">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt
Puslapis atnaujintas 2015-09-10
Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis
nuo 2017 m. rugsėjo >> 1  2  3  4   5   6   7
nuo 2017 m. sausio >> 1  2  3  4   5   6   7 8   9   10    11   12   13
nuo 2016 m. rugsėjo >> 1   2   3 4  5  6 7  8  9  10  11  12
nuo 2016 m. sausio >> 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
2015 m. rugsėjis - gruodis: >> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?
MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

SVEIKINAME - DĖKOJAME
2017-11-28

1. PADĖKA už dalyvavimą Giesmių dienoje šv. Cecilijos garbei Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčioje progimnazijos mokiniams: Vasarei Budreikaitei, Ugnei Jakeliūnaitei, Kristinai Putnaitei (6a kl.), mokytoja Asta Striogienė.

2. Dėkojame mokytojai Nijolei Šaltenytei ir visiems progimnazijos mokytojams, dalyvavusiems Respublikiniame vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje „Dvi paukštės“, skirtame režisieriams Galinai ir Vytautui Germanavičiams atminti.


INFORMACIJOS
nuo 2017-11-28

2017 m. lapkričio 29 d. (trečiadienį) po 7 pamokų 19 kab. vyks skaitmeniniai mokymai mokytojams. Mokytoja Violeta Raugalienė, Danguolė Rimavičienė, Jolita Karosienė
2017 m. lapkričio 29 d. 10 val. mokytojų kambaryje vyks rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas. Direktorė Jurgita Banienė
2017 m. lapkričio 30 d. (ketvirtadienį) 10 val. Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciniame centre vyks rajono 5-6 klasių mokinių viktorina „Sveikatos skrynia-2017“. Dalyvauja 5a kl. mokinių komanda (mokytoja Skaidrutė Kvietkauskienė). 
Iki 2017 m. lapkričio 30 d. išvedame 1-ąjį trimestrą. Klasių ataskaitas pristatyti pavaduotojams ugdymui iki 2017 m. gruodžio 4 d. Pavaduotojai ugdymui Egidijus Šilaika, Danutė Mažvylienė
2017 m. gruodžio 1 d. (penktadienį) - Diena be vadovėlio „Mokomės išmaniai“ 
2017 m. gruodžio 1 d. (penktadienį) per 3 pamoką aktų salėje susitikimas su „Misija Sibiras-2017“ dalyviu Dovydu Žiogu. Dalyvauja 6-8 klasių mokiniai ir mokytojai, turintys pamokas. Mokytoja Audra Steponavičiūtė
2017 m. gruodžio 4 d. (pirmadienį) po 5 pamokų mokytojų kambaryje psichologės Agnės Vaiciukevičienės konsultacijos. Dalyvauja 1-4 klasių mokytojai.
2017 m. gruodžio 7 d. (ketvirtadienį) po 7 pamokų planuojamas Mokytojų tarybos posėdis. Pavaduotojai ugdymui Egidijus Šilaika, Danutė Mažvylienė
2017 m. gruodžio 8 d. (penktadienį) po 5 pamokų  mokytojų kambaryje psichologės Agnės Vaiciukevičienės konsultacijos. Dalyvauja 5-8 klasių auklėtojai.
2017 m. gruodžio 12 d. (antradienį) planuojama Tėvų konsultacijų diena. Direktorė Jurgita Banienė
2017 m. lapkričio 13 d. – gruodžio 22 d. pamokų stebėsena „Vykdomų projektų poveikis ugdymo procesui ir inovatyvių ugdymo priemonių ir metodų naudojimas pamokose“. Direktorė Jurgita Banienė
Iki 2017 m. gruodžio 22 d. psichologė Agnė Vaiciukevičienė teikia individualią psichologinę pagalbą. Planuojamas susitikimas su 1-8 klasių auklėtojais. Pavaduotoja ugdymui  Danutė Mažvylienė
Mokytoja Asta Oznanskienė  39 kabinete veda atviras anglų kalbos pamokas:
lapkričio 29 d. 1 pamoka – 8b kl. 3 pamoka – 8c kl. 4 pamoka – 8a kl.
lapkričio 30 d. 4 pamoka – 3a kl. 
gruodžio 4 d.  1 pamoka – 7a kl. 
gruodžio 6 d.  4 pamoka – 8a kl. 
gruodžio 7 d.  6 pamoka – 6a kl.        
Mokykloje įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto atsakingas asmuo mokykloje Danutė Mažvylienė
Sudaryta koordinacinė grupė „ERASMUS+“KA2 projekto ,,Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Jurgita Banienė, Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė, Rita Vaitiekūnienė
Sudaryta koordinacinė grupė „ERASMUS+“KA1 projekto „ Mokinių kritinio mąstymo ugdymas su TOC (Apribojimų teorijos) įrankiais“ veikloms koordinuoti ir vykdyti.  Jurgita Banienė, Danutė Mažvylienė, Dalia Keibienė, Audra Steponavičiūtė, 
Jurgita Blažienė, Asta Laskauskienė, Kristina Satkevičienė
Susipažinkite su Anykščių švietimo pagalbos gruodžio mėnesio veiklos planu.  https://www.centras.anyksciai.lm.lt/
Susipažinkite su Švietimo skyriaus lapkričio-gruodžio mėnesių  planu.  Pavaduotoja ugdymui Danutė Mažvylienė, metodinių grupių pirmininkai
Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Dvi paukštės“
2017-11-22

Lapkričio 22 d. jau antrą kartą  Anykščių kultūros centre vyko respublikinis  vaikų ir jaunimo  teatrų festivalis „Dvi paukštės“  režisieriams Galinai ir Vytautui Germanavičiams atminti. Šie   režisieriai dešimtmetį dirbo Antano Vienuolio progimnazijoje ( tuomet gimnazijoje)  ir čia puoselėjo teatrą, rengė festivalius,  režisavo mokyklinius renginius.
Teatro šventėje dalyvavo šeši patys geriausi Lietuvoje vaikų ir jaunimo teatrų kolektyvai, kurių režisieriai buvo artimi Galios ir Vytelio draugai. 
Anykščių kultūros centro Troškūnų teatro studija „Mes“ parodė spektaklį, pagal J. Basanavičiaus stebuklinę pasaką su siaubo elementais „Kaip boba vaikus išbezdėjo“ ( režisierė Jolanta Pupkienė), Ignalinos gimnazijos teatras IKI suvaidino „ Jos čia nėra... ar... Ilgai ir laimingai?!“ (režisierė  Jolanta Narbutaitienė).
Ypač pradžiugino žiūrovus Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Saula“ vaikų grupė kuri parodė spektaklį  pagal Brolių Grimų pasaką „Snieguolė ir nykštukai“ (režisieriai Sigita ir  Romas Matuliai).
Šių laikų jaunimo problemas aktualizavo Šiaulių moksleivių namų vaikų ir jaunimo teatro studija „Kompanija šauni“. Savos kūrybos spektaklį  „Skylė sieloje“ režisavo Dalė ir Virginijus Dargiai.
Dar žiūrovai pamatė Vilniaus kultūros centro teatro studiją „Elementorius“ ir kūrybinį darbą „Mano Vilnius“. (rež. Eglė Storpirštienė),  Vilniaus raj. Pagirių gimnazijos teatro studijos „Gluosnis“ spektaklį „21 gramas. Vosilkos“ kurio  režisieriai Milda Razauskienė, Vidmantas Fijalkauskas.
Taigi, visoms amžiaus grupėms buvo ką pamatyti, todėl salė lūžo nuo žiūrovų. Tai buvo nuostabi teatro šventė progimnazijai ir visiems anykštėnų vaikams. Šio festivalio pagrindinis rėmėjas - Anykščių rajono savivaldybė, festivalio partneriai – Anykščių kultūros centras ir Menų centras, kurių dėka festivalio dalyviai praleido puikią dieną Anykščiuose. Dėkoju Galinos ir Vytelio draugams – režisieriams ir jauniesiems aktoriams, kurie parodė puikius spektaklius, dėkoju tiems, kurie grojo ir dainavo, keramikei Ramunei, kuri jau antrą kartą nulipdė prizus, iškeliavusius kartu su kolektyvais, dėkoju Antano Vienuolio progimnazijos savanoriams. Iki kitų metų.

Festivalio koordinatorė Nijolė Šaltenytė


Giesmių diena
2017-11-24

„Muzika gali gerbti žmogaus žodį arba suteikti melodiją Dievo žodžiui, gali skambėti be žodžių, būti širdies balsu, sužadinti mumyse grožio idealą, palaikyti tobulą, žmonių troškimais nesutrikdytą harmoniją bei svajonę apie visuotinę bendrystę“,-  Šv. popiežius Jonas Paulius II.
Lapkričio 24 dieną Troškūnų bernardinų vienuolyne vyko renginys „Giesmių diena“ skirtas Šv. Cecilijos garbei paminėti. Susirinko mokiniai  ir mokytojai iš Anykščių miesto ir rajono mokyklų į vienuolyną. Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis, kurios vyko Troškūnų Šv. Trejybės bažnyčioje. Vėliau mažieji giedotojai atliko  įvairias giesmes. Antano Vienuolio  progimnazijos 6a klasės mokinės Vasarė Budreikaitė, Ugnė Jakeliūnaitė ir Kristina Putnaitė taip pat džiugino dalyvius giesme. Mergaites giedoti mokė muzikos mokytoja Vilė Mikučionytė, lydėjo į renginį tikybos mokytoja Asta Striogienė. Renginys baigėsi Troškūnų gimnazijos tikybos mokytojos Angelės Ažusienienės įteiktomis padėkomis, gera nuotaika ir gausiomis vaišėmis.

Tikybos mokytoja Asta Striogienė


Diena be davovėlio
2017-12-01

Pirmoji naujo trimestro diena mokiniams ir mokytojams tampa tradicine „Diena be vadovėlio“. Jos tema „Mokomės išmaniai“. Išbandomos projekto „Samsung Mokykla ateičiai“ programėlės, TOC (Apribojimų teorijos) kritinio mątymo įrankiai ir kita. Aplankytos lietuvių kalbos, matematikos, istorijos pamokos - įrodymas kad mokiniams taip mokytis patinka.
Mokytojų refleksijų Padlet lenta čia.

Pavaduotoja ugdymui Danutė Mažvylienė
Susitikimas su „Misija Sibiras - 2017“ dalyviais Laimiu Kasperavičiumi ir Dovydu Žiogu
2017-12-01

Šiandien ypatinga diena Anykščių Antano Vienuolio Progimnazija. Svečiuose "Misija Sibiras - 2017" dalyviai Laimis Kasperavičius ir Dovydas Žiogas. Pilnutėlėje aktų salėje vaikai ir paaugliai klausėsi dviejų jaunų žmonių pasakojimo sulaikę kvapą. Neįtikėtina? Vaizdai iš misijos Sibire, nuoširdus ir paprastas pasakojimas jaudino ir žavėjo visus susirinkusius. Iš daugiau nei 900 norinčiųjų į bandomąjį žygį buvo pakviesta 80 labiausiai motyvuotų žmonių, o po iššūkių, su kuriais teko susidurti Lietuvos miškuose ir pelkėse, į Sibirą išvyko 16 žmonių komanda. Į klausimą: „Ar pakartotų tokį patį iššūkį?“ abu vaikinai net nesuabejoję atsakė: „Taip“. Progimnazijos mokytojams ypač smagu buvo sutikti buvusį vienuolietį Dovydą. Šiandien visi išgyvenome tikrą pilietiškumo ir meilės Tėvynei valandą. Ačiū, Dovydai ir Laimi! Jūs parodėte progimnazijos moksleiviams, koks turi būti pilietiškas žmogus. Turime vilties, kad ir įkvėpėte ne vieną. Sėkmės!