">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis
nuo 2017 m. rugsėjo >> 1
nuo 2017 m. sausio >> 1  2  3  4   5   6   7 8   9   10    11   12   13
nuo 2016 m. rugsėjo >> 1   2   3 4  5  6 7  8  9  10  11  12
nuo 2016 m. sausio >> 1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
2015 m. rugsėjis - gruodis: >> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 INFORMACIJA
nuo 2017-09-12
Europos sąjungos lėšų finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ vykdomos edukacinės programos:
1. 2017 m. rugsėjo 8 d. (penktadienis)- „Naudingosios iškasenos - durpės“. Į AB „Rėkyva“ Rokiškio padalinį išvyksta 8a kl. mokiniai,  mokytoja Dalia Keibienė;
2. 2017 m. rugsėjo 22 d. (penktadienis)- „Vaizdų skaitymo paslaptys“ . Į Nacionalinę dailės galeriją vyksta 8c kl. mokiniai, mokytojos Svajonė Juodėnaitė, Regina Vincent;
3. 2017 m. rugsėjo 29 d. (penktadienis)- „Menas už regėjimo ribų“  Į Lietuvos aklųjų biblioteką vyksta 4a kl. mokiniai,   mokytoja Žibutė Butėnienė.

2017 m. rugsėjo 13 d. (trečiadienį) per 3 pamoką 8c klasės mokiniai dalyvauja Jono Biliūno gimnazijoje vykstančio XIV mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė 2017“ edukacinėje programoje. Mokytojos Asta Šerelienė, Dalia Pupštienė, Asta Oznanskienė
2017 m. rugsėjo 14 d. (ketvirtadienį) 13.00 val. Švietimo pagalbos tarnyboje vyks logopedų ir specialiųjų pedagogų pasitarimas. Dalyvauja Ridita Tveritnevienė, Dangira Gailevičiūtė, Laima Strolienė
Iki 2017 m. rugsėjo 15 d. visi progimnazijos darbuotojai raštinėje pasirašytinai susipažįsta su Rekomendacijomis mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje ir Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo progimnazijoje tvarkos aprašu. Direktorė Jurgita Banienė
Iki 2017 m. rugsėjo 15 d.1-8 klasių auklėtojai supažindina mokinius su mokinių elgesio taisyklėmis pasirašytinai (klasių instruktažų lape).
Mokykloje įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto atsakingas asmuo mokykloje Danutė Mažvylienė
Sudaryta koordinacinė grupė „ERASMUS+“ projekto „Mokinių kritinio mąstymo ugdymas su TOC (Apribojimų teorijos) įrankiais“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Jurgita Banienė, Danutė Mažvylienė, Dalia Keibienė, Audra Steponavičiūtė, Jurgita Blažienė, Asta Laskauskienė, Kristina Satkevičienė
2017 m. rugsėjo 17-20 d.  dalyvavimas „Erasmus+“ tarptautinio bendradarbiavimo veiklos kontaktiniame seminare „Skaitmeninių kompetencijų ugdymas ir mokymas“ Taline, Estijoje. Direktorė Jurgita Banienė                                                                  
LABAS RYTAS, RUGSĖJI
2017-09-01


Tad - labas rytas   rugsėjui.
Labas rytas mokytojui - jaunam ir žilstelėjusiam.
Labas rytas mokiniui - mažam ir paūgėjusiam.
Labas rytas tą mokinį atlydėjusiam - tėčiui, mamai, močiutei, globėjui.
Labas rytas kiekvienam gerbiamam mūsų šventės svečiui.

Rugsėjo 1 - osios rytą Anykščių Antano Vienuolio progimnazija pasitiko savo bendruomenę  iš obuolių sudėliojusi linksmą pasveikinimą "Labas rytas!", kuris šventiškai nuteikė visus, skubėjusius taku į naujų mokslo metų sutiktuves.
Tradiciškai pirmoji pamoka prasidėjo vidiniame progimnazijos kiemelyje, kur gausiai susirinko  ne tik mokiniai, mokytojai, bet ir daugybė tėvelių. Bendruomenės pasveikinti atvyko Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios klebonas Petras Baniulis ir Švietimo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė. Nuskambėjus Tautiškai giesmei pasveikinimo žodžius tarė progimnazijos direktorė Jurgita Banienė bei atvykusieji svečiai, skambėjo mokinių skaitomos eilės ir dainos. Po iškilmingosios dalies mokiniai klasėse susitiko su savo mokytojais, auklėtojais. Džiugu, kad šiais metais progimnazijos duris pravėrė trys pirmokų klasės, kas rodo, jog Antano Vienuolio progimnazija vertinama, vis daugiau anykštėnų ir ne tik jų nori, kad vaikai mokytųsi būtent šioje ugdymo įstaigoje. Miela buvo matyti buvusių progimnazijos mokinių, dabar gimnazistų veidus. Nostalgija buvusiai mokyklai, mokytojams atvedė visą būrį abiturientų, panorusių susitikti su pirmąja mokytoja Ž. Butėniene.
Rugsėjo 1-osios šventei persikėlus į miesto parką, progimnazijos mokytojos ir mokiniai pratęsė obuolių temą ir atliko teatralizuotą mokyklos pristatymą „Obuoliai, obuoliai“.
Norisi padėkoti anglų kalbos mokytojai Kristinai Satkevičienei už sustabdytas Rugsėjo pirmosios akimirkas.

Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?