">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis

INFORMACIJOS
nuo 2018-06-01


2018 m. birželio 3-9 d. Erasmus+KA2 strateginių partnerysčių projekto „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ vizitas į Vila-Real (Ispanija) projekto partnerių susitikimą. Mokytojos Asta Oznanskienė, Skaidrutė Kvietkauskienė, Jolita Karosienė
2018 m. birželio 7 d. 12 val. vyks Atestacinės komisijos posėdis, dalyvauja atestacinės komisijos nariai.                         
2018 m. kovo 12- gegužės 31  d. pamokų stebėsena „Vykdomų projektų poveikis ugdymo procesui ir inovatyvių ugdymo priemonių ir metodų naudojimas pamokose“. Direktorė Jurgita Banienė, Metodinės tarybos pirmininkė Dalia Keibienė
2018 m. birželio 7 d. 12 val. vyks Atestacinės komisijos posėdis, dalyvauja atestacinės komisijos nariai. Vieta bus patikslinta. Pavaduotojas ugdymui Egidijus Šilaika
2018 m. birželio 8 d. 8.00 val. organizuojama  edukacinė kelionė į Pasvalį. Mokytojų kambaryje yra sąrašas, pažymėkite, kas vyksta.
Sudaryta koordinacinė grupė „ERASMUS+“KA1 projekto „Mokinių kritinio mąstymo ugdymas su TOC (Apribojimų teorijos) įrankiais“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Jurgita Banienė, Danutė Mažvylienė, Dalia Keibienė, Audra Steponavičiūtė, 
Jurgita Blažienė, Asta Laskauskienė, Kristina Satkevičienė
Mokykloje įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto atsakingas asmuo mokykloje Danutė Mažvylienė
Sudaryta koordinacinė grupė „ERASMUS+“KA2 projekto ,,Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Jurgita Banienė, Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė, Rita Vaitiekūnienė


nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3     4   5   6   7  8   9    10   11    12
nuo 2017 m. rugsėjo >>         1  2  3  4   5   6   7   8   9   10
nuo 2017 m. sausio >> 1  2  3  4   5   6   7 8   9   10    11   12   13
nuo 2016 m. rugsėjo >> 1   2   3 4  5  6  7  8  9  10  11  12
nuo 2016 m. sausio >> 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
2015 m. rugsėjis - gruodis: >> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 SVEIKINAME

1. Rajono 5-7 klasių mokinių informacinių technologijų konkurse laimėjus;
I vietą Samantą Šermunkšnytę 5b kl., mokytoja  Jurgita Blažienė.
I vietą – Luknę Gurskutę 7a kl., mokytoja Violeta Raugalienė.
II vietą Viltę Banytę 7b kl. , mokytoja  Violeta Raugalienė.
II vietą – Vaivą Unčiūraitę  6b kl., mokytoja  Jurgita Blažienė.
III vietą – Paulių Pajuodį 5kl., mokytoja  Jurgita Blažienė.
III vietą – Emiliją Ramanauskaitę 6 kl., mokytoja Jurgita Blažienė.

2. PADĖKOS RAŠTAI
už dalyvavimą konkurse „Geografijos kengūra 2018“
Pauliui Vilūnui, 8a kl. 
Vytauteri Tumaitei, 8a kl.
Patricijai Katinaitei, 8b kl.
Erikai Ambrasaitei, 8b kl.
Motiejui Miškiniui, ca kl.
Jonui Blažiui, 8a kl.
Vaidui Baldauskui, 8a kl.
Indrei Nekrašaitei, 8ackl.
Dovydui Puodžiūnui, 8a kl.
Emilijai Šukytei, 8b kl.


                                                
Penktokų matematikos varžytuvės
2018-05-18

2018 m. gegužės 18 dieną Anykščių Antano Vienuolio progimnazijoje antrą kartą vyko rajono 5-ųjų klasių matematikos varžytuvės. Jose dalyvavo net 7 komandos: iš Antano Baranausko pagrindinės mokyklos, Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos, Traupio pagrindinės mokyklos, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos, Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafuncio centro, Debeikių pagrindinės mokyklos ir Antano Vienuolio progimnazijos. Penktokai išbandė jėgas atsakinėdami į viktorinos klausimus, atliko interaktyvias užduotis naudodamiesi interaktyviomis programėlėmis: Kahoot, Quizlet, Quizizz, Flipity. Kol komisija dirbo ir skaičiavo taškus, užduotys buvo skiriamos ir komandų sirgaliams. Geriausiai varžytuvėse pasirodė ir I-ąją vietą laimėjo komanda iš Antano Baranausko pagrindinės mokyklos. II vietą laimėjo Antano Vienuolio progimnazijos komanda. Trečiąją vietą po papildomo turo iškovojo Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafuncio centro komanda. Visos renginyje dalyvavusios komandos buvo apdovanotos padėkos raštais bei prizininkų diplomais ir saldžiais prizais. Džiaugiamės jog varžytuvės suteikė ne tik naujų žinių, bet ir gerų emocijų tiek žaidėjams, tiek sirgaliams.
Matematikos varžytuves organizavo Antano Vienuolio progimnazijos matematikos mokytojai Violeta Raugalienė, Jurgita Blažienė ir Valentinas Šaltenis.

Rajoninis 5-8 klasių informacinių technologijų konkuras-viktorina „@“
2018-05-11

Gegužės 11 d., Antano Vienuolio progimnazijoje jau trečią kartą vyko rajoninis 5-8 klasių informacinių technologijų konkuras-viktorina „@“, kurios tikslas didinti mokinių mokymosi motyvaciją, skatinti domėtis informacinių technologijų naujovėmis. Viktorinoje dalyvavo dvi komandos iš Antano Baranausko pagrindinės mokyklos, komanda iš Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bei dvi Antano Vienuolio progimnazijos komandos. Konkursą sudarė keturi turai. Dalyviai sprendė kryžiažodžius, sprendė QR kodo užduotis, atsakinėjo video viktorinos klausimus, atliko Quizlet kortelių ir Quizizz testus. Dalyviai ne tik pasitikrino informacinių technologijų žinias, bet ir reakciją, greitį atliekant praktines užduotis su planšetėmis.
Susumavus rezultatus, viktoriną laimėjo Antano Vienuolio progimnazijos komanda „# Bananai“. Antrąją vietą taip pat laimėjo vienuoliečių komanda „Pasigooklink“, o trečiąją vietą laimėjo Antano Baranausko pagrindinės mokyklos komanda „HašTag“. Visi dalyviai buvo apdovanoti saldžiais prizais.
Mokiniai džiaugėsi pasitikrinę žinias, daugiau sužinoję bei smagiai praleidę laiką.

Informacinių technologijų mokytojos Jurgita Blažienė ir Violeta Raugalienė

ANYKŠČIŲ ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS
5-8 KLASIŲ MOKINIŲ UGDOMO ORGANIZAVIMO 2018 M. BIRŽELIO 11-15 D.
TVARKARAŠTIS

Tvarkaraštį rasite čiaINFORMACIJA BŪSIMŲJŲ PIRMOKĖLIŲ TĖVELIAMS

Būsimų pirmokėlių klasių sąrašai

1a klasė, mokytoja Žibutė Butėnienė
1b klasė, mokytoja Asta Grinienė
Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?