">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis

INFORMACIJOS
nuo 2018-05-22


2018 m. gegužės 22 d. (antradienį) per 6 pamoką aktų salėje vyks mokyklinių olimpiadų bei konkursų prizininkų apdovanojimai. 
2018 m. gegužės 22 d. (antradienį) 10 val. Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkci-niame centre vyks rajono 2-4 klasių mokinių anglų kalbos viktorina „SMART KIDS“. Mokytoja Kristina Satkevičienė
2018 m. gegužės 23 d. (trečiadienį) 10 val. progimnazijos aktų salėje vyks rajono 8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada „Enjoy English“. Mokytoja Kristina Satkevičienė
2018 m. gegužės 23 d. (trečiadienį) 12.50 val. mokytojų kambaryje vyks Vaiko gerovės komisijos posėdis. Pavaduotoja ugdymui Danutė Mažvylienė
2018 m. gegužės 23 d. (trečiadienį) 8-14 val. 18 ir 19 kab. vyks 8 klasių mokinių informacinių technologijų patikra:
1-2 pamokos – 8b kl. mokiniai;
3-4 pamokos – 8c kl. mokiniai;
5-6 pamokos – 8a kl. mokiniai.
2018 m. gegužės 24 d. (ketvirtadienį) po 4 pamokų 20 kab. vyks Metodinės tarybos posėdis. Metodinės tarybos pirmininkė Dalia Keibienė
2018 m. gegužės 28 d. (pirmadienį) 14.45 val. Parapijos salėje vyks dorinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas. Mokytoja Asta Striogienė
2018 m. gegužės 29 d. (antradienį) mokykloje organizuojama akcija „Gerojo lašelio diena“, skirta vėžiu sergantiems vaikams palaikyti. Kviečiame prisijungti:
1. Pasipuoškime žaliu akcentu;
2. Galima aukoti aukas (mokyklos fojė gegužės 28-29 d. bus aukų dėžutė);
3. Pradinių klasių mokiniai po 4 pamokų pavaizduos mokyklos kieme „Gerąjį lašelį“.
Planuojami Mokytojų tarybos posėdžiai:
2018 m. gegužės 30 d. 
2018 m. birželio 8 d.
2018 m. birželio 18 d.
2018 m. birželio 22 d.                                              
2018 m. kovo 12- gegužės 31  d. pamokų stebėsena „Vykdomų projektų poveikis ugdymo procesui ir inovatyvių ugdymo priemonių ir metodų naudojimas pamokose“. Direktorė Jurgita Banienė, Metodinės tarybos pirmininkė Dalia Keibienė
2018 m. birželio 7 d. 12 val. vyks Atestacinės komisijos posėdis, dalyvauja atestacinės komisijos nariai. Vieta bus patikslinta. Pavaduotojas ugdymui Egidijus Šilaika
2018 m. birželio 8 d. 8.00 val. organizuojama  edukacinė kelionė į Pasvalį. Mokytojų kambaryje yra sąrašas, pažymėkite, kas vyksta.
Mokyklos fojė vyksta Rankdarbių studijos mokinių darbų paroda. Mokytoja Greta Radzevičienė
Sudaryta koordinacinė grupė „ERASMUS+“KA1 projekto „Mokinių kritinio mąstymo ugdymas su TOC (Apribojimų teorijos) įrankiais“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Jurgita Banienė, Danutė Mažvylienė, Dalia Keibienė, Audra Steponavičiūtė, 
Jurgita Blažienė, Asta Laskauskienė, Kristina Satkevičienė
Mokykloje įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto atsakingas asmuo mokykloje Danutė Mažvylienė
Sudaryta koordinacinė grupė „ERASMUS+“KA2 projekto ,,Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Jurgita Banienė, Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė, Rita Vaitiekūnienė


nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3     4    5   6   7   8   9    10   11
nuo 2017 m. rugsėjo >>         1  2  3  4   5   6   7   8   9   10
nuo 2017 m. sausio >> 1  2  3  4   5   6   7 8   9   10    11   12   13
nuo 2016 m. rugsėjo >> 1   2   3 4  5  6  7  8  9  10  11  12
nuo 2016 m. sausio >> 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
2015 m. rugsėjis - gruodis: >> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 SVEIKINAME

1. Rajono 5 klasių mokinių matematikos varžytuvėse progimnazijos komanda, laimėjo 2 vietą 
mokytojai Violeta Raugalienė, Jurgita Blažienė, Valentinas Šaltenis.

2. Rajono 5-8 klasių mokinių istorijos olimpiadoje laimėjo:
    6 klasės:
I vieta Povilas Pilinka, 6a kl., 
II vieta Emilija Ramanauskaitė, 6a kl., 
III vieta Vasarė Budreikaitė, 6a kl.
    7 klasės:
II vieta Faustina Kiaušaitė, 7a kl.;
    8 klasės:
I vieta Emilija Šukytė, 8b kl.
III vieta Kotryna Švelnytė, 8c kl.
mokytoja Audra Steponavičiūtė

3. Rajono 5-8 klasių mokinių informacinių technologijų konkurse-viktorinoje „@“  progimnazijos komandos laimėjo I ir II vietas
 mokytojos Violeta Raugalienė, Jurgita Blažienė.


                                                
Penktokų matematikos varžytuvės
2018-05-18

2018 m. gegužės 18 dieną Anykščių Antano Vienuolio progimnazijoje antrą kartą vyko rajono 5-ųjų klasių matematikos varžytuvės. Jose dalyvavo net 7 komandos: iš Antano Baranausko pagrindinės mokyklos, Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos, Traupio pagrindinės mokyklos, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos, Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafuncio centro, Debeikių pagrindinės mokyklos ir Antano Vienuolio progimnazijos. Penktokai išbandė jėgas atsakinėdami į viktorinos klausimus, atliko interaktyvias užduotis naudodamiesi interaktyviomis programėlėmis: Kahoot, Quizlet, Quizizz, Flipity. Kol komisija dirbo ir skaičiavo taškus, užduotys buvo skiriamos ir komandų sirgaliams. Geriausiai varžytuvėse pasirodė ir I-ąją vietą laimėjo komanda iš Antano Baranausko pagrindinės mokyklos. II vietą laimėjo Antano Vienuolio progimnazijos komanda. Trečiąją vietą po papildomo turo iškovojo Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafuncio centro komanda. Visos renginyje dalyvavusios komandos buvo apdovanotos padėkos raštais bei prizininkų diplomais ir saldžiais prizais. Džiaugiamės jog varžytuvės suteikė ne tik naujų žinių, bet ir gerų emocijų tiek žaidėjams, tiek sirgaliams.
Matematikos varžytuves organizavo Antano Vienuolio progimnazijos matematikos mokytojai Violeta Raugalienė, Jurgita Blažienė ir Valentinas Šaltenis.

Rajoninis 5-8 klasių informacinių technologijų konkuras-viktorina „@“
2018-05-11

Gegužės 11 d., Antano Vienuolio progimnazijoje jau trečią kartą vyko rajoninis 5-8 klasių informacinių technologijų konkuras-viktorina „@“, kurios tikslas didinti mokinių mokymosi motyvaciją, skatinti domėtis informacinių technologijų naujovėmis. Viktorinoje dalyvavo dvi komandos iš Antano Baranausko pagrindinės mokyklos, komanda iš Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bei dvi Antano Vienuolio progimnazijos komandos. Konkursą sudarė keturi turai. Dalyviai sprendė kryžiažodžius, sprendė QR kodo užduotis, atsakinėjo video viktorinos klausimus, atliko Quizlet kortelių ir Quizizz testus. Dalyviai ne tik pasitikrino informacinių technologijų žinias, bet ir reakciją, greitį atliekant praktines užduotis su planšetėmis.
Susumavus rezultatus, viktoriną laimėjo Antano Vienuolio progimnazijos komanda „# Bananai“. Antrąją vietą taip pat laimėjo vienuoliečių komanda „Pasigooklink“, o trečiąją vietą laimėjo Antano Baranausko pagrindinės mokyklos komanda „HašTag“. Visi dalyviai buvo apdovanoti saldžiais prizais.
Mokiniai džiaugėsi pasitikrinę žinias, daugiau sužinoję bei smagiai praleidę laiką.

Informacinių technologijų mokytojos Jurgita Blažienė ir Violeta Raugalienė

INFORMACIJA BŪSIMŲJŲ PIRMOKĖLIŲ TĖVELIAMS

Būsimų pirmokėlių klasių sąrašai

1a klasė, mokytoja Žibutė Butėnienė
1b klasė, mokytoja Asta Grinienė


GEROJO LAŠELIO DIENA

Šių metų gegužės 29 d. mokykla jungiasi prie akcijos „Gerojo lašelio diena“.
Akcijos idėja : atkreipti dėmesį į vėžiu sergančius vaikus ir juos palaikyti.
Akcijos organizatoriai: Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda“.
Kviečiame prisijungti prie šios kilnios akcijos: gegužės 28-29 d. mokykloje bus aukų dėžutė.
Siūlome gegužės 29 d. mokykloje pasipuošti žaliu drabužiu ar kitu žaliu akcentu.
Daugiau  apie akciją skaitykite čia
Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?