">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis

INFORMACIJOS
nuo 2018-04-24


2018 m. balandžio 25 d. (trečiadienį) per 5 pamoką aktų salėje vyks 6-7 klasių mokinių protmūšis, skirtas Žemės dienai (naudojantis  neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros projektais). Dalyvauja 6-7 klasių mokinių komandos, 6a ir 6 c klasių mokiniai
2018 m. balandžio 26 d. (ketvirtadienį) 12.50 val. mokytojų kambaryje vyks Vaiko gerovės komisijos posėdis.     
2018 m. balandžio 27 d. (penktadienį) 9 val. aktų salėje vyks „Knygos“ teatro spektaklis „Trumpos istorijos apie tai ...“ Dalyvauja 2-4 klasių mokiniai, pradinių klasių mokytojos, Rimas Butėnas
2018 m. balandžio 27 d. (penktadienį) 10 val. Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciniame centre vyks rajono 6-8 klasių mokinių diktanto konkursas. Mokytoja Svajonė Juodėnaitė
2018 m. balandžio 27 d. (penktadienį) 9.30 val. Troškūnų K.Inčiūros gimnazijoje vyks rajono 7-9 klasių mokinių konkursas „Nuo žemės iki dangaus“. Dalyvauja mokyklos komanda,  mokytoja Eglė Taleišienė
2018 m. balandžio 28 d. (šeštadienį)  Vilniuje vyks respublikinė 3-4 klasių mokinių matematikos olimpiada. Dalyvauja 4b klasės mokinys Rokas Gedvilas,  mokytoja Asta Grinienė
2018 m. balandžio 30 d. (pirmadienį) per 2 pamoką 32 kab. vyks 5-8 klasių mokinių rajoninė istorijos olimpiada. Mokytojos Audra Steponavičiūtė, Danguolė Rimavičienė
Sudaryta koordinacinė grupė „ERASMUS+“KA1 projekto „Mokinių kritinio mąstymo ugdymas su TOC (Apribojimų teorijos) įrankiais“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Jurgita Banienė, Danutė Mažvylienė, Dalia Keibienė, Audra Steponavičiūtė, 
Jurgita Blažienė, Asta Laskauskienė, Kristina Satkevičienė
Mokykloje įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto atsakingas asmuo mokykloje Danutė Mažvylienė
Sudaryta koordinacinė grupė „ERASMUS+“KA2 projekto ,,Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Jurgita Banienė, Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė, Rita Vaitiekūnienė
Susipažinkite su Anykščių švietimo pagalbos ir švietimo skyriaus balandžio  mėnesio veiklos planu. https://www.centras.anyksciai.lm.lt/
2018 m. kovo 12- gegužės 31  d. pamokų stebėsena „Vykdomų projektų poveikis ugdymo procesui ir inovatyvių ugdymo priemonių ir metodų naudojimas pamokose“. Klasių auklėtojai primena mokiniams apie saugų elgesį pertraukų metu mokykloje ir kieme.
 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo (Standartizuotų testų) tvarkaraštis 2,4,6,8 klasėms.
SKELBIAME

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija atviro aukciono būdu parduoda pripažinto nereikalingu autobusą „FORD-TRANSIT“. Lietuvoje registruotas 2012-08 -27.  Nuo 2016-03-18 sustabdytas autobuso dalyvavimas eisme. Nevažiuotantis.
Pagaminimo metai 1996. Variklis 2500 cm3,  75kw. Sėdimų vietų skaičius 15 +1 vairuotojo. Spalva - raudonas.
Pradinė kaina  500 EUR
Pakartotinis aukcionas vyks  2018 m. gegužės 2 d., 10 val. Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos aktų salėje (Anykščiai, J. Biliūno 31).  Už aukcione įsigytą autobusą atsiskaitoma per tris darbo dienas po aukciono pabaigos.
Dalyvavimas aukcione nemokomas.
Dalyvių registracija ir kita informacija teikiama telefonu 8 614 76764
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3     4    5   6   7   8   9    10
nuo 2017 m. rugsėjo >>         1  2  3  4   5   6   7   8   9   10
nuo 2017 m. sausio >> 1  2  3  4   5   6   7 8   9   10    11   12   13
nuo 2016 m. rugsėjo >> 1   2   3 4  5  6  7  8  9  10  11  12
nuo 2016 m. sausio >> 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
2015 m. rugsėjis - gruodis: >> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
SVEIKINAME
2018-04-24

1. Kėdainių „Ryto“ progimnazijos PADĖKA už dalyvavimą Nacionaliniame mokinių piešinių ir nuotraukų konkurse „Lietuvos paukščiai 2018“,
Martai Talačkaitei 3b kl.
Simonai Šeštokaitei 3b kl.

2. Kėdainių „Ryto“ progimnazijos PADĖKOS RAŠTAS už mokinių paskatinimą dalyvauti Nacionaliniame piešinių ir nuotraukų konkurse „Lietuvos paukščiai 2018“, už padrąsinimą paukščius matyti menininko akimis.
mokytojai Ilonai Tartilienei

3.  Vilniaus archivyskupijos Katechetikos centro PADĖKA už dalyvavimą 4 klasių moksleivių nacionalinės katalikų tikybos viktorimos „Esu katalikas“ II etape.
Einorui Martinkėnui 4a kl., 
Tėjai Juzėnaitei 4a kl., 
Rasai Blekaitytei 4b kl.,
Karoliui Kontrimavičiui 4a kl.

4. Vilniaus atchuvyskupijos Katechetikos centro PADĖKA už nacionalinės viktorinos „Esu katalikas“ II etapui suburtą ir parengtą 4 klasių mokinių komandą.
mokytojai Astai Striogienei                                                
PRAŠYMAS

Mieli Antano Vienuolio progimnazijos mokinių tėveliai, darbuotojai bei bičiuliai!

Kasmet džiaugiamės, kad remiate mūsų mokyklos bendruomenę. Esame dėkingi Jums už supratingumą, geranoriškumą ir norą padėti kurti mokykloje mokiniams jaukią, saugią bei modernią mokymosi aplinką.
Kiekvieno Jūsų sprendimas skirti mūsų mokyklai pajamų mokesčio dalį (2%) - didelė dovana mokyklai. 2017 metais pervesta 710,53 eurai. Tikimės ir šiais metais sulaukti Jūsų paramosi.

Norėdami paskirti 2 % sumokėto pajamų mokesčio  progimnazijai galite:
1.    Užpildyti ir pateikti formą FRO512 versija 03 naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (www.vmi.lt) arba nuvykus  į Valstybinę mokesčių inspekciją (J.Jablonskio g.30, Anykščiai).
2.    Paraiškos pildymui reikalinga informacija:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 190046913
Paramos gavėjas Anykščių Antano Vienuolio progimnazija
Adresas J.Biliūno g. 31, LT-29117 Anykščiai
Detalią instrukciją 2 proc. paramos deklaravimui atsisisiųskite čia.

Su pagarba ir dėkingumu
Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos bendruomenės vardu
direktorė Jurgita Banienė


Respublikinis prancūziškų dainų festivalis "L'amour change le monde!" Šeduvos gimnazijoje
2018-04-24

Balandžio 13 dieną Šeduvoje 10 kartą vyko nacionalinis prancūziškos dainos festivalis "L'amour change le monde" ("Meilė keičia pasaulį"). Šiame festivalyje dalyvavome ir Antano Vienuolio progimnazijos  8-tų bei 6-tų klasių mokiniai. Sfestivalio svečiai bei gimnazijos bendruomenė, buvo pakviesti į solidarumo akciją už taiką. Šeduvos  gimnazijos prancūzų kalbos mokytoja Virginija Butvilienė kalbėjo apie pasaulį be karo, nesutarimų ir neapykantos kurstymo. Festivalio viešnia ponia Amanda Wintmolders iš Belgijos papasakojo, kaip prieš 30 metų įsitraukė į tarptautinio susirašinėjimo klubo veiklą ir prisiminė šūkį: "Plunksna yra galingesnė už kardą", kuris kvietė gyventi taikiai. Labai svarbu vieningai siekti taikos įvairiomis priemonėmis, net ir dainuojant apie meilę, skleidžiančią gėrį. Visi festivalio dalyviai turėjo atlikti po prancūzišką dainą. Mūsų progimnazijos delegacija prizinių vietų neužėmė, bet smagiai praleido laiką, gavo naujos patirties, patyrė puikių įspūdžių. Tokie renginiai skatina mokytis prancūzų kalbos.

Fausta Tursaitė, 8b klasės mokinė

Nacionalinė viktorina mokiniams „Esu katalikas“ II etapas
2018-04-20

O Motina, kuri protėvių sostinėje
Pasirinkai savo sostą,
Ugdyk mūsų žemėje ir širdyse
Savo Sūnaus karalystę...
(Trakų Švč. Mergelės Marijos, Lietuvos Globėjos, malda)

2018 m. balandžio 20 d. Trakų kultūros centre vyko Nacionalinė viktorina 4 klasių mokiniams „Esu katalikas“  II etapas. Į Trakus atvyko trylika mokinių komandų iš įvairių Lietuvos vietų.  Ketvirtokus pasitiko Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro ir Lietuvos katechetikos centro organizatoriai. Viktorinos tikslas buvo gilinti mokinių supratimą apie Švč. Mergelės Marijos išskirtinumą bei kviesti mokinius savo kasdienybėje sekti jos pavyzdžiu.
Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos ketvirtokų komanda: Rasa Blekaitytė, Tėja Juzėnaitė, Einoras Martinkėnas ir Karolis Kontrimavičius aktyviai dalyvavo viktorinoje. Juos lydėjo tikybos mokytoja Asta Striogienė. Po to visi dalyviai aplankė Trakų pilį, kurioje klausėsi gidės pasakojimo apie pilies istoriją, apžiūrėjo senovinius eksponatus. Trakų bazilikoje ketvirtokai susipažino su stebuklinguoju Trakų Dievo Motinos paveikslu, apžiūrėjo bažnyčią. Čia viktorinos dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, organizatorių prizais. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas visus susirinkusius pasveikino ir suteikė tikintiesiems palaiminimą.Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?