Danguolė Rimavičienė, Greta Radzevičienė, specialioji pedagogė Dangira Gailevičiūtė
2017 m. sausio, vasario  mėnesiais vyksta pamokų stebėjimas tema: „Mokinių ugdymo individualizavimas. Mokinių poreikių tenkinimas“. Remiantis 2016-12-08 Mokytojų tarybos nutarimu, mokytojai, stebi kolegų pamokas. Mokytojai, kurie pageidauja stebėti kolegų pamokas, užsirašo Mokytojų kambaryje esančiame grafike.

VAIKŲ METŲ KNYGOS RINKIMAI

Sausio 23 d. Antano Vienuolio progimnazijoje prasideda skaitymo savaitė 1-4 klasių mokiniams.  Kasdien skaitysime Metų knygos rinkimų Vaikų kategorijos knygas. Jas skaitys mokinių tėveliai, dalykų mokytojai, mokyklos darbuotojai, kiti kviesti svečiai. Pasibaigus skaitymo savaitei, mokiniai su mokytojomis aptars knygas, rinksis labiausiai patikusią knygą. Pirmų klasių mokiniai savo pasirinkimus atskleis piešiniais - pieš iliustracijas labiausiai patikusiai knygai.  Antrų klasių mokiniai gamins plakatus. Trečiokai gamins skirtukus išsirinktai knygai. Juos eksponuosime bibliotekoje. O ketvirtų klasių mokiniai dailyraščiu rašys labiausiai patikusių knygų ištraukas. Nuotraukos su skaitymo savaitės akimirkomis ir mokinių darbai bus eksponuojami foje bei koridoriuose prie pradinių klasių kabinetų. Iki vasario 16 d. visi mokiniai savo nuomonę apie labiausiai patikusią knygą išreikš balsuodami internete.

Bendruomenė - tai kaip šeima. Vieni kitiems padeda. Džiugu, kad šią savaitę tiek daug žmonių: tėvelių, mokytojų, kitų progimnazijos darbuotojų, vyresniųjų mokinių, ėjo į pradinukų klases, vertė gražiausių 2016 m. knygų vaikams puslapius ir daug skaitė. Dabar Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos pradinių klasių mokiniai ir mokytojos apsispręs ir pareikš savo nuomonę, kuri knyga verta Vaikų Metų knygos vardo! Kuri?
J.BALTRUKONYTĖ „FILMUKAI“, A.JURAŠIUS „AKMENUKŲ PASAKOS“, N.KOVALIOVA „MEŠKIS IR ŽĄSIS“, G.MORKŪNAS „TRAŠKANČIOS ŽVAIGŽDĖS“ ar S. PALTANAVIČIUS „MAŽI EŽIUKO SAPNAI“.

SVEIKINAME

1. Informacinių technologijų mokymo centro PADĖKA Mokytojai Jurgitai Blažienei už moksleivių parengimą respublikiniam informatikos konkursui „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2016“.

2. Informacinių technologijų mokymo centro DIPLOMAS Benitai Urbonavičiūtei, 5b kl.  už dalyvavimą respublikiniame informatikos konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2016“ (mokytoja J.Blažienė),

3. Lietuvos vaikų ir jaunimo centro PADĖKA Mokytojai Jolitai Karosienei, už mokino parengimą konkursui „Balta pasaka“

4. Informacinių technologijų mokymo centro III vietos DIPLOMAS Mildai Bulotaitei, 6a kl. Už dalyvavimą respublikiniame informatikos konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ (mokytoja V.Raugalienė),
 
5. Informacinių technologijų mokymo centro PADĖKA Mokytojai Violetai Raugalienei už moksleivių parengimą  respublikiniam informatikos konkursui „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“


Skambėjo raiškus meninis žodis

„Meninis skaitymas visuomet sušildo sielą žmogaus, kuris to nori. Tada ir diena šviesesnė, ir žmonės geresni, ir darbai prasmingesni. Šiandien tampa ypač akivaizdu, kad meninio skaitymo konkursas turi atsinaujinti, atgimti, norisi atkurti šioje mokykloje turėtas meninio žodžio tradicijas, matyti mokinį scenoje ne tik šokantį, dainuojantį, bet ir vaidinantį, deklamuojantį, skaitantį. Žinoma, sparčiai vystantis technologijoms, keičiasi požiūris ir į skaitymą apskritai, bet tikiu, kad žodžio meno ilgisi visi. Tegul iš jūsų lūpų sklindantis žodis skamba šiandien ne taip, kaip reikia, o taip, kaip norisi, - iš širdies“, - pradėjo meninio skaitymo konkursą lietuvių kalbos mokytojas Alvydas Rimavičius.
Septyniolika penktų, šeštų ir aštuntų klasių mokinių sausio 23 dieną dalyvavo meninio skaitymo konkurse, vykusiame Antano Vienuolio progimnazijoje. Buvo skaitomi lietuvių autorių kūriniai klausantis gausiai susirinkusiai mokinių ir mokytojų auditorijai. Vertinimo komisijos sprendimu į rajoninį meninio skaitymo konkursą pateko 6a klasės mokinė Faustina Kiaušaitė, skaičiusi ištrauką iš Birutės Mar knygos „Gėlininkė“, penktokė Gabija Kisieliūtė, perskaičiusi ištrauką iš Vytautės  Žilinskaitės kūrinio „Prapuolusi žirafa“, aštuntokas Gytis Kiškis, padeklamavęs Juozo Erlicko eilėraštį „Kai skauda dantis“ ir aštuntokė Viktorija Banelytė, kuri perskaitė ištrauką iš Gendručio Morkūno apysakos „Grįžimo istorija“.
Visi mokyklinio konkurso prizinių vietų laimėtojai pavasarį bus apdovanoti ekskursija į įdomią Lietuvos vietą.

„KNYGŲ KALĖDŲ“ AKCIJAI PASIBAIGUS

Baigėsi akcija „Knygų Kalėdos“. Progimnazijos biblioteka praturtėjo 24 egzemplioriais dovanotų knygų. Nuoširdžiai dėkojame klasėms, mokiniams, mokinių tėveliams, pavieniams bibliotekos bičiuliams, dovanojusiems knygas. AČIŪ.
13 knygų gausime iš leidyklos „Nieko rimto“ už parduotus atvirukus ir kt. Šios knygos biblioteką pasieks artimiausiu metu.

SKELBIAMA PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJO ATRANKA

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija skelbia atranką pradinių klasių mokytojo pareigoms užimti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Reikalavimus kandidatui rasite čia